ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ versus ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUP K INFORMACÍM

event_img
Začátek:18.10.2017
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:1710201
Místo konání:Praha - školicí centrum
Lektor:JUDr. Eva Kuzmová
Cena:2100 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1800 Kč

Místo konání

PRAHA - Adresa školícího centra:

Učebna společnosti Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s.
Jablonského 640/2
170 00  Praha 7 – Holešovice

 • Naše učebna se nachází v přízemí budovy.
 •  Budova, ve které se nachází naše učebna, je vzdálena cca 100 m od stanice metra „C“ Nádraží Holešovice. Z metra vystoupíte a dáte se přímo rovně do ulice Jablonského 2 (vzdálenost od metra je cca 2 minuty pěší chůzí).

 

Jak se k nám dostanete:

 1. Metrem, tramvají,  autobusem, vlakem - stačí se dopravit na stanici metra, tramvaje, vlakové nebo autobusové nádraží s názvem ,,Nádraží Holešovice"
 2. pak  1 - 4 minuty  pěšky do ulice Jablonského.
 3. Najdete nás v přízemí budovy


Dostupnost školících prostor:

 • METRO:        Jen 2 minuty pěšky od metra Nádraží Holešovice.
 • TRAMVAJ:    Jen 1 minutu pěšky od zastávky Nádraží Holešovice.
 • VLAK:            Jen 4 minuty pěšky od stanice Nádraží Holešovice.
 • AUTOBUS:    Jen 3 minuty pěšky od zastávky Nádraží Holešovice. 

 

 

 

O lektorovi

JUDr. Eva Kuzmová - Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2004 působí jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které v rámci své praxe na úseku územního plánování a stavebního řádu nabyla. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci metodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány.

 

 

Co se naučíte

Seminář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů při ochraně osobních údajů a poskytování informací.

Odnesete si komplexní přehled této problematiky. Bude kladen důraz na vzájemné vazby mezi jednotlivými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 106/1999 Sb. a dojde i k řešení nejrůznějších aplikačních problémů z této oblasti.
 

Problematika bude také:

 • názorně demonstrována na praktických příkladech a doplněna aktuální soudní judikaturou,
 • budou vysvětleny „chytáky“ a největší úskalí zákona o ochraně osobních údajů a informačního zákona. 


Absolvováním semináře tak získáte názorný návod, jak správně a bez pochybení žádost o poskytnutí informace vyřídit a jak porozumět problematice ochrany osobních údajů.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Seznámíte se jeho s aktuální právní úpravou ochrany osobních údajů a práva na informace, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů na předmětném úseku.

Možná už víte, že předmětná právní úprava je sice legislativně stručná, avšak o to více aplikačně obtížná, se spoustou nejasností a výkladových otázek. Zkrátka a prostě – vyřídit žádost o poskytnutí informací a orientovat se v problematice ochrany osobních údajů nemusí být vůbec tak jednoduché, jak se na první pohled nejen pro správní orgány může zdát.

 

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení.

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora)
09.30-10.40 I. blok odborného programu (část A)
10.40-11.00 přestávka (podáváme občerstvení)
11.00-12.10 II. blok odborného programu (část B)
12.10-12.30 přestávka (podáváme občerstvení)
12.30-14.00 III. blok odborného programu (část C)


 

Osnova

 • zákon o ochraně osobních údajů – prameny právní úpravy na mezinárodní, evropské a národní úrovni, působnost a pojmosloví zákon o ochraně osobních údajů, principy dobrého zpracování a ochrany osobních údajů, základní pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů, formy zpracování osobních údajů
   
 • ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
   
 • právní úprava práva na informace – okruh subjektů povinných poskytovat informace, působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona a správního řádu, problematika poskytování informací ze správních spisů, pojem informace (včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových informací), poskytování informace a způsoby jeho realizace, omezení práva na informace – důvody pro neposkytnutí informace
   
 • vyřizování žádostí o poskytnutí informace - žadatel a způsob podání žádosti, náležitosti žádosti, vady žádosti a způsoby jejich odstranění, lhůty pro vyřízení žádosti, jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti, opakované žádosti),
   
 • odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
 • úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
   
 • dotazy

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen pro:

 • pracovníky obecních a městských úřadů,
 • ale i dalších správních orgánů, které jsou dle informačního zákona povinnými subjekty,
 • a dále pro všechny subjekty, které se při své činnosti setkávají s problematikou ochrany osobních údajů.

Seminář je určen rovněž pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2301237860/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: