SPRÁVNÍ PRÁVO A SPRÁVNÍ ŘÁD v aplikační praxi

event_img
Začátek:14.12.2018
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:1812202
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Praha - školicí centrum
Lektor:JUDr. Eva Kuzmová
Cena:2200 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1800 Kč

Místo konání

PRAHA -Adresa školícího centra: 

Učebna společnosti Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s.
Korunní 106 (2.patro)
101 00 Praha 10
tel.: 725 993 812

 • Naše učebna se nachází ve 2 patře budovy.

 

Jak se k nám dostanete:

 • GPS souřadnice:   50.0753014,   14.457614899999953
 • městská doprava:  tram 5, 16, 26,  zastávka "Orionka"

 

 

O lektorovi

JUDr. Eva Kuzmová - právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2004 - 2018 působila jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nyní se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím aj. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které nabyla v rámci své praxe. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci metodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány.

 

 

Co se naučíte

Seminář bude zaměřen na poskytnutí aktuálních informací, vztahující se k právní úpravě průběhu správního řízení, zejména řízení v prvním stupni, s důrazem na řádný procesní postup, a zákonné a správné rozhodnutí. Seznámíte se s vazbami přezkumných řízení a postupů, včetně soudního přezkumu.

Odnesete si komplexní přehled této problematiky. Bude kladen důraz na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci jednotlivých, výše uvedených oblastí správního řádu.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je základním a nezbytným předpokladem pro řádný výkon veřejné správy. Během tohoto semináře zaměřeného na problematiku správního práva a správního řízení se podíváme na to, jak správně vykládat a aplikovat jednotlivá ustanovení správního řádu pro oblast správního řízení. Nedílnou součástí kurzu bude rovněž rozbor závěrů Poradního sboru Ministerstva vnitra pro správní řád a rozbor aktuální judikatury či jiné rozhodovací praxe.

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení.
 

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora)
09.30-10.40 I. blok odborného programu (část A)
10.40-11.00 přestávka (podáváme občerstvení)

11.00-12.10 II. blok odborného programu (část B)
12.10-12.30 přestávka
12.30-14.00 III. blok odborného programu (část C)


 

Osnova

 • aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, nastavení vztahu k dotčeným subjektům a na ochranu veřejného zájmu
 • správní orgány – příslušnost, podjatost, vedení řízení, doručování
 • účastníci řízení a zastoupení, úkony účastníků, podání x podnět, nahlížení do spisu,
 • průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování, přerušení, zastavení řízení
 • rozhodnutí, druhy vad rozhodnutí dle platné právní úpravy
 • a nečinnost správního orgánu
 • zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty
 • opravné prostředky – řádné a mimořádné, soudní přezkum
 • diskuse, závěr

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů, ale také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: