Kontrola a audit hospodaření s majetkem

event_img
Začátek:19.9.2019
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:1909101
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Brno - školící centrum
Lektor:Ing. Miroslava Pýchová
Cena:2900 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

BRNO - Adresa školícího centra:
 Učebna společnosti:  ERC (Evropského regionálního vzdělávacího centra) z.s. )
   Panská 13
   602 00 BRNO
   tel.: 725 993 812Možnosti Parkování: 

O lektorovi

Ing. Miroslava Pýchová - kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí ve výkonu kontroly u státních orgánů, územních samosprávných celků a u příjemců dotací, mj. 17 let v odboru kontroly Ministerstva financí, konzultantka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů od roku 2014 dosud.

 

 

Co se naučíte

Proč je dobré se zúčastnit

Prohloubení a aktualizace znalostí z oblasti kontroly a interního auditu.

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení.

09.00-09.30 prezence účastníků
09.30-14.30 Odborný program


 

Osnova

 • Platná právní úprava a postup zjišťování, zda jsou majetkové operace v souladu s právními předpisy.
 • Předpisy pro veřejnou správu a ochrana vlastnictví v občanském zákoníku.
 • Příklady nedostatků zjišťovaných na úseku hospodaření s majetkem státu, ÚSC, příspěvkových organizací a dalších subjektů.
 • Pohledávky a úroky z prodlení.
 • Pohledávky za zaměstnanci v důsledku vzniku škody.
 • Příjmy z pronájmu nebytových prostor.
 • Povinnosti na úseku inventarizace v zákoně o účetnictví, ve vyhlášce
 • o inventarizaci majetku a závazků a dalších předpisech. 
 • Postup interního auditu a kontroly na úseku majetku.
 • Příklady dotazníků k internímu auditu, vnitřní i veřejnosprávní kontrole.
 • Zhodnocení vnitřního kontrolního systému.
 • Doporučení k ochraně majetku a snížení rizik.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Určeno pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit v obcích, krajích, příspěvkových organizacích, státních orgánech, u příjemců dotací a v dalších organizacích, a také pro pracovníky finančních a majetkových útvarů.

Zúčastnit se mohou rovněž členové kontrolních a finančních výborů.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: