POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ včetně ZMĚN U DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU od 1. 1. 2018

event_img
Začátek:19.6.2018
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:1806104
Místo konání:Brno - školící centrum
Lektor:Ing. Miroslava Pýchová
Cena:2900 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

BRNO - Adresa školícího centra:
   Učebna společnosti ERC (Evropského regionálního vzdělávacího centra) z.s. 
   Panská 13
   602 00 BRNO
   tel.: 725 993 812

Možnosti Parkování:

 

 

O lektorovi

Ing. Miroslava Pýchová - kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí ve výkonu kontroly u státních orgánů, územních samosprávných celků a u příjemců dotací, mj. 17 let v odboru kontroly Ministerstva financí, konzultantka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů od roku 2014 dosud.

 

 

Co se naučíte

Co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce o veřejné finanční podpoře, její kontrole a prominutí odvodu.    

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Seznámení s právní úpravou a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole, informace o aktuálních změnách v zákonech.

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení.
 

09.00-09.30  prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-14.00  Odborný program

 

 

Osnova

Co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce o veřejné finanční podpoře, její kontrole a prominutí odvodu.    

 • Pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj.
 • Úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech, zákoně č. 218/2000 Sb. a z rozpočtů obcí a krajů v zákoně č. 250/2000 Sb.: Žádost o dotaci, zveřejnění programu a smlouvy o poskytnuté dotaci. Některá shodná ustanovení pro prostředky ze státního rozpočtu i rozpočtů obcí a krajů: Výzva příjemci k provedení opatření k nápravě, bagatelní výše porušení rozpočtové kázně, kdy se odvod neuloží aj.
 • Nový proces poskytování dotací ze státního rozpočtu od 1. 1. 2018.
 • Pravidla vlády pro dotování nestátních neziskových organizací.
 • Oblasti státní dotační politiky v roce 2017 a 2018.
 • Orgány, které mohou kontrolovat dotace.
 • Trestné činy při poskytnutí a použití dotací
 • Jaké má možnosti kontrolovaný při nesouhlasu s výsledky kontroly.
 • Přehled práv a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je vhodný pro:

 • kontrolory,
 • interní auditory,
 • pracovníky finančních a dalších útvarů v obcích, krajích, státních orgánech
 • a pro příjemce dotací a příspěvků z veřejných rozpočtů.

 

 

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2301237860/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: