ÚŘEDNÍ a OBCHODNÍ KORESPODENCE - Zásady psaní a úpravy písemností (s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910)

event_img
Začátek:19.4.2018
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:1804102
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Brno - školící centrum
Lektor:Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
Cena:2200 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

BRNO - Adresa školícího centra:
   Učebna společnosti: ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s. 
   Panská 13
   130 00 BRNO
   tel.: 725 993 812

Možnosti Parkování:

 

 

O lektorovi

Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - lektorka vzdělávacích kurzů se zaměřením na češtinu, absolventka doktorského studijního programu Pedagogika se zaměřením na český jazyk (Univerzita Palackého v Olomouci). Lektorka se vzdělávání různých cílových skupin v podobě školení, kurzů a seminářů, jejichž náplní je vytvořit kultivovaný písemný projev, věnuje přes 10 let.

 

 

Co se naučíte

Účastníkům budou představeny aktuální trendy v úřední a obchodní korespondenci,  jak lze prostřednictvím písemné či elektronické komunikace co nejlépe oslovit adresáty a jak je možné zpracovat úřední či obchodní korespondenci tak, aby se stala vizitkou pisatele či instituce, kterou pisatel zastupuje.

Účastníci se dozvědí více informací o změnách, které přinesla revize normy „Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory“ (ČSN 01 6910) v červenci 2014.

Seminář se také zaměří na méně známá pravidla pro psaní zkratek, značek a číslic, používání pomlčky a spojovníku nebo zdůrazníme význam mezer.

Každý účastník obdrží tištené materiály lektorky, kde bude i ukázka různých typů dopisů (úředních, obchodních; dopisů vedoucích pracovníků i fyzických osob; e-mailu). 


V druhé části semináře  se bude lektorka  podrobně věnovat některým jazykovým nedostatkům z hlediska českého pravopisu a české stylistiky. Frekventantni školení si  osvěží znalost některých pravopisných jevů, s nimiž se v každodenní praxi setkávají.  

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Čeština se neustále vyvíjí a mění, a proto seminář reaguje na aktuální stav českého jazyka a na možnosti písemné komunikace, které současná doba nabízí.

Obohatíte si své písemné dovednosti z hlediska aktuálních trendů pro úpravu úřední a obchodní korespondence i z hlediska vhodné grafické podoby dokumentu.

Pokud je Vaším úkolem úprava písemností, tvorba oficiálních e-mailů a dopisů, sestavujete texty pozvánek, návodů a programů, budete mít jistotu, že odpovídají požadavkům současných norem, pravidel a zvyklostí. 

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení. 

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.00 
I. blok odborného programu (části A, B) 
12.00-12.30 přestávka (podáváme občerstvení) 
12.30-14.00
 II. blok odborného programu (části C, D, E) 

 

 


 

Osnova

Seminář obsahuje 5 částí: 

A. Úvod do problematiky, práce s odbornou literaturou, on-line zdroje 

B. Český jazyk v praxi 1: písemnosti bez chyb 
• Aktuální čeština. 
• Nejčastější prohřešky proti pravopisné normě. 
• Zásady pro psaní velkých písmen. 
• Slova přejatá a jejich správný zápis. 
• Správné tvary slov. 
• Důraz na vhodné oslovování. 
• Pravidla pro psaní interpunkce. 
• Psaní výčtu. 

C. Úřední a obchodní korespondence 
• Doporučení podle revidované normy Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory (ČSN 01 6910) z roku 2014. 
• Zásadní změny ve srovnání s předchozí normou z roku 2007. 
• Doporučené šablony pro různé typy dopisů a e-mail. 

D. Formální úprava písemností 
• Zásady pro vyznačování, označování a dělení částí textu. 
• Podoba nadpisů a vytváření rejstříku (na základě desetinného třídění kapitol, podkapitol) 
• Doporučené podoby tabulek a jejich popisků (název, číslo, zdroj). 
• Pravidla pro zalamování odstavců. 
• Význam mezer a interpunkčních znamének (zkratky, značky, čísla apod.). 

E. Český jazyk v praxi 2: dobrá stylistika našich písemností (stručný vhled) 
• Časté stylistické neobratnosti. 
• Silný (a nevhodný) vliv angličtiny na českou stylistiku. 
• Doporučení pro psaní ČESKÉHO textu. 


 

 

Pro koho je kurz vhodný

 • Pro všechny, jejichž pracovní náplň je především písemná komunikace, a chtějí se profesně zdokonalit.
 • Pro ty, pro které představuje písemný projev vizitku a kteří se písmem reprezentují (především pro obchodníky a úředníky, příp. sekretářky, referentky, asistentky).
 • Pro úředníky (a výše jmenované), kteří se v každodenní praxi setkávají s písemnou či elektronickou korespondencí.
 • Pro zájemce o aktuální stav českého jazyka a o trendy ve vývoji mateřštiny.
 • Pro ty, kterým záleží nejen na obsahu sdělení, ale také na vhodné grafické úpravě dokumentu. 

Připravte text, který bude bezvadný nejen obsahově, ale také z hlediska českého pravopisu, dobré stylistiky a formální úpravy. 

 

 

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: