POVOLEBNÍ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCÍ 2019

event_img
Začátek:28.3.2019
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:28032019
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:VINOHRADSKÝ PIVOVAR, Korunní 106, Praha 10, http://www.vinohradskypivovar.cz/pivovar
Lektor:Kombinace několika přednášejících
Cena:0 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:900 Kč

Místo konání

Vinohradský pivovar v Praze.

Pivovar byl založen roku 1893, kdy Královské Vinohrady ještě nepatřily k Praze, ovšem dřívější usedlosti již rychle nahrazovaly městské bloky a Vinohrady byly jedním z největších českých měst. Byla to impozantní budova v dobovém industriálním slohu, s velkou přiléhající zahradou. Stavba šla pěkně od ruky, první pivo bylo vystaveno už roku 1894. Do sladoven se vešlo 600 vagonů sladu - což je pěkný příměr, který se opakuje ve všech internetových pramenech. Vařila se klasická česká piva, včetně Velkopražské 12 a černého ležáku.Ve dvacátých letech vedle sídlily filmové ateliéry, takže o zábavu v pivovarské zahradě nebyla nouze. Sláva pivovaru měla bohužel krátkého trvání. Za války výroba ustala. Pivovar byl znárodněn dle prezidentského dekretu hned na začátku roku 1946 a již nikdy se zde pivo nevařilo. Nadále sloužila sladovna a budova se stala i jedním ze sídel Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského. Obnovený malý pivovar se nachází ve sklepních prostorách spilky bývalého pivovaru. Návrh posiluje sochařské kvality klenutých valených stropů a masivních stěn. Nově proražené oválné otvory spojují pivnici s výrobní částí pivovaru a zdůrazňují masivní zděnou podstatu prostoru. Akcentují jednotlivé varné provozy: varnu, scezovací káď, spilku a ležácký sklep. Světlý neutrální interiér dává vyniknout barvě piva ve sklenici, keramikou obložené výčepní pulty navazují na pivovarskou tradici. Pivovar je splněným snem skupiny přátel dlouhá léta toužících po lahodném ležáku vlastní výroby, pivu, které bude z kvalitních českých sladů a chmelů, bude mít prvotřídní chuť a osobitost.

Pod patronací: 

RNDr. Karla Kosaře, ředitele Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.

O lektorovi

Naši přednášející jsou experti na slovo vzatí. Všichni pracují ve svém oboru.

Motto: „Volbami to nekončí, nastala práce! Práce pro občana není povinnost, ale dar."

Praktické poznatky pro práci osvíceného zastupitele,

aby Vám tato práce přinášela radosti, spíše než starosti.

Akreditace MVČR, podle zákona 312/2002 Sb.

Každý zastupitel má dar i povinnost aktivně se podílet na zlepšování života ve své obci.

Osvícený a vzdělaný zastupitel svoji roli zvládá na jedničku.

Co se naučíte

Trable obcí pod palbou otázek.

Připravili jsme pro nově zvolené členy zastupitelstev měst a obcí vysoce praktické setkání, jehož cílem je posílit jejich právní vědomí a provést je zásadní problematikou, kterou by měl každý zodpovědný zastupitel zvládat na jedničku. Chceme jim tak pomoci předcházet nesprávným postupům orgánů obcí.  

Představitelé měst a obcí budou se zástupci státní správy, zákonodárci a dalšími řešiteli vybraných problematik debatovat o současných problémech nejen v legislativě. Diskutovat se bude o novinkách v legislativě z dílny Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, východiscích v řízení veřejné správy, strategický rozvoj obce a další důležitá problematika.

Po náročném programu vás čeká sdružovací společenské odpoledne s pohoštěním a degustační prohlídkou pivovaru.

Proč je dobré se zúčastnit

...pro obce jedinečné navenek a přátelské uvnitř...

Problematika rozvoje obcí a měst je přehlíženou popelkou. Málokterá oblast života zaznamenává tak intenzivní a dlouhodobou legislativní smršť jako místní samospráva. Sotva se často nepočetný tým představitelů obce naučí aplikovat jeden právní předpis, je tento zrušen a nahrazen jiným, nebo alespoň zásadně novelizován. Přitom představitelé obcí znají situaci v místě a řeší skutečné problémy vyplývající ze života, tak aby se občanům dobře žilo. 

Proto nabízíme zastupitelům obcí účast na celostátním setkání, které nabízí intenzivní a praktickou výměnu názoru k aktuálním problémům, umožní diskutovat klíčové otázky, které mohou představitelé obcí využít pro dobrou správu obcí, které zastupují. Získáte praktické rady zkušených odborníků a zástupců klíčových ministerstev. Provedeme Vás základními povinnostmi dobrého zastupitele obce a legislativními úskalími, která Vás čekají. Usnadníme Vám snadněji proplouvat rozbouřenými vodami paragrafů zákonů a poradíme, jak se úspěšně vyhnout nástrahám vyhlášek a nařízení.  

Potkáte se s kolegy a kolegyněmi z obcí napříč celé ČR, vyměníte si zkušenosti a názory z širokého spektra problematik týkajících se dobré správy obce.

Časový harmonogram

Časový prostor

Téma

Přednášející

09.00–09.30

Registrace účastníků

09.30–09.40

Úvodní slovo

Jiřina Nehybová

Ředitelka Regionpartner

/centrum pomoci regionům/ o.p.s.

09.40–10.00

Zahajovací příspěvek

JUDr. Simeona Zikmundová

Náměstkyně ministryně,

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

10.00–10.25

Regionální politika z pohledu připravované Strategie regionálního rozvoje ČR 21+.

Mgr. František Kubeš

Pověřen zastupováním pozice ředitele odboru regionální politiky,

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

10.25–11.25

Postavení a úkoly zastupitelů obcí, kompetence orgánů obce, problematika zasedání zastupitelstev obcí, tvorba obecně závazných vyhlášek, povinnosti obce při nakládání s nemovitým majetkem, poskytování informací, střet zájmů ve vztahu k členům orgánů obce a aktuální poznatky dozoru a kontroly MV ČR.

JUDr. Barbora Fialová

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly,

Ministerstvo vnitra ČR.

11.25–11.40

Coffeebreak

 

11.40–12.20

Taktická rétorika a její význam pro zastupitele obce.

PhDr. Karel Voříšek

Lektor, kouč a mediální poradce,

Moderátor FTV PRIMA.

12.20–13.00

Prezentace partnerů.

 

13.00–13.30

Obědové pohoštění.

13.30–13.50

OBCE PRO – aplikace pro tvorbu programu rozvoje obce.

Ing. Martin Kolmistr

Odbor regionální politiky,

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

13.50–14.15

Zákon o střetu zájmů veřejných funkcionářů a jejich povinnosti.

 

JUDr. Jiří Kapras

Ředitel odboru střetu zájmů,

Ministerstvo spravedlnosti ČR.

14.15–14.35

Veřejné dražby v praxi obcí  - transparentní způsob zpeněžení majetku.

Ing. Zdeňka Niklasová

Oddělení veřejných dražeb,

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

14.35–15.00

GDPR - aktuální otázky v oblasti ochrany osobních údajů ve světle rozhodovací praxe ÚOOÚ.

Mgr. Vít Křížka

Advokát, AK Křížka Kuckirová Legal.

15.00–15.20

Veřejné zakázky v praxi zastupitelů.

V jednání

15.20–15.40

Aktuální informace k novému stavebnímu zákonu na úseku územního plánování.

Ing. Vladimír Voldřich

Zástupce ředitele odboru územního plánování,

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

15.40–16.00

Obranné PR zastupitele ve zkratce.

 

Ing. Jan Škraňka

Marketingový a mediální konzultant, Spolumajitel agentury YOU STORY UP.

16.00–16.15

PRO města a obce - komunikace radnice s veřejností.

Pavel Černý

Šéfredaktor, PRO města a obce.

16.15–16.25

Ukončení odborné části programu a předání osvědčení o účasti.

 

Od 16.30

Sdružovací společenské odpoledne.

Neformální diskuse a brainstorming k problematickým okruhům z oblasti  rozvoje měst a obcí – výměna praktických zkušeností účastníků setkání mezi sebou.

Doprovodný program:

- pivovarské pohoštění

- prohlídka pivovaru s degustací

- netradiční tombola

Věříme, že strávíte užitečně a příjemně den ve Vinohradském pivovaru, což bude pro nás ctí.

Osnova

Odborný program moderuje Karel Měřínský (emeritní tajemník města Bučovice, čestný člen  sdružení tajemníků).

Zvolili jsme formu řízeného diskusního fóra, kde je přihlédnuto k následujícím okruhům:

  • ZÁKLADY SAMOSPRÁVY

Postavení a úkoly zastupitelů obcí, kompetence orgánů obce, problematika zasedání zastupitelstev obcí, tvorba obecně závazných vyhlášek, povinnosti obce při nakládání s nemovitým majetkem, poskytování informací, střet zájmů ve vztahu k členům orgánů obce a aktuální poznatky dozoru a kontroly MV ČR.

  • DALŠÍ LEGISLATIVNÍ PROBLEMATIKA

- Zákon o střetu zájmů veřejných funkcionářů a jejich povinnosti.

- Veřejné zakázky v praxi zastupitelů.

- Aktuální informace k novému stavebnímu zákonu na úseku územního plánování.

- GDPR aktuální otázky v oblasti ochrany osobních údajů ve světle rozhodovací praxe ÚOOÚ.

- Veřejné dražby v praxi obcí  - transparentní způsob zpeněžení majetku.

    •  JEDNÁNÍ A PR ZASTUPITELE

- Taktická rétorika a její význam pro zastupitele obce.          

PhDr. Karel Voříšek, moderátor FTV PRIMA, lektor, kouč a mediální poradce.

- Obranné PR zastupitele ve zkratce.  

- PRO města a obce - komunikace radnice s veřejností.

  • ROZVOJOVÁ PROBLEMATIKA

- Regionální politika z pohledu připravované Strategie regionálního rozvoje ČR 21+.

- OBCE PRO – aplikace pro tvorbu programu rozvoje obce.        

Budeme Vám spolehlivými průvodci záludnostmi ve Vaší práci.

Váš spolehlivý tým Regionpartner.

Pro koho je kurz vhodný

Setkání je koncipováno nejen pro zastupitele, ale také pro všechny klíčové hráče na obecním hřišti -  vedoucí představitelé obcí (starosta, místostarosta, radní, zastupitel, tajemník, vedoucí úředník a další, které daná problematika zajímá) a je orientováno na úkoly, které při své práci řeší.

Na konferenci se sjedou představitelé měst a obcí, kteří budou sdílet své praktické zkušenosti s projekty a procesy vedoucími k zlepšování práce obce, města, úřadu a jeho municipálních organizací. Praktické poznatky a příklady získá a předá celá řada starostů, místostarostů, tajemníků a dalších představitelů měst a obcí ČR, kteří pravidelně tento typ konferencí navštěvují a podporují.

Naše vstřícná nabídka je směřována nejen na obce.  Oslovujeme také zástupce z neziskového sektoru, odborníky, experty, poradce a představitele akademické obce. Zúčastní se rovněž představitelé podnikatelského prostředí, kteří podporují rozvoj obcí, měst a lokalit a chtějí navázat smysluplnou spolupráci. Vítáme také mediální podporu a účast osobností politického a společenského života.

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

  • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
  • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
  • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
  • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
  • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
  • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: