ÚŘEDNÍ A OBCHODNÍ PÍSEMNOSTI (po revizi normy ČSN 01 6910)

event_img
Začátek:18.10.2018
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:1810106
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Brno - školící centrum
Lektor:Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
Cena:2300 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

BRNO - Adresa školícího centra:
   Učebna společnosti ERC (Evropského regionálního vzdělávacího centra, z.s.) 
   Panská 13
   602 00 BRNO
   tel.: 725 993 812


Možnosti Parkování:

 

 

 

O lektorovi

Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - lektorka vzdělávacích kurzů se zaměřením na češtinu, absolventka doktorského studijního programu Pedagogika se zaměřením na český jazyk (Univerzita Palackého v Olomouci). Lektorka se vzdělávání různých cílových skupin v podobě školení, kurzů a seminářů, jejichž náplní je vytvořit kultivovaný písemný projev, věnuje přes 10 let.

 

 

 

Co se naučíte

Psát přirozeně, výstižně, srozumitelně a ČESKY - to je cíl našeho setkání. Můžeme psát zdvořile, moudře, učeně či úředně, a to i bez příliš častého použití trpného rodu, anglicismů nebo silně rozšířených stylistických klišé a jiných neobratností. Seminář představuje praktického průvodce od českého pravopisu přes formální úpravu dokumentů, dopisů a e-mailů (podle doporučení české státní normy 01 6910: Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory) až k vyšperkování textů v podobě stylistických tipů a návodů, které nás inspirují k vytváření čtivých a srozumitelných (myšleno hned po prvním přečtení) textů. Pozornost budeme věnovat i takovým detailům jako jsou spojovník vs. pomlčka, význam mezer v českých textech apod.


 

Proč je dobré se zúčastnit

 • Píšete ve své práci dopisy a e-maily?
 • Vytváříte projektové žádosti?
 • Trápíte se někdy se zápisy z různých typů jednání?
 • Připravujete písemné podklady pro různá setkání?
 • Sestavujete oficiální dopisy vedoucích pracovníků?
 • Předkládáte oficiální stanoviska?
 • Záleží Vám na tom, aby písemný dokument, který vytváříte, byl vždy Vaší dobrou vizitkou?
 • Prezentujete sebe sama, firmu či instituci, kterou zastupujete?
 • Všímáte si nedostatků a jiných neobratností v dopisech, e-mailech a ostatních dokumentech?

Pokud jste odpověděli alespoň na jednu otázku ANO, jste na správném místě.

A jako bonus zjistíte, že čeština a doporučení vycházející z normy určitě nejsou nezáživná.

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení. 

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.00 
I. blok odborného programu (části A, B) 
12.00-12.30 přestávka (podáváme občerstvení) 
12.30-14.00 
II. blok odborného programu (části C, D, E) 

 

 

Osnova

A. Čeština v každodenní praxi

 • O čem se mluví.
 • Časté chyby v textech (s autentickými ukázkami).
 • Velká písmena, psaní čárek, správné tvary slov a spoustu dalších zajímavostí.
 • Nejen pravidla českého pravopisu, ale také další on-line pomocníci.
 • Zdvořilost na prvním místě (především v úřední a obchodní korespondenci).
 • Zkratky, značky, čísla a číslice. Pomlčka vs. spojovník. Význam mezer v českých textech.

 

B. Úřední a obchodní písemnosti 

 • Doporučení podle revidované normy Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (ČSN 01 6910) z roku 2014. 
 • Struktura obchodních a úředních dopisů.
 • Doporučené šablony pro různé typy dopisů a e-mail. 

 

C. Formální úprava písemností 

 • Nadpisy, rejstříky, tabulky.
 • Vyznačování a označování částí textu.
 • Zalamování odstavců. 

 

D. Česká stylistika

 • Časté stylistické neobratnosti. 
 • Autentické ukázky nevhodné stylistiky.
 • Tipy pro stylisticky vhodný písemný projev.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

… všem, jejichž pracovní náplň je především písemná komunikace.

… všem, pro které představuje písemný projev vizitku a kteří se písmem reprezentují (především pro obchodníky a úředníky, příp. sekretářky, referentky, asistentky).

… úředníkům, kteří se v každodenní praxi setkávají s písemnou či elektronickou korespondencí.

… zájemcům o aktuální stav českého jazyka a o trendy ve vývoji mateřštiny (řekneme si nejen to, jaké novinky v češtině jsou, ale hlavně se dozvíme důvod, proč ke změnám vlastně došlo).

… všem, kterým záleží nejen na obsahu sdělení, ale také na vhodné grafické úpravě dokumentu. 

 

Připravte text, který bude bezvadný po stránce pravopisné, stylistické i formální.

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: