PRAKTICKÁ APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA ve vztahu k OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU

event_img
Začátek:29.3.2023
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2303205
Místo konání:On-line
Lektor:JUDr. Eva Kuzmová
Cena:2190 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2190 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos
účastníci den před seminářem (nejpozději  do 20:00 hod) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději do 20:00 hod) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

 KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  775 419 709

 

 

O lektorovi

JUDr. Eva Kuzmová - právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2004 - 2018 působila jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nyní se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím aj. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které nabyla v rámci své praxe. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci metodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány.

Právo srozumitelně a pro všechny.

Krok za krokem se podíváme na vzájemný vztah občanského zákoníku a stavebního zákona, na to, jak oba zákony chápou pojem stavby, jak řeší sousedské spory, problematiku vlastnického práva a věcných práv k věci cizí, zejména práva stavby a věcných břemen.

 

 

 

Co se naučíte

Vztah stavebního zákona a občanského zákoníku je poměrně složitou problematikou, v níž mnohdy tápou jak osoby obracející se na správní orgán, tak stavební úřady samotné.

Pochopení vzájemných vazeb obou zákonů je založeno na principu nezávislého uplatňování práva soukromého na právu veřejném. Toto rozlišování norem soukromého a veřejného práva však není důvodem k jejich úplné izolaci. Důležité je uvědomění si, že finálně musí oba normové komplexy tvořit jednotný, vnitřně bezrozporný právní řád.

V rámci semináře se podíváme na vzájemný vztah občanského zákoníku a stavebního zákona, na to, jak oba zákony chápou pojem stavby, jak řeší sousedské spory, problematiku vlastnického práva a věcných práv k věci cizí, zejména práva stavby a věcných břemen.

Seminář je ryze prakticky zaměřený na poskytnutí aktuálních informací z této oblasti. Odnesete si její komplexní přehled s tím, že při výkladu bude kladen důraz na příklady a odpovědi na Vaše dotazy.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

 • Jaká je vzájemná vazba těchto zákonů?
 • Jsou to dva samostatné, na sobě nezávislé právní předpisy, nebo se určitým způsobem prolínají?
 • Které záležitosti se řeší u stavebního úřadu a které soudně, když oba předpisy upravují v určitých případech obdobné věci?

Jde o problematiku, která souvisí s pochopením vztahu soukromého a veřejného práva jako dvou základních normových komplexů. Problematika stavebního práva a stavebního řízení je neoddělitelně spjata se soukromoprávním rozměrem. Znalost vzájemných vazeb občanského zákoníku a stavebního zákona je prvotním předpokladem pro pochopení této  problematiky a její správnou aplikaci nejen v činnosti stavebních úřadů, ale i v běžném životě.

 

 

Časový harmonogram

On-line školení,  živý přenos

08.45-09.00 Připojení účastníků
09.00-13.30 Odborný program

 

 

Osnova

 • Občanský zákoník a stavební zákon, jejich postavení v systému českého práva, vztah soukromého a veřejného práva, cíle aplikace občanského zákoníku a stavebního zákona.
 • Zásady soukromého práva.
 • Věci a jejich rozdělení (dopady novely občanského zákoníku pro oblast stavebního řádu).
 • Zásada superficies solo cedit, pojem stavba, dočasné a liniové stavby.
 • Absolutní majetková práva.
 • Veřejné seznamy - domněnka správnosti zápisů ve veřejném seznamu, zásada materiální publicity.
 • Vlastnické právo, omezení, sousedská práva (imise podle občanského zákoníku a stavebního zákona), rozhrady, nezbytná cesta.
 • Přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám.
 • Věcná práva k věci cizí – účastníci podle stavebního zákona, právo stavby, věcná břemena – služebnosti a reálná břemena.
 • Diskuze, dotazy.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů, ale také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: