NÁRODNÍ SNĚM REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ČR

event_img
Začátek:14.8.2019
Konec:15.8.2016
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:14082019
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Krumlovský mlýn a Hotel Růže, ČESKÝ KRUMLOV
Lektor:Kombinace několika přednášejících
Cena:4000 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

Krumlovský mlýn, Široká 80, Český Krumlov;  http://krumlovskymlyn.cz/restaurace/

Hotel Růže, Horní 154, Český Krumlov; http://www.hotelruze.cz/meetings-cs.html

Ubytování si účastníci zajišťují sami.

Pro možnost zvýhodněné rezervace ubytování kontakujte:

Krumlovský mlýn; Tel.: +420 736 634 461; E-mail: restaurant@krumlovskymlyn.cz

O lektorovi

Naši přednášející jsou experti na slovo vzatí. Všichni pracují ve svém oboru.

...poznejte s námi šance rozvoje svého regionu...

Význam udržení a rozvoje regionální infrastruktury je klíčový pro rozvoj lokalit a regionů.

Celorepublikové rokování představitelů měst, obcí, krajů, sdružení obcí, místních akčních skupin a regionů, které se schází jednou za rok.

XIII. ročník charismatického sněmu a Genius Loci Českého Krumlova.

Trable obcí pod palbou otázek: Stěžejním rámcem odborného programu Sněmu je strategická diskuse, která napomáhá  intenzivní a praktické výměně názorů k aktuálním problémům, umožní diskutovat klíčové otázky, které mohou představitelé veřejné správy využít pro rozvoj samospráv a výkon dobré správy. Následně pak mohou svá konsensuální stanoviska prosazovat při hájení zájmů samospráv.

Co se naučíte

ZÁMĚR Každoročně pořádáme Národní sněm regionů soudržnosti v Českém Krumlově. Tematické zaměření je na oblast managementu regionálního rozvoje, municipálního marketingu, cestovního ruchu a využití potenciálu kultury jako významného rozvojového faktoru. Přednášející budou prezentovat nejen teoretická východiska a návrhy řešení, ale i příklady dobré praxe ve vybraných odborných tématech.  Důležitou součástí je otevřená diskuze, která Vám může pomoci nalézt konkrétní řešení.

AKREDITACE Sněm je koncipován na podporu dobré správy regionů a ÚSC a je akreditován MVČR, podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, účastníci sněmu obdrží  osvědčení o absolvování v souladu se zněním § 25 odst. 2 zákona č.312/2002 Sb. 

TEMATICKÉ ZAOSTŘENÍ
•    Regionální politika v ČR, její efektivita a nové výzvy.
•   Současné období čerpání dotací z EU, aktuální výzvy a příležitosti.
•    Potenciál cestovního ruchu pro rozvoj regionů.
•    Kultura jako ekonomický fenomén.
•    Kulturní a kreativní průmysl mají význam pro rozvoj regionů.
•    Význam kulturního a historického dědictví pro rozvoj regionů.
•    Participativní demokracie – význam zapojení veřejnosti do projektů.
•    Sociální dialog v regionech a Agenda 21.
•    Spolupráce veřejného a soukromého sektoru pro rozvoj regionů.
•    Příklady dobré praxe a představení rozvojových projektů.

EVENTY - BONUSY Připravili jsme pro Vás nejen nabitý konferenční program, ale také bohatý kulturní a společenský program, který přinese zážitky z historického města a památky UNESCO.

Zažijte krásné časy v úžasném městě, jehož genius loci Vás ohromí.

Proč je dobré se zúčastnit

ZAŘAĎTE SE MEZI AKTÉRY S VLIVEM A VIZÍ

Pokládáme si za čest pomáhat Vám všem, kterým leží na srdci ekonomický, hospodářský, kulturní a sociální rozvoj regionů ČR a jejich dobrá správa. Orientace a zaměření sněmu je na hledání potenciálu v regionální politice, cestovním ruchu a nově také jak lze vytvořením podmínek pro sektor kreativních a kulturních průmyslů zlepšit ekonomickou prosperitu a sociální soudržnost v regionech. Cílem sněmu je spojit aktéry s vlivem a vizí toho, jak by se mohla národní regionální politika vyvíjet. V tomto okamžiku máme tu čest předložit Vám aktuální harmonogram, a těšíme se, že naše pozvání přijmete a společně vytvoříme důstojnou a příjemnou atmosféru letošnímu sněmu. Očekáváme účast významných a důležitých hostů, kteří vystoupí se svými příspěvky a podněty. 

GENIUS LOCI MÍSTA KONÁNÍ

Sněmy se záměrně konají ve výstavném historickém městě, které může a dovede nabídnout nejen svou krásu architektonickou a kulturní, včetně okolní přírody, do které naši předci toto sídlo zasadili, ale i současné společenské, kulturní a turistické programy a aktivity. Účastníci Národních sněmů tak mohou načerpat inspiraci a nejednu zkušenost pro realizaci obdobných aktivit ve svých obcích i městech, a vytvořit tak optimální podmínky pro rozvoj lokalit, měst a obcí plošně po celé republice.  

Časový harmonogram

NABÍZÍME ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM SNĚMU

14. srpna 2019: Volitelné eventy a prohlídky.

Sraz:  Krumlovský mlýn, Český Krumlov

Časový prostor

Event

Místo konání

12.30 - 13.30

Oběd

Restaurace Krumlovský mlýn

13.45 - 16.00

Prohlídky

Zámek Český Krumlov

Egon Schiele Art Centrum

16.30 - 17.30

Český Krumlov pohledem z vodní hladiny – voroplavba.

Přístaviště pod Hotelem Myší Díra         

20.45

Opera „Rusalka“

   Otáčivé hlediště Český Krumlov
   U Zámecké zahrady 

   www.otacivehlediste.cz

15. srpna 2019: Odborný program sněmu.

Místo konání:  Hotel Růže, perla Českého Krumlova.

09.00 – 09.30               Prezence účastníků

09.30 – 10.30               Zahájení a úvodní vystoupení čestných hostů

13.00 – 13.30               Oběd

13.30 – 15.30               Odpolední odborný program

15.30 – 17.00               Příklady dobré praxe a představení vzorových projektů měst a obcí

17.00 – 19.00               Volný program

15. srpna 2019: Sdružovací společenský večer a neformální výměna zkušeností.

Místo Konání:  Krumlovský mlýn, Český Krumlov

19.00-19.30

Příchod účastníků do restaurace

19.30

Zahájení u číše vína.

Jiřina Nehybová

Ředitelka Regionpartner.

Od 20.00

Sdružovací společná večeře.

Neformální diskuse a brainstorming k problematickým okruhům z oblasti  regionálního rozvoje, výkonu dobré správy, cestovního ruchu aj. s posezením – výměna praktických zkušeností účastníků sněmu.

Doprovodný program:

- raut a ochutnávka vína

- hudební produkce Los Filipos

- tombola

Osnova

 • REGIONÁLNÍ ROZVOJ A VÝKON DOBRÉ SPRÁVY.
 • AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA A CO SE CHYSTÁ.
 • KULTURA JAKO EKONOMICKÝ FENOMÉN – PŘÍNOS KULTURY PRO EKONOMICKÝ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ.
 • MĚKKÉ FAKTORY V  REGIONÁLNÍM ROZVOJI REGIONŮ.
 • AKTUÁLNÍ DOTACE A JAK DÁL PO ROCE 2020.
 • PARTICIPATIVNÍ DEMOKRACIE – VÝZNAM ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO PROJEKTŮ.
 • SOCIÁLNÍ DIALOG V REGIONECH.
 • PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE A PŘEDSTAVENÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ.
 • REGIONÁLNÍ POLITIKA V ČR, JEJÍ EFEKTIVITA A NOVÉ VÝZVY.   
 • VÝZNAM BYTOVÉ POLITIKY PRO ROZVOJ REGIONŮ.
 • VÝZNAM SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU PRO ROZVOJ REGIONŮ. 
 • PODPORA A FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Pro koho je kurz vhodný

S KÝM SE MŮŽETE POTKAT: Naše vstřícná nabídka je směřována na starosty, místostarosty, tajemníky, zastupitele, vedoucí management měst, obcí a krajů na jedné straně, a zástupce z neziskového sektoru, soukromého sektoru, odborníky, experty, poradce a představitele akademické obce na straně druhé. Oslovujeme také investory a podnikatele a zástupce médií. Zveme rovněž další VIP představitele politického a společenského života.

!!! Volitelné eventy za příplatek !!!  (nejsou zahrnuty v ceně konferenčního poplatku, v registračním formuláři vyznačte o které máte zájem).

 • Oběd v Krumlovském mlýně 14.8.                      230,- Kč
 • Prohlídka zámku v Českém Krumlově 14.8.       210,- Kč
 • Egon Schiele Art Centrum  14.8.                         180,- Kč
 • Voroplavba 14.8.                                                   550,- Kč
 • Vstupenka na otáčivé hlediště (Rusalka) 14.8.  1 000,- Kč
 • Sdružovací večer v krumlovském mlýně  15.8.    460,- Kč
Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami


Ke kurzu je možné přiobjednat doprovodný program. Pro jeho výběr klikněte v daném okně na Vámi požadovanou aktivitu.
Doprovodný program není v ceně kurzu a je hrazen zvlášť!
Pro výběr více aktivit podržte CTRL a klikněte na aktivity, které si přejete zvolit.

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobilDoprovodný program

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: