Praktické rady pro stavebníky – jednání se stavebním úřadem

event_img
Začátek:9.3.2020
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2003105
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Brno - školící centrum
Lektor:JUDr. Eva Kuzmová
Cena:2300 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

BRNO - Adresa školícího centra:
   Učebna společnosti ERC (Evropského regionálního vzdělávacího centra) z.s. 
   Panská 13
   602 00 BRNO
   tel.: 725 993 812Možnosti Parkování:

 

 

O lektorovi

JUDr. Eva Kuzmová - právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2004 - 2018 působila jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nyní se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím aj. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které nabyla v rámci své praxe. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci metodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány.

 

 

Co se naučíte

Absolvováním semináře získáte komplexní přehled dané problematiky, a to od zahájení řízení u stavebního úřadu, přes jeho průběh, až po vydání konečného rozhodnutí včetně možnosti obrany. Jednotlivé pasáže budou vždy názorně demonstrovány i na praktických příkladech tak, aby se stavebníci (či další osoby účastnící se řízení u stavebního řízení) vyznali a co nejvíce pochopili jednotlivá ustanovení stavebního zákona a dalších souvisejících právních předpisů – občanského zákoníku a správního řádu.

 

Proč je dobré se zúčastnit

 • Jak probíhá řízení u stavebního úřadu?
 • Co znamenají jednotlivé pojmy stavebního zákona?
 • Jaká mají účastníci stavebního řízení práva a povinnosti?

Během semináře bude „lidsky“ vysvětlena právní mluva stavebního zákona, včetně aktuálních změn, které přinesla velká novela stavebního zákona s účinností od 1.1.2018

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení.

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora)
09.30-10.40
I. blok odborného programu (část A)
10.40-11.00 přestávka (podáváme občerstvení)
11.00-12.10
II. blok odborného programu (část B)
12.10-12.30 přestávka
12.30-14.00 III. blok odborného programu (část C)


 

Osnova

 1. Žádost o zahájení řízení – náležitosti, přílohy, formy podání
 2. Souhlas vlastníka podle § 184a SZ
 3. Účastníci řízení – kdo jím je, kdo je držitelem věcných práv k pozemku nebo stavbě podle občanského zákoníku, jejich přehled, vztah stavebního zákona a občanského zákoníku
 4. Zástupce účastníka – opatrovník, na základě plné moci – praktické dopady
 5. Doručování
 6. Úkony účastníků – námitky, možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, nahlížení do spisu, poskytování kopií projektové dokumentace stavebním úřadem
 7. Přerušení, zastavení řízení – kdy k němu ze strany stavebního úřadu dochází, co to znamená pro účastníky
 8. Posuzování námitek účastníků občanskoprávní povahy ze strany stavebního úřadu
 9. Rozhodnutí  - územní rozhodnutí, stavební povolení, společné povolení
 10. Opravné prostředky – odvolání, přezkumné řízení, obnova řízení – jak se bránit proti rozhodnutí stavebního úřadu

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen pro stavebníky, investory, stavební firmy a podnikatele a další zájemce o předmětnou problematiku.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: