XVII. FÓRUM TAJEMNÍKŮ

event_img
Začátek:13.6.2018
Konec:14.6.2018
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:13042018
Č. akreditace:AK/VE-277/2017
Místo konání:HOTEL MAXIMUS RESORT; Hrázní 327/4a, Brno; https://www.maximus-resort.cz
Lektor:Kombinace několika přednášejících
Cena:6690 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:3690 Kč

Místo konání

Brněnská přehrada, HOTEL MAXIMUS RESORT,  Hrázní 327/4a, Brno, viz. mapa zde.
E-mail: sales@maximus-resort.cz

______________


UBYTOVÁNÍ si účastníci hradí sami a zájem o ubytování nahlaste přímo v místě konání (Hotel Maximus Resort) na uvedený kontakt - rezervace platí do 31. května.

______________

Platba účastnického poplatku:
Při platbě hotově na místě není možnost uplatnit množstevní slevu a je účtována přirážka k původní smluvní ceně 10% (viz. smluvní podmínky)!!! V ceně je zahrnuto občerstvení, včetně obědů a společné večeře.

______________

 

O lektorovi

Naši přednášející jsou experti na slovo vzatí. Všichni pracují ve svém oboru.

Záštita tajemníka Magistrátu města Brna Ing. Pavla Loutockého.

Tradice prověřená dobrou praxí.

Fórum tajemníků k výkonu dobré správy ÚSC.

Pořádáme každoročně v rámci oslav Brno – Město uprostřed Evropy.

Účast na ohňostrůjném představení mezinárodní soutěže Ignis Brunensis.

 

 

Co se naučíte

Aktuální problematiky řízení a správy úřadu obce. 

Fórum má za cíl zvýšit kvalifikaci a profesionalitu tajemníků a tajemnic úřadů měst a obcí, ale i dalších vedoucích pracovníků a personalistů.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Posláním je napomáhat posilování institucionální kapacity ve veřejné správě, podporovat zavádění principů dobré správy v úřadech měst, obcí a krajů ČR a přispívat k jejich profesionalizaci a k výkonu dobré správy.
 

AKREDITACE
Fórum tajemníků k výkonu dobré správy ÚSC je akreditováno u MVČR podle zákona 312/2002 Sb., účastníci konference obdrží platné osvědčení.

Vzdělávacímu programu byla přidělena tato čísla akreditace:

 • AK/PV-501/2017 – průběžné vzdělávání pro úředníky
 • AK/VE-277/2017 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

 

 

Časový harmonogram

I.den  - 13. 6. 2018
09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.30 I. blok odborného programu 

12.30-13.15 oběd 
13.15-16.30 II. blok odborného programu 

od 18.30 -  Společenský večer 

 


II. den - 14. 6. 2018
09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.30 III. blok odborného programu 

12.30-13.15 oběd

 

 

Osnova

Moderuje Ing. Karel Měřínský, emeritní tajemník Města Bučovice, čestný člen  Krajského sdružení tajemníků pro Jihomoravský kraj.

 

Témata v programu FÓRA TAJEMNÍKŮ 2018:
______________

 • Aktuální informace Ministerstva vnitra ČR.

  připravovaná legislativa, aktuální problematika
  - metodická pomoc, poznatky z kontrolní činnosti

Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR.
______________

 • Velká novela zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

- novela zákona, změny v agendách úřadů územního plánování a stavebních úřadů na úrovni měst a obcí, stavebních, územních a souvisejících správních řízení
-  dopady na potřeby personálního, organizačního i finančního zabezpečení 

Ing. Vladimír Voldřich, zástupce ředitele odboru územního plánování MMR ČR.
______________

 • Novela zákona o střetu zájmů.

- první zkušenosti s implementací zákona v praxi

Přednášející bude upřesněn.
______________

 • Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- nová pravidla a zásadní změny v oblasti zadávání veřejných zakázek
- rok praxe s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek

Mgr. Pavel Herman, poradce Ministerstva pro místní rozvoj a předseda expertní skupiny MMR k ZVZ.
______________

 • GDPR – obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů.

- závazný evropský předpis z pohledu MV, dozorového orgánu a zásady jeho implementace na městech a obcích

Ing. Milan Jandora, ředitel akreditované vzdělávací instituce MV, auditor a konzultant ISMS, ITSM.
______________

 • Co přinesl eIDAS do úřadů.

Mgr. Ida Kárná, MPA, tajemnice města Bílovice nad Svitavou.
______________

 • Taktika a vyjednávání.

- pozitivní leadership, sebeuvědomění, využívání vlastních silných stránek, nejčastější chyby leaderů

PhDr. Karel Voříšek, lektor etikety, komunikace, rétoriky, médiatréninku, moderátor a zprávař FTV PRIMA.
______________

 • Pracovněprávní problematika - přehled klíčových změn pracovního práva s dopadem na obce.

JUDr. Antonín Krejčí MBA, specialista na pracovní právo a personální praxi. Právník Státního fondu dopravní infrastruktury ČR.
______________

 • Dotační příležitosti pro obce v r. 2017 (aktuální a plánované výzvy v OPZ, IROP, OP ŽP a další programy pro obce).

Ing. Jiří Ciboch, konzultant a poradce na dotační výzvy a zpracování projektů z programů EU 2014 – 2020, jednatel ArchSta servis, s. r. o.
______________

 • Dobrá smlouva – zásady pro uzavření bezchybných smluv dle NOZ v každodenní praxi obcí.

Mgr. Svatopluk Šimek, právník, předseda spolku Syndicus.
______________


I. den fóra 13. června večer Vás čeká tradiční SDRUŽOVACÍ VEČER.

Od 18.30

Společenský večer

Neformální diskuse k problematickým okruhům z oblasti řízení obcí – výměna praktických zkušeností účastníků „Fóra tajemníků“.

Volná zábava (tombola, cimbál, raut, ochutnávka vína …)

22.30–23.30

21. ročník festivalů v roce 2018 (STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS) - mezinárodní přehlídka ohňostrojů s hudbou – shlédnete soutěžní ohňostrůjné představení.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Tajemníkům a tajemnicím úřadů měst a obcí, ale i starostům a dalším vedoucím pracovníkům a personalistům. 

 

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: