VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA na úseku územního plánování

event_img
Začátek:31.10.2017
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:1710206
Místo konání:Praha - školicí centrum
Lektor:Ing. Vladimír Voldřich
Cena:3100 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2500 Kč

Místo konání

PRAHA -Adresa školícího centra: 
Učebna společnosti Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s.
Jablonského 640/2
170 00  Praha 7 – Holešovice
tel.: 725 993 812

 • Naše učebna se nachází v přízemí budovy.
 •  Budova, ve které se nachází naše učebna, je vzdálena cca 100 m od stanice metra „C“ Nádraží Holešovice. Z metra vystoupíte a dáte se přímo rovně do ulice Jablonského 2 (vzdálenost od metra je cca 2 minuty pěší chůzí).

 

Jak se k nám dostanete:

 1. Metrem, tramvají,  autobusem, vlakem - stačí se dopravit na stanici metra, tramvaje, vlakové nebo autobusové nádraží s názvem ,,Nádraží Holešovice"
 2. pak  1 - 4 minuty  pěšky do ulice Jablonského.
 3. Najdete nás v přízemí budovy


Dostupnost školících prostor:

 • METRO:         2 minuty pěšky od metra Nádraží Holešovice.
 • TRAMVAJ:     1 minutu pěšky od zastávky Nádraží Holešovice.
 • VLAK:             4 minuty pěšky od stanice Nádraží Holešovice.
 • AUTOBUS:     3 minuty pěšky od zastávky Nádraží Holešovice.

 

 

 

O lektorovi

Ing. Vladimír Voldřich - MMR ČR, zástupce ředitele odboru územního plánování, vedoucí oddělení územně správního. Zkušený specialista s dlouholetou praxí v oboru,pracoval téměř deset let jako vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Černošice.Podílel se na pořizování územních plánů pro obce v okrese Praha-Západ, vyvlastňování pozemků pro veřejně prospěšné stavby, zejména pak stavby 512 pražského okruhu, a na správních činnostech, které vykonává obecný stavební úřad. Nepřetržitě se věnuje stavebnímu právu, zejména pak územnímu plánování.

Motto: "Jedna stavba, jedno rozhodnutí."

Kam míří novela stavebního zákona?

Smyslem změny je zejména zjednodušení a ulehčení povolování staveb a jejich realizace. Cílem je zákon zjednodušit zejména pro menší stavebníky a oživit stavební průmysl.

 

 

 

Co se naučíte

Nové postupy budou mít dopad jak na činnost stavebních úřadů, tak na přípravu staveb z hlediska investorů a dalších subjektu pohybujících se v této oblasti. Seznámíte se v předstihu s výkladem novelizovaného stavebního zákona s předpokládanou účinností od 1. 1. 2018. Zaměříme se na nejaktuálnější informace potřebné pro územně plánovací činnost a především také na dopady velké novely stavebního zákona na úsek územního plánování. Dotkne se také metodik zaměřených na odstraňování problémů vyskytujících se v praxi úřadů a projektantů.

Pomůžeme Vám se zorientovat v nově upraveném stavebním právu, ať jej využíváte jako stavebník, vlastník stavby, projektant, investor, stavbyvedoucí, developer nebo zástupce obce.

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Co se změní pro drobného, většího i největšího stavebníka, až vstoupí v platnost novela stavebního zákona? Poznejte včas hlavní změny, které norma schválená poslanci přináší. Pozitivní na ní je, že stavět půjde snáze a levněji, a to nejen z pohledu státu.

Proces na povolení stavby patří v Česku k nejdelším na světě. Od příštího roku se to má zrychlit, protože sněmovna přijala stostránkovou novelu stavebního zákona. Dnes musí každý, kdo by chtěl postavit dům, továrnu nebo novou silnici, absolvovat územní a stavební řízení, velké projekty se nevyhnou ani hodnocení EIA o vlivu stavby na životní prostředí. Napříště se aspoň územní a stavební řízení sloučí do jednoho procesu. Pro úsek územního plánování novela znamená zkrácení procesu pořizování změn a aktualizací územně plánovacích dokumentací, a to v případech, kde nejsou vyžadovány varianty řešení. Proces se zkrátí také u procesu aktualizací změn vyžadujících posouzení vlivu na životní prostředí bude trvat 8 měsíců. Dále bude prodloužen cyklus uplynulých aktualizací územně analytických podkladů. Z původních 2 let se změnil na 4 roky. Zároveň bude umožněno využití údajů o území a územně analytických podkladů pro veškeré činnosti veřejné správy, protože doposud byla veřejná zpráva omezena v územním plánování.

 

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení. 

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.00 
I. blok odborného programu 
12.00-12.30 přestávka (podáváme občerstvení) 
12.30-14.00 
II. blok odborného programu  

Osnova

Základem semináře bude:

 • Novela stavebního zákona na úseku územního plánování včetně základních informací i o ostatních částech novely stavebního zákona a změně zákonů souvisejících,
   
 • Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
   
 • Aktuální informace pro pořizovatelskou praxi a projektanty vyplývající z metodik a ze stanovisek OÚP MMR.

 

NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ NOVELA ŘEŠÍ ZEJMÉNA:

* náležitosti stanovisek dotčených orgánů k ÚPD, 
* závazná stanoviska úřadu územního plánování a KÚ koordinující využití území, 
* upřesnění § 18 odst. 5 o využití nezastavěného území, 
* rozšíření úkolů územního plánování, 
* změny týkající se územně analytických podkladů a územních studií, 
* změny v nabývání účinnosti aktualizace PÚR, ZÚR a změn ÚP a RP, 
* zkrácené postupy pořizování změn ÚPD, nejsou-li vyžadovány varianty řešení, 
* změny v obsahu územního plánu a v případy jeho nepoužití pro rozhodování, 
* povinnosti zveřejňování na webu, 
* změny v přezkumech opatření obecné povahy podle soudního řádu správního a podle správního řádu.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen nejen pracovníkům úřadů územního plánování obcí a stavebních úřadů, ale také pořizovatelům a projektantům územně plánovacích dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče.
 

 

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2301237860/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: