JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU

event_img
Začátek:28.3.2019
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:1903101
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Brno - školící centrum
Lektor:Ing. Miroslava Pýchová
Cena:2900 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

BRNO - Adresa školícího centra:
   Učebna společnosti ERC (Evropského regionálního vzdělávacího centra) z.s. 
   Panská 13
   602 00 BRNO

   tel.: 725 993 812


Možnosti Parkování:

 

 

 

O lektorovi

Ing. Miroslava Pýchová - kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí ve výkonu kontroly u státních orgánů, územních samosprávných celků a u příjemců dotací, mj. 17 let v odboru kontroly Ministerstva financí, konzultantka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů od roku 2014 dosud.

 

 

Co se naučíte

Praktický návod, jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři.

 

Proč je dobré se zúčastnit

 • Zefektivnění kontroly a interního auditu při zhotovování písemných dokumentů na závěr kontroly nebo auditu.
   
 • Srozumitelným a stručným zápisem o výsledcích přispět k vyšší účinnosti kontrol nebo auditů.

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení.

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.00 I. blok odborného programu
12.00-12.30 přestávka (podáváme občerstvení)
12.30-14.30
II. blok odborného programu

 

 

Osnova

 • Jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři.
 • Druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů: protokol o kontrole, zpráva, zápis, jejich náležitosti stanovené v novém kontrolním řádu a dalších právních předpisech.
 • Struktura protokolu nebo zprávy o kontrole.
 • Příklady věcných chyb. Nepřípustné a nevhodné formulace. Stylistické chyby. Nesrozumitelnost nebo víceznačnost cizích slov.
 • Chyby při zařazování a tvorbě příloh zpráv a protokolů o kontrole.
 • Správná citace předpisů podle legislativních pravidel vlády.
 • Formální úprava textů.
 • Problematika psaní čísel – formální správnost a přesnost zjištění.
 • Příklad tabulky.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Pro kontrolní pracovníky, auditory a další profese, které sestavují protokoly o kontrole, zprávy o zjištěních z provedeného auditu, zápisy a další odborné texty.

Rovněž pro členy kontrolních a finančních výborů zastupitelstev.

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: