ERC je moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na vzdelavani@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

XIX. FÓRUM TAJEMNÍKŮ

Záštita tajemníka Magistrátu města Brna Ing. Pavla Loutockého (Dlouhých 27 let byl Pavel Loutocký tajemníkem brněnského magistrátu. Zažil sedm primátorů! V březnu z úřadu odešel do důchodu.).

Tradice prověřená dobrou praxí. Posláním Fóra tajemníků je napomáhat posilování institucionální kapacity ve veřejné správě, podporovat zavádění principů dobré správy v úřadech měst, obcí a krajů ČR a přispívat k jejich profesionalizaci a k výkonu dobré správy.

10.6.2020 - 11.6.2020

Veřejná správa

Kombinace několika přednášejících


TŘI NÁROČNÉ SITUACE V PRAXI VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA

Cílem semináře je přiblížit účastníkůmvybrané zásady a techniky moderního managementu a především pak jejich aplikaci při řešení tří náročných situací v praxi vedoucího: 1.) efektivní zadávání a delegování úkolů, 2.) vytýkání nedostatků podřízenému, 3.)  řešení konfliktů mezi podřízenými.

 

 

10.6.2020
Brno - školící centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Mgr. Věra Máchová


FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT ve veřejné správě

Kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole. Připomeneme si povinnosti, které stanoví obcím, krajům, organizačním složkám státu, příspěvkovým organizacím, veřejným VŠ, zdravotním pojišťovnám a v.v.i. zákon o finanční kontrole.


 

18.6.2020
Brno - školící centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová


KONFLIKTY A JEJICH ZDRAVÉ ŘEŠENÍ

Člověk nemusí vidět celé schodiště, stačí, když udělá první krok. Cílem je naučit se pracovat s konfliktem bez stresu a umět ho použít pro rozvoj svého potenciálu. Identifikovat, jak zacházíme s energií a kde uniká naše životní síla – co nás vyčerpává. 


 

18.6.2020
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Ing. Mgr. Jiří Svoboda


NOVELA K ZÁKONU O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2020 (Chystaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek, časté chyby v nabídkách a necenová hodnotící kritéria)

NOVINKA: Zaostřeno na vše nové, co přinese novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Seminář vede vyhledávaný odborník v oblasti veřejných zakázek a spolutvůrce novely Mgr. Pavel Herman (poradce Ministerstva pro místní rozvoj a předseda expertní skupiny MMR k ZVZMMR).

Jaké dopady bude mít chystaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek na průběh zadávacího řízení? Co bude čekat zadavatele, a jak se mohou připravit dodavatelé?  Dozvíte se, jaké jsou nejčastější chyby v nabídkách a jak jim lze předcházet. Řeč bude i o necenových hodnotících kritériích.

24.6.2020
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Mgr. Pavel Herman


TAKTICKÁ RÉTORIKA aneb ÚSPĚCH V JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ

Půjdeme cestou od základů rétoriky, mluveného slova, přes stavbu projevu, manipulativní techniky, základy slovní sebeobrany až po řeč těla a vystoupení před auditoriem. Namícháme Vám ten nejlepší lektvar pro zvýšení Vašeho sebevědomí a pozitivní mediální obraz, jak v krizi, tak v čase poklidu. 

 

 

25.6.2020
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
PhDr. Karel Voříšek


Jak získat maximum ze SPRSS / Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb/ (webinář)

Cílem tohoto webináře je pomoci odpovědným pracovníkům (odbory sociálních věcí apod.) připravit střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS), který bude splňovat veškeré náležitosti odborně zpracovaného strategického plánu v souladu s metodikou ministerstva financí na tvorbu veřejných strategií. Kromě důrazu na jednotné metodické zpracování strategického plánu kurz přináší praktický pohled na následnou využitelnost zpracovaného dokumentu.

Jedná se o distančně přednášený vzdělávací program formou e-learningového kurzu. Tento kurz je složen z deseti video lekcí (nahrávka lektora), které jsou doplněny o odpovídající elektronické dokumenty a odkazy na další internetové zdroje (např. plná znění zákonů, dokumenty jednotlivých ministerstev a dalších institucí).

Na konci každé lekce je připojen krátký test, který pomáhá studentům uvědomit si základní sdělení z dané lekce. Kromě tohoto testu je součástí každé lekce úkol, který souvisí s tvorbou SPRSS. Pokud účastník/účastnice kurzu právě pracuje na přípravě SPRSS, kurz ho/ji postupně nenásilně vede po jednotlivých etapách zpracování tohoto dokumentu a na konci kurzu bude výsledkem profesionálně zpracovaný strategický materiál. 

 

30.6.2020 - 31.8.2020
WEBINÁŘ - možno sledovat kdekoliv a kdykoliv
Dotace a projekty
Webinář
PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.


PUBLIC RELATIONS S PŘEHLEDEM aneb kreativní komunikace a účinné PR

Komunikace někdy může připomínat Babylonskou věž a rozmotat všechny její nuance nebývá snadné… Fascinuje Vás otázka “jak být více vidět”? Přijďte na kreativní trénink k problematice PR a účinné komunikace. Pohybujeme se na pomezí oborů s mnoha tajuplnými názvy: Public relations, komunikace, kreativní psaní, content marketing, SEO. Cíl je však stále stejný: zodpovědět onu klíčovou otázku: “Co mám dělat, aby se o mé činnosti/produktu dozvěděli ti praví lidé?”

 

 

30.6.2020
Praha - školicí centrum
PR a marketing
Seminář
Více lektorů