ÚSPĚŠNÁ PROJEKTOVÁ ŽÁDOST: Jak úspěšně zahájit, realizovat a dokončit schválený projekt (zejména pokud žádáte poprvé) - PŘESUN

event_img
Začátek:16.2.2018
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:1802105
Č. akreditace:AK/PV-436/2017
Místo konání:Brno - školící centrum
Lektor:Mgr. et Bc. Marek Lauermann
Cena:3100 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2600 Kč

Místo konání

BRNO - Adresa školícího centra:
   Učebna společnosti ERC (Evropského regionálního vzdělávacího centra) z.s. 
   Panská 13
   602 00 BRNO
   tel.: 725 993 812

Možnosti Parkování:
•  Parkovací dům ,,JD Parking" Brno (Rooseveltova 3)  - podzemní parkoviště u Janáčkova divadla, 
http://www.garazejanackovodivadlo.cz/

•  Parkovací dům ,,PD Rozmarýn" (Kounicova 2), http://www.parkovani-brno-centrum.cz/jednorazove

 

 

O lektorovi

Mgr. et Bc. Marek Lauermann - erudovaný lektor a konzultant na národní a mezinárodní úrovni pro oblast tvorby a řízení projektů o dotace z fondů EU. V současnosti působí na VUT v Brně jako vedoucí přípravy a realizaci projektů v Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně a je členem kolegia ředitele ÚSI. Rovněž působí na postu externího konzultanta The International centre for excelence of community schools – ICECS. Má dlouholeté zkušenosti s tvorbou a realizací projektů v rámci Strukturálních fondů. V současnosti působí zejména jako hodnotitel individuálních projektů a globálních grantů v rámci Strukturálních fondů (OP VVV – MŠMT, OP Zaměstnanost – MPSV), Národní agentury pro evropské projekty a v dalších grantových programech na národní i mezinárodní úrovni. Je autorem šesti publikací z oblasti dějin židovské komunity. Jeho poslední kniha Přepsali se, tak jsem tady. Příběh Dagmar Lieblové byla přeložena do 3 jazyků.

Praktický návod jak uspět při čerpání peněz z fondů EU.

Nově otevřené dotační výzvy Vám leží u nohou. 

Workshop vhodně doplňuje a navazuje na workshop Aktuální dotace: výzvy na IV. kvartál 2017 vyhlášeny a co se chystá v roce 2018?

 

 

 

Co se naučíte

V období 2014-2020 můžete čerpat dotace z fondů Evropské unie, dotací je celá řada a vyhlašují se průběžně. Většina je ale k dispozici pouze po omezenou dobu. Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. 

Nové dotační výzvy však přinášejí zásadní změny v celém procesu podávání dotačních žádostí. Velký důraz je kladen na rychlost podání i kvalitu projektu. Nebude již možné čekat do vyhlášení výzev a až poté začít na projektu pracovat. Je tedy nezbytné začít již mnohem dříve, jinak projekty nemají šanci uspět.

Kdo zaspí, nic nestihne!

Workshop pomáhá novým žadatelům s přípravou projektů, se správným vyplněním projektové žádosti a seznámení s elektronickým formulářem MS2014+, ve kterém budou všechny projekty předkládány. Otázky, postřehy a připomínky mohou žadatelé v jeden čas a na jednom místě  diskutovat s dotačními odborníky s dlouholetou praxí v dané problematice.

 • Chystáte se psát projekt?  
 • Víte, jak zpracovat žádost o dotaci, která má velkou šanci na schválení?
 • Potřebujete vědět kolik vás to vše bude stát? (Času a peněz.)
 • Zajímá vás, co vás po schválení dotace čeká?

Pak je pro Vás „ušitý“ náš workshop přímo na míru!  

Zbytečně neztrácejte hodiny, dny, nebo dokonce týdny. Raději navštivte náš workshop a zpracujte si vlastní, reálný projektový záměr, ideálně ze své vlastní profesní oblasti. Na workshopu si vyzkoušíte tvorbu a formulace jednotlivých částí žádosti (formulace problému, cílů, popis cílové skupiny, klíčových aktivit a sestavení rozpočtu). Workshop bude tvořen praktickým nácvikem, ukázkami a příklady z praxe. 

 


 

Proč je dobré se zúčastnit

 • Naučíme vás základní dovednost pro sepsání úspěšné projektové žádosti
 • Projdeme si cyklus přípravy žádosti od jejího založení, přes různé aspekty spojené s realizací projektu až po jeho úspěšné zakončení.
 • Jádro semináře tvoří interaktivní workshop, ve kterém si na praktickém příkladu si názorně ukážeme jak formulovat jednotlivé části projektové žádosti. 
 • Poskytneme Vám praktické vodítko, typy a rady, jak celý tento proces zvládnout a vyvarovat se zbytečných chyb.
 • Po absolvování semináře budete schopni sestavit projektovou žádost a budete schopni čelit výzvám, které přinese realizace projektu.

   

V jeden čas, na jednom místě, budete mít příležitost konzultovat své záměry a osvojit si závazné požadavky pro přípravu projektu.

Naučíte se:

 • Jak správně napsat žádost o dotaci, abyste získali dotaci EU.
 • Jak projekt uchopit a postupovat při zpracování žádosti, abyste uspěli a získali finance.

 

 • Správně si zvolit dotační program je pouze prvním předpokladem k získání finanční podpory z dotačních fondů EU. Zcela zásadním krokem pro udělení dotace je bezchybně sestavený projekt. A právě na nesprávně připravených projektech havarují téměř 2/3 žadatelů o dotace!
 • Připravíte si projektový záměr a zpracujete projektovou žádost o financování z nových EU fondů.  Poskytneme Vám praktické vodítko, tipy a rady, jak celý tento proces zvládnout a vyvarovat se zbytečných chyb.
 • Příprava žádosti bude probíhat od počátku projektového cyklu (projektové ideje) až po ukázku vlastní projektové žádosti. Workshop je interaktivní, na praktickém příkladu si názorně ukážeme jak vyplnit veškeré podstatné formuláře. 

Čeká Vás pomoc opravdu zkušených specialistů, kteří se Vám budou po celý čas věnovat.

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení. 

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.00 
I. blok odborného programu 
12.00-12.30 přestávka (podáváme občerstvení) 
12.30-15.30 
II. blok odborného programu 

 


 

Osnova

 1. Jak pracovat s programem MS2014+
  1. práce s MS2014+ krok za krokem
  2. nejčastější překážky či obtíže pro práci s MS2014+
  3. založení vlastní žádosti
    
 2. Příprava projektového záměru
  1. jak se orientovat ve struktuře projektové žádosti a jejich příloh v rámci různých druhů výzev 
  2. jak se vyvarovat se nejčastějších chyb při vyplňování projektové žádosti,
  3. jak si poradit v problémových oblastech (harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory)
    
 3. Realizace projektového záměru
  1. co vás může potkat od schválení žádosti do zahájení realizace – požadavky hodnotící komise, krácení, námitky
  2. realizace projektu aneb nikdy nic nejde přesně podle plánu – změnová řízení v průběhu realizace, publicita, vykazování indikátorů
  3. jak projekt správně zakončit

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Všem zájemcům, kteří mají vizi a záměr, na který potřebují dotaci. Všem, kteří chtějí připravit projekt a zpracovat projektovou žádost o financování z nových EU fondů a seznámit se s aktuálními dotačními výzvami v roce 2017 a dál.

Workshop je určen jak pro veřejnou správu, tak pro podnikatele, OSVČ, neziskové organizace a další zájemce, kteří se setkávají s dotační problematikou, nebo mají zájem rozšířit si pole obzoru o tuto oblast, či uspět při podání žádosti.

Připravte svůj vlastní projekt s námi!

 

 

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: