OBRANA PROTI KOMUNIKAČNÍ ŠIKANĚ aneb PR JAKO ÚČINNÝ OBRANNÝ NÁSTROJ

event_img
Začátek:29.5.2018
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:1805107
Č. akreditace:AK/PV-502/2017
Místo konání:Brno - školící centrum
Lektor:Ing. Jan Škraňka
Cena:2900 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2500 Kč

Místo konání

PŘESUN !!!

Školení se přesouvá na nový termín v červnu - den konání bude ještě upřesněn.

_______________________________________________

 

BRNO - Adresa školícího centra:
   Učebna společnosti ERC (Evropského regionálního vzdělávacího centra) z.s. 
   Panská 13
   602 00 BRNO
   tel.:
725 993 812

Možnosti Parkování:
•  Parkovací dům ,,JD Parking" Brno (Rooseveltova 3)  - podzemní parkoviště u Janáčkova divadla, http://www.garazejanackovodivadlo.cz/

•  Parkovací dům ,,PD Rozmarýn" (Kounicova 2), http://www.parkovani-brno-centrum.cz/jednorazove

 

 

O lektorovi

Ing. Jan Škraňka - marketingový a mediální konzultant, propagátor a aplikátor sociálních sítí, autor úspěšných guerillových a sociálních projektů. Šéfredaktor zpravodaje města Frýdlantu nad Ostravicí ,,FRÝDLANSTKÉ NOVINY". http://www.honzaskranka.cz; http://www.youstoryup.cz

Komunikační šikana je nemoc a má svůj vnitřní vývoj.

Odhalte mechanizmy komunikační šikany a možnosti obrany.

Braňte se!

 

 

Co se naučíte

Kurz poodhalí základní mechanizmy mediálního boje, politické šikany a dotkne se nastavení naší společnosti.  Představí nejběžnější techniky útoku a seznámí účastníky se zásadami a metodami  obrany proti komunikační šikaně. 

Účastníci se seznámí s častými a velmi efektivními komunikačními nástroji útočníků, které mohou doslova paralyzovat jejich práci,  naučí se mapovat a analyzovat situaci, vyhodnocovat její důležitost, případně předvídat následky. 
 

Interaktivní formou se ponoříme do několika modelových situací, na kterých si osvojíme techniky obrany proti komunikační škaně. Pro účely vzdělávacího programu  jsme vytipovali 15 typických nástrojů obranné rétoriky, které si  naši účastníci dokonale osvojí.    případně vyčleníme prostor pro skutečné situace posluchačů. 
 

Bude také představen legislativní rámec právní ochrany a následně i konkrétní prostředky občanskoprávní a trestněprávní ochrany. Náplň této sekce je postavena na platných českých judikaturách, které je možné brát jako vzorový model nebo precedens.
 

Kurz mimo jiné nabídne krátké schéma pro snadné vyhodnocení situace a vyčleníme prostor pro skutečné situace posluchačů. 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Paralyzovaní úředníci, zastupitelé, starostové, ušlý zisk podnikatelů nebo pošpiněné jméno. 

Jak je možné, že špatná image může obrátit vniveč i letitou práci významné osobnosti nebo podnikatele? 

Způsoby prosazování svých zájmů ve veřejném i soukromém životě prošly za posledních několik let výraznými změnami. Zejména v posledních letech všechny zaskočilo zneužívání ryze demokratických nástrojů. Nejznatelnější je to pravděpodobně v oblasti veřejné správy, kdy komunikační šikana může až paralyzovat práci volených zástupců, či přejít do formy politické šikany. Častokrát jsou na hranici právní vymahatelnosti. 


Zvládnete takovou situaci? 

Umíte se bránit? 

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení. 

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.00
 I. blok odborného programu 
12.00-12.30 přestávka (podáváme občerstvení) 
12.30-15.30 
II. blok odborného programu 

 

 

Osnova

Kurz je postaven na 6 základních pilířích: 
 

1. Informační společnost a tvorba veřejného mínění

 • Co vytváří mínění veřejnosti?
 • Kde a jak získáváme informace, které mají významný podíl na našem rozhodování?

V této části semináře si ukážeme studie rozhodných informačních kanálů, včetně jejich specifik a anomálií.

 • Vývoj komunikačních kanálů a procesů rozhodování  v čase  do současnosti a nalezení ekvivalentních potřeb a možností komunikace (případně vyloučení zastaralých a neefektivních).
 • Role dálkových a digitálních kanálů, případně sociálních sítí.


2. Mechanizmy zastrašování a opotřebovávání

 • Proč někdy nemůžeme uplatnit právo?
 • Kdo proti komu a kvůli čemu bojuje?

 

Chceme-li se účinně bránit, musíme pochopit základní vazby a principy! Každá běžná situace nebo útok je zasazen do kontextu, má svůj cíl a očekávání. Nebezpečné přitom nejsou primární, ale sekundární účinky. Při troše schopnosti rozeznat je dovedeme dokonce předvídat.

Tato část semináře se hlouběji dotkne motivací jednotlivých krizových situací.  Účastníci kurzu se  zde přehledně seznámí s častými a velmi efektivními komunikačními nástroji útočníků, které mohou doslova paralyzovat jejich práci.

 • Přehled motivátorů v demokratickém systému a moderní společnosti
 • Cíle útoku a role
 • Model   útoku a jeho podobnost se šikanou.
 • Pravidla boje a obsazení klíčových pozic


3. Útok ve veřejném prostoru - mechanizmy útoku a jak jej vyhodnotit

 • Každý útok je zasazen do kontextu, má svůj cíl a očekávání
 • Nebezpečné přitom zpravidla nejsou primární, ale sekundární účinky. 

Základním předpokladem kvalitního vyřešení  komunikační krize  je rozeznání  a ohodnocení útočníka. Seminář v této části  představí nejběžnější techniky a mechanizmy útoku a pokusí  se odpovědět na otázku, jak je vyhodnotit. Úćastníky naučí mapovat a analyzovat situaci, vyhodnocovat její důležitost, případně předvídat následky. Účastníci dostanou k dispozici dvě ověřená schémata (detailnější a zjednodušené). Detailně   se zaměříme zejména na role a množinu možných motivovaných útočníků.

Zvláštní podkapitolou této části je vztah  k médiím (Media Relations). Na praktickém schématu se naučíme několik zásadních pravidel, jak s médií komunikovat, co předkládat,  jak vyhodnocovat mediální obraz a případně jak s médií jednat. Po této části semináře jsou často ti schopní sami vyhodnotí téměř jakoukoliv komunikační situaci a uvědomit si její kontext.

 • Rozeznání komunikačních rolí.
 • Jednoduché komunikační mapování a vytváření obrazu  situačního kontextu.
 • Možná negativní motivace médií.


4. Efektivní metody obrany - Obranné PR v praxi

Obor profesionální komunikace dnes zná několik desítek druhů obranné či útočné komunikace. Pro účely vzdělávacího programu  jsme vytipovali 15 typických nástrojů obranné rétoriky, které si  naši účastníci dokonale osvojí. 
 

5. Zneužívání práva na informace  - možnosti obrany

Právo na informace může být jako kterékoli jiné právo zneužito. Zpravidla se tak děje podáváním žádostí o informace, ve kterých žadateli nejde o poskytnutí požadovaných informací, ale o zatížení povinného subjektu činností, zejména rešeršováním, nebo zveřejňováním povinně vydávaných informací v nejasném nebo nepravdivém kontextu.

V této části vzdělávacího programu bude představen legislativní rámec právní ochrany a následně i konkrétní prostředky občanskoprávní a trestněprávní ochrany. Náplň této sekce je postavena na platných českých judikaturách, které je možné brát jako vzorový model nebo precedens. Struktura dané části kurzu se dělí na:

 • přehled právního opodstatnění komunikace, nátlaku a nutných úkonů,
 • kvalifikace dotazu,
 • možnosti právní obrany a možnosti odpovědi,
 • možnosti právní prevence a obrany.
   

6Akční plán -  řešení modelových situací a  konkrétních případů frekventantů kurzu

Individuální část semináře. Každý účastník bude vyzván, aby aplikoval nabité poznatky v kontextu své situace. Tato část je zajímavá interakcí jak lektora tak dalších účastníků semináře. V případně, že účastníci semináře z různých důvodů nechtějí nebo nemohou prozradit svůj pracovní kontext, můžeme své poznatky vyzkoušet na modelových situacích.

 

Pro koho je kurz vhodný

Kurz je určen pro:

 • úředníky a vedoucí úředníky ÚSC  - jmenovitě tajemníci, vedoucí oborů, tiskoví mluvčí, komunikační vedoucí městských zpravodajů apod.
 • volené zastupitele měst, obcí a krajů,
 •  další pracovníky veřejné správy,
 • ale i pro jednotlivce nebo jednatele firem, kteří cítí potřebu se bránit.

   
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 226 175 786/0600 vedený u MONETA Money Bank, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: