Národní sněm regionů soudržnosti 2021

event_img
Začátek:11.8.2021
Konec:13.8.2021
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:12082021
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Český Krumlov
Lektor:Kombinace několika přednášejících
Cena:6000 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2900 Kč

Místo konání

11.8. 2021 Volitelné eventy a prohlídky

(nutno objednat a uhradit samostatně)

 • Oběd:                                                      270,- Kč
 • Zámek Český Krumlov:                             240,- Kč
 • Egon Schiele Art Centrum:                        230,- Kč
 • Pohádkový dům - Muzeum loutek:               80,- Kč
 • Večerní voroplavba s večeří:                      800,- Kč

12.8. 2021  Konference - Zámek Český Krumlov

Studijní centrum Český Krumlov / Český Krumlov Study Centre
Zámek 232, 381 01  Český Krumlov, Czech Republic

www.zamekceskykrumlov.eu, www.zamek-ceskykrumlov.cz 

_____________________________________________

Ubytování si účastníci zajišťují sami !
 

Tipy na možnost ubytování v okolí - viz níže. 
https://pension-tiffany.hotel.cz/
https://hotel-ck-park.hotel.cz/
https://hotel-svambersky-dum.hotel.cz/

____________________________________________

12.8. 2021  Společenský večer - upřesníme

 

 

O lektorovi

Naši přednášející jsou experti na slovo vzatí. Všichni pracují ve svém oboru.

...poznejte s námi šance rozvoje svého regionu...

Význam regionální infrastruktury je klíčový pro rozvoj lokalit a regionů.

Celorepublikové rokování představitelů měst, obcí, krajů, sdružení obcí, místních akčních skupin a regionů, které se schází jednou za rok.

XV. ročník charismatického sněmu a Genius Loci Českého Krumlova.

Trable obcí pod palbou otázek: Stěžejním rámcem odborného programu Sněmu je strategická diskuse, která napomáhá  intenzivní a praktické výměně názorů k aktuálním problémům, umožní diskutovat klíčové otázky, které mohou představitelé veřejné správy využít pro rozvoj samospráv a výkon dobré správy. Následně pak mohou svá konsensuální stanoviska prosazovat při hájení zájmů samospráv.

Co se naučíte

ZÁMĚR Každoročně pořádáme Národní sněm regionů soudržnosti v Českém Krumlově. Tematické zaměření je na oblast managementu regionálního rozvoje, municipálního marketingu, cestovního ruchu a využití potenciálu kultury jako významného rozvojového faktoru. Přednášející budou prezentovat nejen teoretická východiska a návrhy řešení, ale i příklady dobré praxe ve vybraných odborných tématech.  Důležitou součástí je otevřená diskuze, která Vám může pomoci nalézt konkrétní řešení.

AKREDITACE Sněm je koncipován na podporu dobré správy regionů a ÚSC a je akreditován MVČR, podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, účastníci sněmu obdrží  osvědčení o absolvování v souladu se zněním § 25 odst. 2 zákona č.312/2002 Sb. 

TEMATICKÉ ZAOSTŘENÍ
•    Regionální politika v ČR, její efektivita a nové výzvy.
•    Současné období čerpání dotací z EU, aktuální výzvy a příležitosti.
•    Potenciál cestovního ruchu pro rozvoj regionů.
•    Kultura jako ekonomický fenomén.
•    Kulturní a kreativní průmysl mají význam pro rozvoj regionů.
•    Význam kulturního a historického dědictví pro rozvoj regionů.
•    Participativní demokracie – význam zapojení veřejnosti do projektů.
•    Sociální dialog v regionech a Agenda 21.
•    Spolupráce veřejného a soukromého sektoru pro rozvoj regionů.
•    Příklady dobré praxe a představení rozvojových projektů.

EVENTY - BONUSY Připravili jsme pro Vás nejen nabitý konferenční program, ale také bohatý kulturní a společenský program, který přinese zážitky z historického města a památky UNESCO.

Zažijte krásné časy v úžasném městě, jehož genius loci Vás ohromí.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

ZAŘAĎTE SE MEZI AKTÉRY S VLIVEM A VIZÍ

Pokládáme si za čest pomáhat Vám všem, kterým leží na srdci ekonomický, hospodářský, kulturní a sociální rozvoj regionů ČR a jejich dobrá správa. Orientace a zaměření sněmu je na hledání potenciálu v regionální politice, cestovním ruchu a nově také jak lze vytvořením podmínek pro sektor kreativních a kulturních průmyslů zlepšit ekonomickou prosperitu a sociální soudržnost v regionech. Cílem sněmu je spojit aktéry s vlivem a vizí toho, jak by se mohla národní regionální politika vyvíjet. V tomto okamžiku máme tu čest předložit Vám aktuální harmonogram, a těšíme se, že naše pozvání přijmete a společně vytvoříme důstojnou a příjemnou atmosféru letošnímu sněmu. Očekáváme účast významných a důležitých hostů, kteří vystoupí se svými příspěvky a podněty. 

GENIUS LOCI MÍSTA KONÁNÍ

Sněmy se záměrně konají ve výstavném historickém městě, které může a dovede nabídnout nejen svou krásu architektonickou a kulturní, včetně okolní přírody, do které naši předci toto sídlo zasadili, ale i současné společenské, kulturní a turistické programy a aktivity. Účastníci Národních sněmů tak mohou načerpat inspiraci a nejednu zkušenost pro realizaci obdobných aktivit ve svých obcích i městech, a vytvořit tak optimální podmínky pro rozvoj lokalit, měst a obcí plošně po celé republice.  

 

 

 

Časový harmonogram

NABÍZÍME ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM SNĚMU

11. srpna 2021: Volitelné eventy a prohlídky.

Sraz:  Bude upřesněno, Český Krumlov

Časový prostor

Event

Místo konání

12.30 - 13.30

Oběd

Restaurace - bude upřesněno

13.45 - 16.00

Prohlídky

Zámek Český Krumlov

Egon Schiele Art Centrum

Muzeum loutek

18.30

Český Krumlov pohledem z vodní hladiny – voroplavba s večeří.

Přístaviště Parkán. 

     

12. srpna 2021: Odborný program sněmu.

Místo konání:  Zámek Český Krumlov, perla Českého Krumlova.

09.00 – 09.30               Prezence účastníků

09.30 – 10.30               Zahájení a úvodní vystoupení čestných hostů

13.00 – 13.30               Oběd

13.30 – 15.30               Odpolední odborný program

15.30 – 17.00               Příklady dobré praxe a představení vzorových projektů měst a obcí

17.00 – 19.00               Volný program

12. srpna 2021: Sdružovací společenský večer a neformální výměna zkušeností.

Místo Konání:  Upřesníme, Český Krumlov

19.00-19.30

Příchod účastníků

19.30

Zahájení u číše vína.

Jiřina Nehybová

Ředitelka Regionpartner.

Od 20.00

Sdružovací společná večeře.

Neformální diskuse a brainstorming k problematickým okruhům z oblasti  regionálního rozvoje, výkonu dobré správy, cestovního ruchu aj. s posezením – výměna praktických zkušeností účastníků sněmu.

Doprovodný program:

- raut a ochutnávka vína

- hudební produkce Los Filipos

- tombola

 

 

 

Osnova

 • REGIONÁLNÍ ROZVOJ A VÝKON DOBRÉ SPRÁVY.
 • AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA A CO SE CHYSTÁ.
 • KULTURA JAKO EKONOMICKÝ FENOMÉN – PŘÍNOS KULTURY PRO EKONOMICKÝ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ.
 • MĚKKÉ FAKTORY V  REGIONÁLNÍM ROZVOJI REGIONŮ.
 • AKTUÁLNÍ DOTACE A JAK DÁL PO ROCE 2020.
 • PARTICIPATIVNÍ DEMOKRACIE – VÝZNAM ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO PROJEKTŮ.
 • SOCIÁLNÍ DIALOG V REGIONECH.
 • PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE A PŘEDSTAVENÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ.
 • REGIONÁLNÍ POLITIKA V ČR, JEJÍ EFEKTIVITA A NOVÉ VÝZVY.   
 • VÝZNAM BYTOVÉ POLITIKY PRO ROZVOJ REGIONŮ.
 • VÝZNAM SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU PRO ROZVOJ REGIONŮ. 
 • PODPORA A FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Program a časový harmonogram II. konferenčního dne sněmu.

Termín: 12. 8. 2021

Místo konání:  ZÁMEK ČESKÝ KRUMLOV, Sloupcový sál,

Studijní centrum Český Krumlov, Zámek čp. 232

Moderuje Ing. Karel Měřínský,

emeritní tajemník Města Bučovice, čestný člen Sdružení tajemníků

Časový prostor

Téma

Přednášející

09.00–09.30

Registrace účastníků

09.30 – 09.50

Zahájení.

 

Příklady dobré praxe města Český Krumlov.

Jiřina Nehybová

Ředitelka společnosti Regionpartner.

Mgr. Dalibor Carda

Starosta Český Krumlov.

 1. –10.30

Novinky a aktuality ve vztahu k obcím z dílny ODK a nejčastější pochybení obcí při výkonu samostatné působnosti.

Ing. Bc. Miroslav Veselý

Ředitel odboru dozoru a kontroly veřejné správy.

Ministerstvo vnitra ČR.

10.30 –11.20

Možnosti financování rozvoje obcí a měst po roce 2021.

Dr. Ing. Marie Zezůlková

Ředitelka Odboru regionální politiky.

Mgr. Zdeněk Opravil

Odbor regionální politiky, oddělení řízení strategie regionálního rozvoje.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

11.20 –12.00

Aktuální informace k možnosti prodeje autovraků nacházejících se v katastru obce z pohledu novely zákona o pozemních komunikacích.

Ing. Zdeňka Niklasová

Vedoucí Oddělení veřejných dražeb.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

12.00 –12.10

PRO města a obce (představení, možnosti spolupráce měst a obcí).

Milan Mostýn

Šéfredaktor měsíčníku PRO města a obce.

12.10 –12.20

Spolupráce EMPEMONT s obcemi (český výrobce: Rozhlasy a vyrozumívací systémy; Radary na měření rychlosti; Měření rychlosti vozidel; Veřejné osvětlení obcí a měst; Ozvučovací systémy; Elektronické sirény; Kamerové systémy; Bezdrátový rozhlas).

Zástupce společnosti

Empemont s.r.o., Empesort s.r.o.

12.30 –13.30

Oběd

13.30 –14.00

Trendy mediální komunikace nejen před volbami.

 

Milan Matyáš Deutsch

CEO EMD consultants; Producer MMD production. Přední expert a coach v oblasti komunikace a marketingu, 25 let praxe v oboru.

14.00 –14.40

Územní rozvoj municipalit ve světle aktuální kulturní politiky.

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.           

Vedoucí katedry Arts Managementu, VŠE FPH, Praha.

14.40 –15.20

Nenápadný půvab centralizace (samosprávy a stát, nejen v době covidové).

JUDr. Tomáš Louda, CSc.               

Vedoucí katedry Veřejné správy Právnické fakulty ZČÚ Plzeň.

15.20 –16.00

Nový stavební zákon prošel sněmovnou, co dál?

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS; vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty UK v Praze; člen Legislativní rady vlády; dlouholetý náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu, vedoucí autorského kolektivu nového stavebního zákona; držitel České ceny za architekturu.                                      

16.00–16.30

Závěrečné zhodnocení programu a předání osvědčení o účasti 2021.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

S KÝM SE MŮŽETE POTKAT: Naše vstřícná nabídka je směřována na starosty, místostarosty, tajemníky, zastupitele, vedoucí management měst, obcí a krajů na jedné straně, a zástupce z neziskového sektoru, soukromého sektoru, odborníky, experty, poradce a představitele akademické obce na straně druhé. Oslovujeme také investory a podnikatele a zástupce médií. Zveme rovněž další VIP představitele politického a společenského života.

 

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami


Ke kurzu je možné přiobjednat doprovodný program. Pro jeho výběr klikněte v daném okně na Vámi požadovanou aktivitu.
Doprovodný program není v ceně kurzu a je hrazen zvlášť!
Pro výběr více aktivit podržte CTRL a klikněte na aktivity, které si přejete zvolit.

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobilDoprovodný program

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: