VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb., účinná od 1.1.2018

event_img
Začátek:28.5.2018
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:1805205
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Praha - školicí centrum
Lektor:JUDr. Eva Kuzmová
Cena:2300 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

PŘESUN na nový termín konání: 17.8.2018, Praha

__________________________________________________

PRAHA - Adresa místa konání:

 • Přesná adresa místa konání školení bude zveřejněna na webových stránkách a následně zaslána všem účastníkům emailem nejpozději 2 dny před konáním akce. Přijetí této zprávy ověříme u každého účastníka ještě telefonicky.

O lektorovi

JUDr. Eva Kuzmová - Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2004 působí jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které v rámci své praxe na úseku územního plánování a stavebního řádu nabyla. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci metodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány.

 

 

 

Co se naučíte

V průběhu semináře se seznámíte se změnami, jež se týkají vymezení nových pojmů, příslušnosti obecných a speciálních stavebních úřadů, vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení, novinek v rámci rozhodování o umístění a povolení stavebních záměrů, včetně nové koncepce kolaudace staveb.

Absolvováním semináře získáte komplexní přehled dané problematiky, která bude také názorně demonstrována na praktických příkladech.

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Dne 1.1.2018 nabyla účinnosti velmi diskutovaná tzv. velká novela stavebního zákona, která zavádí některé zcela nové postupy ve stavební oblasti a přináší novinky i v jednotlivých, dosud platných, ustanoveních na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.

 

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení.
09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora)
09.30-10.40
I. blok odborného programu (část A)
10.40-11.00 přestávka (podáváme občerstvení)
11.00-12.10
II. blok odborného programu (část B)
12.10-12.30 přestávka
12.30-14.00 III. blok odborného programu (část C)

 

 

 

Osnova

 • základní pojmy
 • závazná stanoviska
 • působnost stavebních úřadů
 • územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, územní souhlas, společný souhlas
 • územní řízení – podmínky, proces vedení, účastníci řízení
 • společné územní a stavební řízení
 • územní/společné řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí
 • souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI,
 • změna stavby před dokončením
 • kolaudace

 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů, ale také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

 

 

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 226 175 786/0600 vedený u MONETA Money Bank, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: