KATASTR NEMOVITOSTÍ v aktuální praxi roku 2019

event_img
Začátek:31.1.2019
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:1901105
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Brno - školící centrum
Lektor:Ing. Naděžda Vitulová
Cena:2600 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2100 Kč

Místo konání

BRNO - Adresa školícího centra:
   Učebna společnosti ERC (Evropského regionálního vzdělávacího centra) z.s. 
   Panská 13
   602 00 BRNO
   tel.: 725 993 812


Možnosti Parkování:

 

 

O lektorovi

Ing. Naděžda Vitulová - emeritní ředitelka Katastrálního pracoviště Brno-město. Je autorkou řady odborných publikací a článků (podílela se např. na oceňované knize Věcná břemena od A do Z). Pracuje v oblasti evidence nemovitostí, katastru nemovitostí od nástupu do zaměstnání. Asi 3 roky vykonávala pozici kontrolora vedení evidence nemovitostí v celém Jihomoravském kraji. Spolupracuje s Masarykovou universitou a VUT FAST Brno, a to buď jako přednášející nebo člen komise u závěrečných obhajob diplomové práce.

Katastr nemovitostí a vybrané zápisy do KN v praktických příkladech.

Co se chystá?

Poznejte současnou praxi na katastru přímo od zdroje!

 

 

Co se naučíte

Co platí? Shodně s novým občanským zákoníkem nabyly účinnosti i nové katastrální předpisy – tedy nový katastrální zákon č. 256/2013 Sb. a tři zcela nové prováděcí předpisy. Obsahem semináře je upozornění na novely těchto předpisů, vyhodnocení dopadu na praxi katastrálních úřadů a současně dle  zkušeností upozornit na problémy praxe spojené s novým katastrem nemovitostí. 

Probereme změny v postupech při správě katastru nemovitostí, pojetí nemovitosti, sepisování smluv a jejich podání úřadu.  Rekodifikována je problematika vlastnických a jiných věcných práv evidovaných v katastru, proto se  zaměříme se na zásadní změny v oblasti občanskoprávních vztahů - nové definice, změny v postupech při zápisu  vybraných práv, zásadách. 

Co ještě se dozvíte?  Seznámíte se přehledně s postupy při zápisu vybraných práv a s náležitostmi návrhů na vklad s upozorněním na využití správního řádu i připomenutí odlišných postupů od správního řádu.  Novely právních předpisů, zejména dopady novely občanského zákoníku a stavebního zákona na činnosti při správě katastru.

Vliv novely katastrální vyhlášky účinné od dubna 2017, zejména s  důrazem na technické údaje katastru, ale i na změny související se zápisy a výmazy práv, poznámek a z dotazů veřejnosti budou doplněny informace o postupu při zápisu některých vybraných práv a poznámek do katastru nemovitostí.

Zaměříme se na nové postupy při přezkumu návrhů na vklad a předkládaných listin k zápisu do katastru nemovitostí , vysvětlíme význam včasného podávání návrhů a pořadí zápisů , případně řešení oprav zápisů v katastru nemovitostí.

Co si odnesete? Praktický návod, jak se vyvarovat nedostatků při podáních návrhů na změny zápisu v katastru nemovitostí a seznámení s připravovanými změnami související se správou katastru.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Vyřizování transakcí na katastru je stále napínavá záležitost. Za dobu účinnosti nového katastrálního zákona a nových prováděcích předpisů k němu se objevuje řada problémů a nejasností. Vyvstává množství otázek. V uživatelské praxe vyskakují stále nové skutečnosti. Soulad s novým občanským zákoníkem, aplikace nového informačního systému, nová vyhláška a další ...

Dozvíte se zejména vyhodnocení zkušeností, upozornění na problémy praxe spojené s novým katastrem nemovitostí, odpovědi na složitějsí otázky a objasnění sporných a často diskutovaných okruhů v souvislosti s novou právní úpravou katastru nemovitostí. Seznámíte se s aktuálními změnami právních předpisů se vztahem ke katastru nemovitostí, reagovat na novelizaci stavebního zákona a zákona o základních registrech (zejména RÚIAN) - zejména jak ovlivní zápisy v katastru. Pozornost bude věnována také problematice pozemků, která je předmětem častých dotazů.

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení. 

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.00 I. blok odborného programu 
12.00-12.30 přestávka (podáváme občerstvení) 
12.30-14.30 
II. blok odborného programu 

 

 

Osnova

1. Přehled právních předpisů

2. Dopad novel katastrálního zákona účinných od 1.1.2018

- předkupní právo
- zápis změn dle geometrických plánů- hranice parcel
- zápis staveb do katastru

3. Více informací k novele katastrální vyhlášky účinné od 1.4.2017

-změny související s právy
-změny související s technickými informacemi

4. Prvořadé úkoly katastrálních úřadů v roce 2019

- revize katastru
- 2.etapa obnovy katastrálního operátu

5. Poznatky z praxe při zápisu vybraných práv a poznámek do katastru

6. Závěr - diskuse

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Pro pracovníky majetkoprávních odborů, investičních odborů a další pracovníky obcí, měst a krajů, organizačních složek státu a jiných správních úřadů. Zároveň je kurz určen pracovníkům bytových družstev, bytových podniků a realitních kanceláří, notářům a advokátům a dalším zájemcům o problematiku katastru nemovitostí.

Hodí se také pro širší veřejnost, která pracuje s údaji katastru, nahlíží do katastru a připravuje smlouvy a návrhy určené k zápisu změn k nemovitostem evidovaným v  katastru.

 

 

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: