NÁRODNÍ SNĚM REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

event_img
Začátek:8.8.2018
Konec:9.8.2018
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:882018
Č. akreditace:AK/VE-277/2017
Místo konání:Český Krumlov
Lektor:Kombinace několika přednášejících
Cena:0 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:0 Kč

Místo konání

Středa 8. srpna 2018 


Čtvrtek 9. srpna 2018 

 • Konferenční program - Hotel Růže***** , Horní 154, Český Krumlov
 • Společenský večer - Krumlovský mlýn, Široká 80, Český Krumlov


UBYTOVÁNÍ si účastníci zajišťují a hradí sami.

CENA  - Účastnický poplatek:

Příplatky za volitelný doprovodný program 8.8.2018:

Při registraci prosíme vyplňte o jaký event máte zájem. 

Cena za doprovodný program není zahrnuta v konferenčním poplatku, při úhradě si připočtěte danou částku k účastnickému poplatku za konferenci. 

-  Oběd a exkurze      8.8.           550,- Kč
-  Voroplavba             8.8.           600,- Kč
-  Vstupenka divadlo 8.8.       1. 000,- Kč 

POZOR - vstupenku nutno uhradit převodem ihned. 

Konferenční poplatek za program konference dne 9.8.2018:

V ceně konferenčního poplatku je zahrnuto celodenní stravování, 2x coffeebreak, teplý oběd a večeře formou rautu, konferenční odborný program a společenský večer.
 

O lektorovi

Naši přednášející jsou experti na slovo vzatí. Všichni pracují ve svém oboru.

...poznejte s námi šance rozvoje svého regionu...

Význam udržení a rozvoje regionální infrastruktury je klíčový pro rozvoj lokalit a regionů. Každoročně pořádáme Národní sněm regionů soudržnosti v Českém Krumlově. Nenechte si ujít XII. ročník charismatického sněmu a zažijte krásné časy v úžasném městě, jehož genius loci Vás ohromí.  Pro zájemce o divadlo - otáčivé hlediště v zahradě Krumlovského zámku zajistíme lístky na operu Příhody lišky Bystroušky.

 

 

Co se naučíte

ZÁMĚR: 
Každoročně pořádáme Národní sněm regionů soudržnosti v Českém Krumlově. Tematické zaměření je na oblast managementu regionálního rozvoje, municipálního marketingu, cestovního ruchu a využití potenciálu kultury jako významného rozvojového faktoru.  
Důležitou součástí je otevřená diskuze, která Vám může pomoci nalézt konkrétní řešení. 

Program sněmu je koncipován s využitím zkušeností předních odborníků, zástupců klíčových ministerstev, významných institucí a organizací. Odborníci, kteří svými přednáškami naplní odborný program, jsou v oslovovacím stadiu upřesňovaného programu. Přednášející budou prezentovat nejen teoretická východiska a návrhy řešení, ale i příklady dobré praxe ve vybraných odborných tématech z oblasti regionálního a municipálního rozvoje v širších souvislostech. Na programu jsou nová témata v socioekonomickém rozvoji územních celků a inovace v oblasti identifikace a řešení regionálních disparit s ohledem na nové programové období kohezní politiky EU.
 

AKREDITACE:
Sněm je koncipován na podporu dobré správy regionů a ÚSC a je akreditován MVČR, podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, účastníci sněmu obdrží  osvědčení o absolvování v souladu se zněním § 25 odst. 2 zákona č.312/2002 Sb. 


TEMATICKÉ ZAOSTŘENÍ

 • Regionální politika v ČR, její efektivita a nové výzvy. 
 • Současné období čerpání dotací z EU, aktuální výzvy a příležitosti.
 • Potenciál cestovního ruchu pro rozvoj regionů.
 • Kultura jako ekonomický fenomén.
 • Kulturní a kreativní průmysl mají význam pro rozvoj regionů.
 • Význam kulturního a historického dědictví pro rozvoj regionů.
 • Participativní demokracie – význam zapojení veřejnosti do projektů.
 • Sociální dialog v regionech a Agenda 21.
 • Spolupráce veřejného a soukromého sektoru pro rozvoj regionů
 • Příklady dobré praxe a představení rozvojových projektů.


EVENTY - BONUSY:
Připravili jsme pro Vás nejen nabitý konferenční program, ale také bohatý kulturní a společenský program, který přinese zážitky z historického města a památky UNESCO.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

ZAŘAĎTE SE MEZI AKTÉRY S VLIVEM A VIZÍ

Pokládáme si za čest pomáhat Vám všem, kterým leží na srdci ekonomický, hospodářský, kulturní a sociální rozvoj regionů ČR a jejich dobrá správa. Orientace a zaměření sněmu je na hledání potenciálu v regionální politice, cestovním ruchu a nově také jak lze vytvořením podmínek pro sektor kreativních a kulturních průmyslů zlepšit ekonomickou prosperitu a sociální soudržnost v regionech. Cílem sněmu je spojit aktéry s vlivem a vizí toho, jak by se mohla národní regionální politika vyvíjet. V tomto okamžiku máme tu čest předložit Vám aktuální harmonogram, a těšíme se, že naše pozvání přijmete a společně vytvoříme důstojnou a příjemnou atmosféru letošnímu sněmu. Očekáváme účast významných a důležitých hostů, kteří vystoupí se svými příspěvky a podněty. 
 

Trable obcí pod palbou otázek: Stěžejním rámcem odborného programu Sněmu je strategická diskuse, která napomáhá  intenzivní a praktické výměně názorů k aktuálním problémům, umožní diskutovat klíčové otázky, které mohou představitelé obcí a představit ve svých volebních programech. Následně pak ti, kteří v komunálních volbách uspějí, mohou svá konsensuální stanoviska prosazovat při hájení zájmů samospráv.
 

GENIUS LOCI MÍSTA KONÁNÍ

Sněm se záměrně koná ve výstavném historickém městě, které může a dovede nabídnout nejen svou krásu architektonickou a kulturní, včetně okolní přírody, do které naši předci toto sídlo zasadili, ale i současné společenské, kulturní a turistické programy a aktivity. Účastníci Národního sněmu tak mohou načerpat inspiraci a nejednu zkušenost pro realizaci obdobných aktivit ve svých obcích i městech, a vytvořit tak optimální podmínky pro rozvoj lokalit, měst a obcí plošně po celé republice.   

Zažijte krásné časy v úžasném městě, jehož genius loci Vás ohromí. 

Časový harmonogram

NABÍZÍME ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM SNĚMU:

Středa 8. srpna 2018  - Restaurace Krumlovský mlýn, Široká 80 , Český Krumlov

12.00                Uvítání s obědem v Restauraci Krumlovský mlýn.

13.45 – 17.00   Exkurze a prohlídky (Zámek Český Krumlov a Egon Schiele Art Centrum).

18.15– 19.30   Romantická voroplavba dechberoucími místy, které se vám na vždy uloží do těch nejlepších vzpomínek. Obeplujete celý meandr centra Českého Krumlova.  

20.45              Otáčivé hlediště Český Krumlov / Opera „Příhody lišky Bystroušky“  

Motto: „Je to pohádka, či pravda?“Tato geniální opera je jásavým i teskným podobenstvím života v jeho nekonečné mnohotvářnosti. Lidské i zvířecí osudy se prolínají v úsměvných, lyrických či tragikomických hudebních obrazech, zasazených do přírodní scenérie pod koruny staletých stromů. Janáčkovo smíření s věčným koloběhem života přeneslo poprvé před Otáčivé hlediště režisérské duo SKUTR v hudebním nastudování Maria De Rose.Čtvrtek 9. srpna 2018 - HOTEL OLD INN (konferenční sál: Gotická kaple), Náměstí Svornosti 12, Český Krumlov, 381 01

09.00 – 09.30               Prezence účastníků

09.30 – 10.00               Zahájení a úvodní vystoupení 

10.30 – 15.30               Dopolední odborný program

12.45 – 13.30               Oběd

13.30 – 17.30               Odpolední odborný program

17.30 – 18.00                Závěr


Krumlovský mlýn, Široká 80, Český Krumlov  www.krumlovskymlyn.cz

19.30                              Společenská večeře s doprovodným programem

Neformální diskuse a brainstorming k problematickým okruhům z oblasti  regionálního rozvoje, cestovního ruchu a potenciálu kultury pro rozvoj lokalit s posezením – výměna praktických zkušeností účastníků sněmu.

Doprovodný program - bohatá tombola a vystoupení Los Filipos Band s houslovým virtuózem.

 

 

Osnova

 • KULTURA JAKO EKONOMICKÝ FENOMÉN – PŘÍNOS KULTURY PRO EKONOMICKÝ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
 • KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSL A JEHO VÝZNAM PRO ROZVOJ REGIONŮ
 • MĚKKÉ FAKTORY V  REGIONÁLNÍM ROZVOJI REGIONŮ
 • VÝZNAM ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ PRO ROZVOJ REGIONŮ
 • ZDRAVÉ MĚSTO – SILNÉ MĚSTO A VÝZNAM PROJEKTU PRO REGIONY
 • STAV ČERPÁNÍ PENĚZ Z EU A PŘÍPRAVA BUDOUCÍHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PO ROCE 2013
 • PARTICIPATIVNÍ DEMOKRACIE – VÝZNAM ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO PROJEKTŮ
 • SOCIÁLNÍ DIALOG V REGIONECH A AGENDA 21
 • PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE A PŘEDSTAVENÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ
 • REGIONÁLNÍ POLITIKA V ČR, JEJÍ EFEKTIVITA A NOVÉ VÝZVY   
 • VÝZNAM BYTOVÉ POLITIKY PRO ROZVOJ REGIONŮ
 • VÝZNAM SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU PRO ROZVOJ REGIONŮ  
 • PODPORA A FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

 

Pro koho je kurz vhodný

S KÝM SE MŮŽETE POTKAT: Naše vstřícná nabídka je směřována na starosty, místostarosty, tajemníky a vedoucí odborů regionálního rozvoje, kultury a cestovního ruchu měst, obcí a krajů a další vedoucí úředníky municipalit na jedné straně, a zástupce z neziskového sektoru, soukromého sektoru, odborníky, experty, poradce a představitele akademické obce na straně druhé. Oslovujeme také investory a podnikatele a zástupce médií. Zveme také další VIP představitele politického a společenského života.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: