OBECNÍ ZPRAVODAJ a RADNIČNÍ PERIODIKA - Základní principy při tvorbě a rozvíjení kvalitních obecních zpravodajů

event_img
Začátek:29.3.2019
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:1904103
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Brno - školící centrum
Lektor:Ing. Jan Škraňka
Cena:2400 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2400 Kč

Místo konání

BRNO - Adresa školícího centra:
   Učebna společnosti ERC (Evropského regionálního vzdělávacího centra) z.s. 
   Panská 13
   602 00 BRNO
   tel.: 725 993 812Možnosti Parkování:

 

 

O lektorovi

Ing. Jan Škraňka - marketingový a mediální konzultant, propagátor a aplikátor sociálních sítí, autor úspěšných guerillových a sociálních projektů. Šéfredaktor zpravodaje města Frýdlantu nad Ostravicí ,,FRÝDLANSTKÉ NOVINY". http://www.honzaskranka.cz; http://www.youstoryup.cz

Obecní zpravodaj je hlásná trouba radnice.

Osvojte si hlavní pravidla a principy pro vydávání dobrého radničního periodika.


 

Co se naučíte

Za jedno dopoledne Vás seznámíme s doporučeným obsahem, strukturou, vhodnou grafickou a komunikační podobou a zákonnými limity při vydávání radničních nebo regionálních zpravodajů. Objektivita a vyváženost obsahu radničních periodik je základem komunikační strategie radnice a na semináři získáte praktické příklady dobré a špatné praxe.

Dozvíte se zákonné limity pro vydávání a obsah radničních periodik, zejména s přihlédnutím k novele tiskového zákona č. 305/2013 Sb., účinné od 1. 11. 2013 a výkladu relevantních právních pojmů, kterými by se mělo řídit vydávání média jako veřejné služby.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Oceníte praktický návod a doporučené postupy, které zajistí zvýšení kvality obecních periodik. Seminář je užitečný pro systémové nastavení vydávání periodika, pomocí kterého radnice naplní zákonné povinnosti a předejde nežádoucím rizikům spojeným s provozováním médií veřejné služby. Seznámíte se s konkrétními příklady z praxe a s kodexem dobrého radničního periodika.  

Představíme Vám ideální model fungování redakční práce v obecním zpravodaji.

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení. 

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.00 
I. blok odborného programu 
12.00-12.30 přestávka (podáváme občerstvení) 
12.30-14.30 
II. blok odborného programu 

 

 

Osnova

1.) Obecní zpravodaj a radniční periodika

 • přesná definice a vymezení  - jak je definuje a upravuje česká legislativa v platných zněních právních norem
 • odlišnosti od běžných médií
 • právní normy, které je upravují - upozorníme na povinnosti vydavatele, které mu ukládá zákon a  které plynou zejména ze zákona 128/2000 Sb. O obcích, 89/2012 Občanský zákoník, 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím a zákona 46/2000 Sb. Tiskový zákon.
 • role zastupitele, člena městské rady, vedoucího odboru, redakční rady - na jednoduchém schématu vydefinujeme klíčové personální a organizační osoby a celky, včetně jejich pravomoc, povinností a zodpovědností.

2.) Proč vydávat místní periodika

 • zpravodaj coby nástroj místní samosprávy, motivace, cíle a očekávání

3.) Obsah periodika a redakce

 • přehled legislativních možností a omezení,
 • obsahová struktura médií,
 • napojení sociálních sítí,
 • inzerce 
 • jak psát články,
 • kde sbírat podklady a jak zapojit jednotlivé místní entity do redakčního procesu

4.) Vytvoření vlastního média

 •  kroky předcházející vytvoření a distribuci média

5.) Jak a co komunikovat

 • krizová komunikace,
 • zneužívání místního média,
 • zneužívání poměrného prostoru k publikaci příspěvků

6.) Distribuce

 • právní možnosti,
 • produkce distribuce a reklamace za neobdržení výtisků.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Pro šéfredaktory, redaktory, členy redakčních rad a tiskové mluvčí, ale i pro radní, zastupitele, kronikáře, úředníky radnice (zvláště tiskových či kulturních odborů), v menších obcích i pro starosty a vítaní jsou i dopisovatelé obecních zpravodajů z řad občanů. Kurz je určen zástupcům obcí vydávajících obecní zpravodaj i těch, které se teprve chystají zpravodaj nově zřídit.

Kurz je vhodný  také pro pověřené agentury, které v rámci svého pracovního poměru, nebo smluvní činnosti,  jsou zodpovědné  za kvalitu obsahu, dodržení zákonných norem, inzerci a komunikaci s občany právě v souvislosti s městským zpravodajem.

 

 

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: