AKTIV ZASTUPITELŮ MĚST A OBCÍ 2019

event_img
Začátek:22.5.2019
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:22052019
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:GRANDHOTEL BRNO https://grandhotelbrno.cz/historie/
Lektor:Kombinace několika přednášejících
Cena:0 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:0 Kč

Místo konání

PŘESUN konference - nový termín bude upřesněn
______________________________________________

 

Grandhotel Brno ****S VÍCE NEŽ 100 letou tradicí

O lektorovi

Naši přednášející jsou experti na slovo vzatí. Všichni pracují ve svém oboru.

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford

Volbami to nekončí, práce začala! Práce zastupitele není povinnost, ale dar.

Aktiv je neocenitelným „poradcem“ zastupitelů, kterým napomůže naplňovat zákonné povinnosti a zároveň dosáhnout očekávaných představ o správě své obce. Usnadní jim snadněji proplouvat rozbouřenými vodami paragrafů zákonů a jak se úspěšně vyhnout nástrahám vyhlášek a nařízení. Posiluje efektivitu územní veřejné správy a rozvíjí možnosti pro využití moderních metod kvality řízení v úřadech, posiluje strategické řízení a plánování samospráv a uplatňování udržitelného rozvoje v praxi obcí, včetně výkonu dobré správy a posílení institucionální kapacity municipalit.

Co se naučíte

Přesné a erudované reflexe na nejžhavější problémy v rozsáhlé oblasti činnosti veřejné správy a jejich řešení. 

Maximum informací pro dobrou správu vaší obce v jednu chvíli na jednom místě!

Zaměření není jen teoretické, především se orientujeme na postřehy z praxe, zkušenosti a reflexe k tématům od jednotlivých přednášejících. Získané informace Vám pomohou při řešení situací, se kterými se v průběhu Vaší činnosti určitě, ať už více, či méně častěji, setkáte. Pozornost bude věnována novinkám v legislativě veřejné správy. Dozvíte se řadu užitečných tipů a návodů, které Vám pomohou rozvinout své znalosti a dovednosti v klíčových kompetencích zastupitele. Poznáte možnosti dobré správy obce a současné trendy v zavádění metod kvality v úřadech. Posílíte strategické řízení a plánování, včetně uplatňování udržitelného rozvoje v praxi obcí. Samozřejmostí bude vymezený prostor pro dotazy a diskuzi zúčastněných. Potkáte se s kolegy zastupiteli a navzájem si vyměníte poznatky a náhledy.
 

Proč je dobré se zúčastnit

...pro obce jedinečné navenek a přátelské uvnitř...

Problematika rozvoje obcí a měst je přehlíženou popelkou. Málokterá oblast života zaznamenává tak intenzivní a dlouhodobou legislativní smršť jako místní samospráva. Sotva se často nepočetný tým představitelů obce naučí aplikovat jeden právní předpis, je tento zrušen a nahrazen jiným, nebo alespoň zásadně novelizován. Přitom představitelé obcí znají situaci v místě a řeší skutečné problémy vyplývající ze života, tak aby se občanům dobře žilo. 

Proto nabízíme zastupitelům obcí účast na celostátním setkání, které nabízí intenzivní a praktickou výměnu názoru k aktuálním problémům, umožní diskutovat klíčové otázky, které mohou představitelé obcí využít pro dobrou správu obcí, které zastupují. Získáte praktické rady zkušených odborníků a zástupců klíčových ministerstev. Provedeme Vás základními povinnostmi dobrého zastupitele obce a legislativními úskalími, která Vás čekají. Usnadníme Vám snadněji proplouvat rozbouřenými vodami paragrafů zákonů a poradíme, jak se úspěšně vyhnout nástrahám vyhlášek a nařízení.  

Potkáte se s kolegy a kolegyněmi z obcí napříč celé ČR, vyměníte si zkušenosti a názory z širokého spektra problematik týkajících se dobré správy obce.

Časový harmonogram

Registrace účastníků                                    09.00 - 09.30

Zahájení konference                                  09.30 - 09.40

Úvodní zdravice hostů                                09.40 - 10.00

Příspěvky – I. Blok                                      10.00 - 11.00

Coffeebreak                                                   11.00 - 11.15

Příspěvky - II. blok                                      11.15 - 12.30

Příklady z praxe a prezentace                    12.30 - 13.00

Obědový bufet                                                13.00 - 13.30

Příspěvky - III. blok                                     13.30 - 15.30

Coffeebreak                                                     15.30 - 16.00

Přijetí závěrů konference                             16.00 - 16.45

 Sdružovací společenské odpoledne             Od 17.00

Osnova

Tematické zaostření na klíčové role správného zastupitele:

•    Zastupitel jako manažer - řídí práci v obci z hlediska časových úkolů, vytváří systém pro činnosti samosprávy.

•  Zastupitel jako vyjednavač a reprezentant - vyjednává s cílovými skupinami, progaguje obec navenek, vede kolektivní a komunitní jednání, zastupuje obec při společenských příležitostech.

• Zastupitel jako hospodář - spravuje, navrhuje, schvaluje a kontroluje rozpočet obce, hospodaří s majetkem obce, pečuje o majetek obce.

•  Zastupitel jako osoba odpovědná za dlouhodobý rozvoj obce - připravuje strategický plán obce, opatřuje podklady pro strategický rozvoj jednotlivých oblastí, podílí se na tvorbě územního plánu.

•  Zastupitel jako zákonodárce a ombudsman - hájí práva a zájmy občanů, seznamuje občany s jejich právy a možnostmi jejich obhajoby, řídí se platnými zákony a využívá platnou legislativu.

Pro koho je kurz vhodný

Aktiv je koncipován jako průvodce povinnostmi zastupitele, ale také pro všechny klíčové hráče na obecním hřišti -  vedoucí představitelé obcí (starosta, místostarosta, radní, zastupitel, tajemník, vedoucí úředník a další, které daná problematika zajímá) a je orientováno na úkoly, které při své práci řeší.

Na konferenci se sjedou představitelé měst a obcí, kteří budou sdílet své praktické zkušenosti s projekty a procesy vedoucími k zlepšování práce obce, města, úřadu a jeho municipálních organizací. Praktické poznatky a příklady získá a předá celá řada starostů, místostarostů, tajemníků a dalších představitelů měst a obcí ČR, kteří pravidelně tento typ konferencí navštěvují a podporují.

Naše vstřícná nabídka je směřována nejen na obce.  Oslovujeme také zástupce z neziskového sektoru, odborníky, experty, poradce a představitele akademické obce. Zúčastní se rovněž představitelé podnikatelského prostředí, kteří podporují rozvoj obcí, měst a lokalit a chtějí navázat smysluplnou spolupráci. Vítáme také mediální podporu a účast osobností politického a společenského života.

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: