ZÁKON O REGISTRU SMLUV Z.Č. 340/2015 Sb. - SANKCE V ÚČINNOSTI od 1.7.2017

event_img
Začátek:11.12.2018
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:1812102
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Praha - školicí centrum
Lektor:Ing. Jiří Blažek
Cena:2400 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2100 Kč

Místo konání

BRNO - Adresa školícího centra:
   Učebna společnosti ERC (Evropského regionálního vzdělávacího centra) z.s. 
   Panská 13
   602 00 BRNO
   tel.: 725 993 812

Možnosti Parkování:

 

O lektorovi

Ing. Jiří Blažek - zkušený odborný lektor s obrovským rozsahem školení, který působí i jako technický poradce. Je autorem mnoha odborných publikací a speciálních sborníků. Přednáší od roku 1990 a specializuje se především na oblast investiční výstavby, projektové činnosti a inženýrských výkonů, vzdělávací a poradenskou činnost ve stavebnictví.

Žádná pohroma, jen mírný otřes!

 • Jaká jsou největší rizika zákona o registru smluv a jak vyhnout se sankcím?

 • Jak splnit požadavky legislativy a mít vše v pořádku?

S námi vyřešíte vše, co po vás vyžaduje zákon č. 340/2015 Sb.

 

 

 

Co se naučíte

Veškeré povinnosti vyplývající ze zákona o registru smluv, které budete následně schopni využít při své práci (zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který vyšel 14. 12. 2015 ve Sbírce zákonů s účinností od 1. 7. 2016 a s tzv. "ostrou" účinností sankcí od 1.7.2017), Vše o rozsahu povinnosti zveřejňovat smlouvy, sankci zrušení smlouvy, metadatech, zákonných výjimkách z povinnosti zveřejnit smlouvu, finančních dopadech zveřejňování, atd. Naučíme Vás se orientovat se v zákoně a aplikovat jeho relevantní ustanovení na svou praxi.  Dozvíte se, jak upravit vnitřní směrnici či jiné postupy ve Vaší organizaci tak, aby byl postup se zákonem souladný. Obdržíte praktické rady a vyměníte si i s ostatními účastníky zkušenosti z přípravy organizace na implementaci zákona o registru smluv.

S novou právní úpravou je třeba se důkladně seznámit, porozumět jí, poznat a správně aplikovat výjimky z uveřejnění a eliminovat zásadní rizika, která vyplývají z jejího neplnění.

A jak se to má s novelou zákona o registru smluv?

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Jak se připravit na největší rizika zákona o registru smluv a vyhnout se sankcím? Máte v malíčku současnou praxi zákona o registru smluv? Umíte s jistotou aplikovat jeden z nejkratších, ale nejzásadnějších zákonů posledních let? Chcete se prakticky ujistit a pochopit, na jaké všechny smlouvy dopadá povinnost uveřejnění a jak předejít striktním sankcím zrušení neúčinnosti smlouvy, které nastupují od 1. 7. 2017?

Na semináři získáte velmi praktický návod jak zveřejňovat smlouvy podle nového zákona o registru smluv, který platí od 1. července 2016 a právě nastala jeho "ostrá" účinnost od 1. 7. 2017. Zkušeným pohledem Vám přiblížíme aplikaci zákona o registru a jeho dopady. Vyhněte se sankcím, vyznejte se ve správném postupu a nastavte všechny preventivní mechanismy v pravý čas! Seminář odpoví na základní praktické otázky: kdo musí podle zákona zveřejňovat smlouvy, jaké smlouvy a jaké údaje se zveřejňují a jaké nikoliv, jak v praxi řešit limit 50tis. Kč pro zveřejnění smlouvy, jak v rámci mantinelů zákona chránit obchodní tajemství a další citlivé údaje, jaká jsou rizika uplatnění sankčního mechanizmu a jak jim předejít, jak si upravit povinnosti a rizika související se zveřejňováním ve smlouvách. Seminář nabídne praktické tipy a postupy.

Víte, že ...

Všechny tyto smlouvy musí být uzavírány písemně a zveřejňovány v nově zřízeném registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, do 30 dnů od uzavření smlouvy. Povinnost uveřejnění smluv nastává dnem účinnosti zákona; sankční následky porušení této povinnosti v podobě neúčinnosti, resp. zrušení smlouvy ze zákona, nastávají s ročním odkladem k 1. 7. 2017. Následky porušení zákona se týkají i smluvních stran, které nejsou povinným subjektem, a třetích osob.

Zákon má charakter zvláštního předpisu a doplňuje či mění jak úpravu smluvního práva v občanském zákoníku, tak i řadu předpisů upravujících zveřejnění smluv, včetně zákona o veřejných zakázkách. Zákon podpůrně využívá aparát chráněných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení.

09.00-09.30 Prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora)
09.30-12.00 I. blok odborného programu 
12.00-12.30 přestávka (podáváme občerstvení)
12.30-14.00 II. blok odborného programu 

 

 

 

Osnova

 • Povinnost uveřejňování smluv.
 • Výjimky z povinnosti uveřejňování smluv.
 • Registr smluv.
 • Způsob uveřejňování.
 • Následky uveřejnění.
 • Zrušení smlouvy.
 • Identifikátor - Automat PVS Ministerstva vnitra.
 • Elektronický formulář, Externí aplikace.
 • Ruční užití webového formuláře.
 • Portál veřejné správy (www.gov.cz).
 • Nakládání s osobními údaji a Obchodním tajemstvím.
 • Vztah k dalším zákonům, např. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen pro všechny tzv. povinné subjekty podle § 2 zákona o registru smluv a jejich smluvní strany. Zákon se vztahuje na orgány samosprávy a státní správy, ostatní orgány veřejné moci, které uzavírají smlouvy financované z veřejných finančních zdrojů.

Zákon se dotýká obrovského množství povinných subjektů a jimi uzavíraných smluv. Zveřejňovat se budou povinně všechny smlouvy s hodnotou plnění nad 50 tis. Kč, jejichž stranou budou stát, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, svazky obcí, regionální rady soudržnosti, ústavy a o.p.s. založené státem či samosprávou, státní a národní podniky, zdravotní pojišťovny, Česká televize, Český rozhlas a další právnické osoby, „v níž má stát nebo samospráva většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby“. Povinnost uveřejnění smluv s těmito povinnými subjekty se však týká i smluvních stran, tedy zejména podnikajících fyzických a všech dalších právnických osob.

Zejména je seminář určen:

 • zástupcům krajů a obcí s rozšířenou působností,
 • zástupcům městských a státních firem a příspěvkových institucí,
 • veřejným a výzkumným institucím a veřejným vysokým školám,
 • obecně prospěšným společnostem založeným státem nebo obcemi ...

 

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: