POSTUP KONTROLY PODLE ZÁKONA č. 255/2012 Sb., KONTROLNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

event_img
Začátek:13.3.2018
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:1803106
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Brno - školící centrum
Lektor:Ing. Miroslava Pýchová
Cena:2900 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

BRNO - Adresa školícího centra:
   Učebna společnosti ERC (Evropského regionálního vzdělávacího centra) z.s. 
   Panská 13
   602 00 BRNO
   tel.: 725 993 812


Možnosti Parkování:
•  Parkovací dům ,,JD Parking" Brno (Rooseveltova 3)  - podzemní parkoviště u Janáčkova divadla, http://www.garazejanackovodivadlo.cz/

•  Parkovací dům ,,PD Rozmarýn" (Kounicova 2), http://www.parkovani-brno-centrum.cz/jednorazove

O lektorovi

Ing. Miroslava Pýchová - kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí ve výkonu kontroly u státních orgánů, územních samosprávných celků a u příjemců dotací, mj. 17 let v odboru kontroly Ministerstva financí, konzultantka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů v letech 2014 až 2017.

Kontrola  má v první řadě metodicky napomoci.

 

 

Co se naučíte

Dozvíte se jaký je praktický postup kontrolujících, jak mohou, nebo musí postupovat v průběhu kontroly. 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

 • Předání zkušeností po 4 letech aplikace zákona. 
   
 • Přednáší   lektorka Ing. Miroslava Pýchová, kontrolorka s 25letou praxí kontroly na místě. Účastnice připomínkového řízení k jednotlivým variantám návrhu  kontrolního řádu a autorka expertizního posudku vyžádaného Poslaneckou sněmovnou k návrhu tohoto zákona.
   
 • Seznámíte se velmi prakticky s právy a povinnostmi při kontrole prováděné orgány veřejné správy, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech.

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení.

09.00-09.30  prezence účastníků 
09.30-14.30  
Odborný program

 

 

Osnova

Práva a povinnosti při kontrole prováděné orgány veřejné správy, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech.

Praktický postup kontrolujících, jak můžeme nebo musíme postupovat v průběhu kontroly:

 • Zahájení kontroly. Vyžádání podkladů. Pořizování zvukových nebo obrazových záznamů.
 • Protokol o kontrole, vyřizování námitek, oprava nesprávností
 •  v protokolu o kontrole a došetření věci.
 • Mlčenlivost a zveřejňování informací o kontrole.
 • Přestupky kontrolovaných a povinných osob po novele č.183/2017 Sb.
 • Aplikace části první a čtvrté správního řádu v průběhu kontroly:
  Na příkladech bude vysvětleno např.: Rozsah poučení kontrolované osoby, jednací jazyk, náležitosti podání (např. námitek proti kontrolnímu zjištění), počítání času, nahlížení do spisu, vyloučení pro podjatost aj.
 • Související právní předpisy vč. občanského zákoníku, obchodní tajemství. Utajované informace, osobní údaje.
 • Předávání informací dalším orgánům.
 • Oznamování podezření na trestný čin.
 • Diskuse k procesně právní úpravě kontroly


   

Pro koho je kurz vhodný

Určeno pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu u příjemců dotací nebo v příspěvkových organizacích a organizačních složkách státu i pro kontrolující v jiných oblastech, pokud postupují podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a také pro kontrolované.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 226 175 786/0600 vedený u MONETA Money Bank, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: