OBECNÍ ZPRAVODAJ a RADNIČNÍ PERIODIKA - Základní principy při tvorbě a rozvíjení kvalitních obecních zpravodajů

event_img
Začátek:1.2.2022
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2201104
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:On-line
Lektor:Ing. Jan Škraňka
Cena:2500 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2500 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos
účastníci den před seminářem (nejpozději odpoledne do 16:00 hod) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději odpoledne do 16:00 hod) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

 KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253 

 

 

O lektorovi

Ing. Jan Škraňka - marketingový a mediální konzultant, propagátor a aplikátor sociálních sítí, autor úspěšných guerillových a sociálních projektů. Šéfredaktor zpravodaje města Frýdlantu nad Ostravicí ,,FRÝDLANSTKÉ NOVINY". http://www.honzaskranka.cz; http://www.youstoryup.cz

 

Osvojte si hlavní pravidla a principy pro vydávání dobrého radničního periodika.

 

 

 

Co se naučíte

Za jedno dopoledne Vás seznámíme s doporučeným obsahem, strukturou, vhodnou grafickou a komunikační podobou a zákonnými limity při vydávání radničních nebo regionálních zpravodajů. Objektivita a vyváženost obsahu radničních periodik je základem komunikační strategie radnice a na semináři získáte praktické příklady dobré a špatné praxe.

Dozvíte se zákonné limity pro vydávání a obsah radničních periodik, zejména s přihlédnutím k novele tiskového zákona č. 305/2013 Sb., účinné od 1. 11. 2013 a výkladu relevantních právních pojmů, kterými by se mělo řídit vydávání média jako veřejné služby.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Oceníte praktický návod a doporučené postupy, které zajistí zvýšení kvality obecních periodik. Seminář je užitečný pro systémové nastavení vydávání periodika, pomocí kterého radnice naplní zákonné povinnosti a předejde nežádoucím rizikům spojeným s provozováním médií veřejné služby. Seznámíte se s konkrétními příklady z praxe a s kodexem dobrého radničního periodika.  

Představíme Vám ideální model fungování redakční práce v obecním zpravodaji.

 

 

Časový harmonogram

On-line seminář, živé vysílání

08.45-09.00  připojení účastníků
09.00-15.30  Odborný  program 

 

 

 

Osnova

1.) Obecní zpravodaj a radniční periodika

 • přesná definice a vymezení  - jak je definuje a upravuje česká legislativa v platných zněních právních norem
 • odlišnosti od běžných médií
 • právní normy, které je upravují - upozorníme na povinnosti vydavatele, které mu ukládá zákon a  které plynou zejména ze zákona 128/2000 Sb. O obcích, 89/2012 Občanský zákoník, 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím a zákona 46/2000 Sb. Tiskový zákon.
 • role zastupitele, člena městské rady, vedoucího odboru, redakční rady - na jednoduchém schématu vydefinujeme klíčové personální a organizační osoby a celky, včetně jejich pravomoc, povinností a zodpovědností.

2.) Proč vydávat místní periodika

 • zpravodaj coby nástroj místní samosprávy, motivace, cíle a očekávání

3.) Obsah periodika a redakce

 • přehled legislativních možností a omezení,
 • obsahová struktura médií,
 • napojení sociálních sítí,
 • inzerce 
 • jak psát články,
 • kde sbírat podklady a jak zapojit jednotlivé místní entity do redakčního procesu

4.) Vytvoření vlastního média

 •  kroky předcházející vytvoření a distribuci média

5.) Jak a co komunikovat

 • krizová komunikace,
 • zneužívání místního média,
 • zneužívání poměrného prostoru k publikaci příspěvků

6.) Distribuce

 • právní možnosti,
 • produkce distribuce a reklamace za neobdržení výtisků.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Pro šéfredaktory, redaktory, členy redakčních rad a tiskové mluvčí, ale i pro radní, zastupitele, kronikáře, úředníky radnice (zvláště tiskových či kulturních odborů), v menších obcích i pro starosty a vítaní jsou i dopisovatelé obecních zpravodajů z řad občanů. Kurz je určen zástupcům obcí vydávajících obecní zpravodaj i těch, které se teprve chystají zpravodaj nově zřídit.

Kurz je vhodný  také pro pověřené agentury, které v rámci svého pracovního poměru, nebo smluvní činnosti,  jsou zodpovědné  za kvalitu obsahu, dodržení zákonných norem, inzerci a komunikaci s občany právě v souvislosti s městským zpravodajem.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: