EMOČNÍ INTELIGENCE V ŽIVOTĚ MANAŽERA

event_img
Začátek:29.11.2019
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:1911205
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Praha - školicí centrum
Lektor:PaedDr. Iva Matulková
Cena:2400 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

PRAHA  - Adresa místa konání:

Učebna společnosti Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s.
Korunní 106 (1.patro)
101 00 Praha 10
tel.: 725 993 812

 • Naše učebna se nachází v 1 patře budovy.


Jak se k nám dostanete:

 • GPS souřadnice:   50.0753014,   14.457614899999953
 • městská doprava:  tram 10, 11, 16 -   zastávka "Orionka"

 

 

O lektorovi

PaedDr. Iva Matulková - uznávaná lektorka. Absolventka PF v Č. Budějovicích, rigorózní zkoušky, s praxí ve vzdělávání dospělých a vzděláváním dětí a mládeže a zkušenostmi s manažerskými pozicemi, s právní a ekonomickou problematikou, s personalistikou. V rámci grantových a dotačních programů byla aktivně zapojena do tvorby a přípravy grantů, do konzultační činnosti, implementace a administrace, spolupodílela se na kompletaci výzkumů v oblasti individuálních akčních plánů. Pracovala jako projektová manažerka PHARE 2003, ESF – NGS, v období 2007-2013 v oblasti ESF atd., má zkušenosti z oblastí národních programů,s dotacemi a výzvami, např. s OPPA. Zapojovala se do vzdělávání dospělých např. ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, s ČZU v Praze, Univerzitou v Hradci Králové apod., i s dalšími společnostmi. Spolupracovala s Institutem vzdělávání dospělých, Společností pro talent a nadání v ČR. Praxi získává také svojí průvodcovskou činností a spoluprácí s NNO.

Motto:

„Když ten, kdo je v čele, neví kam se letí, pak už to nikdo další nemůže vědět.“

 Nejdůležitější osobnostní výbavou úspěšného manažera je emoční inteligence.

 

 

Co se naučíte

Kurz je zaměřen na emoce jako zdroj energie a schopnost nabudit sebe a lidi k žádoucím emocím vytváří energii tahu na branku. Ukážeme Vám možnost navyšovat schopnost práce s emočním klimatem sebe i okolí. Naučíte se účinný SEBEMANAŽERING  (řízení sebe sama), zvládání vlastních pocitů (ne potlačení), které je potřeba vhodně a efektivně usměrnit ve smyslu spolupráce s ostatními členy skupiny k dosažení společného cíle.

Nároky na manažery prudce rostou. Už dávno nestačí, aby byli v něčem odborníky. Už vůbec nestačí, aby uměli jen zorganizovat a řídit práci. Dnes se hledají lídři, kteří umějí rozvíjet lidi a „vykřesat“ z nich plný potenciál takovým způsobem, aby byli nadšeni.

Emočně inteligentní manažeři dokáží řídit nejen sebe, ale také ostatní, mnohem efektivněji. Silné emoční propojení manažerů a ostatních lidí v organizaci zapříčiňuje lepší povědomí podřízených o tom, co je po nich požadováno a tím zvyšuje výkonnost organizace.

Společnosti, které dokážou uchopit a vymezit emoční angažovanost a následně ji zapracovat do  svých cílů, ať už se týkají zákazníků nebo zaměstnanců, získávají neuvěřitelnou konkurenční výhodu.

Proč je dobré se zúčastnit

Zásadní objevy neurovědy v posledních osmi letech odhalily to, co mnozí zkušení manažeři intuitivně tušili již dávno, a to je, že lidé jsou při rozhodování ovlivněni převážně emocemi a tyto emoce tvoří základ, a nikoli pouhou nadstavbu jak chování tržního, tak chování zaměstnanců. Emoční inteligence se stala fenoménem.

Buďte leaderem svých emocí a svůj úspěch, své štěstí dejte sobě i okolí.

 • Proč právě úroveň emoční inteligence rozhoduje o úspěchu?
 • Máte šanci stát se manažerskou „hvězdou“?
 • Máte schopnost motivovat sebe i jiné k vyšším cílům?
 • Nechcete, aby práce byla šedivá, nudná dřina?

Nečekejte, až vás „někdo“ nebo „něco“ udělá výkonnými, úspěšnými a šťastnými případně nešťastnými.

Přijďte na kurz emoční inteligence a posuňte své hranice možností.

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení. 

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.00 
I. blok odborného programu 
12.00-12.30 přestávka (podáváme občerstvení) 
12.30-14.00 
II. blok odborného programu 

 

 

Osnova

1. Emoční centra v lidském těle 
2. Projevy emocí v osobním i pracovním životě 
3. Vliv stresu a emoce 
4. Struktura emoční inteligence 
5. Emoční inteligence v náročných situacích života 
6. Komunikace s využitím emoční inteligence 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Každému, kdo chce porozumět psychologii emocí a přeje si dozvědět, jak moc emoce ovlivňují prožívání a chování. 

Kdo touží pochopit, jak emoce ovlivňují způsob, jakým komunikujeme s ostatními. 

Kdo se chce naučit, jak předcházet konfliktu a získat praktický nástroj na redukci stresu, rozvoj kreativity a intuice. 

A hlavně těm, kteří si přejí navýšit schopnosti klidně reagovat na nenadálé zátěžové situace. 

 

 

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: