KATASTR NEMOVITOSTÍ jako veřejný seznam a dobrá víra v zápisy v katastru 2022

event_img
Začátek:22.2.2022
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:2202101
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:On-line
Lektor:Ing. Naděžda Vitulová
Cena:2600 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2200 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos.
účastníci den před seminářem (nejpozději  do 20:00 hod) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu.

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději do 20:00 hod) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

 KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253

 

 

O lektorovi

Ing. Naděžda Vitulová - emeritní dlouholetá pracovnice resortu ČUZK Katastrálního pracoviště Brno-město, kde po dobu několika let působila na pozici ředitelky. Je autorkou řady odborných publikací a článků (podílela se např. na oceňované knize Věcná břemena od A do Z). Pracuje v oblasti evidence nemovitostí, katastru nemovitostí od nástupu do zaměstnání. Asi 3 roky vykonávala pozici kontrolora vedení evidence nemovitostí v celém Jihomoravském kraji. Spolupracuje s Masarykovou univerzitou a VUT FAST Brno, a to buď jako přednášející nebo člen komise u závěrečných obhajob diplomové práce.

Katastr je veřejný seznam a vyvstávají otázky, jak to je se zápisy v dobré víře?

Co platí?

Poznejte současnou praxi na katastru přímo od zdroje!

 

 

Co se naučíte

Zjistíte současné poznatky související se změnami právních předpisů, kterými se činnost katastrálních úřadů řídí a upozorníme Vás na jejich dopad na základní zásady veřejného seznamu tak, jak byly nastaveny dle občanského zákoníku od 1.1.2014.

Získáte:

 • Přehled o funkcích, zásadách, obsahu a předmětu katastru nemovitostí jako veřejného seznamu.
 • Přehled o zápisech práv a jiných údajů do katastru nemovitostí, právních prostředcích k opravě chybných údajů v katastru nemovitostí, o revizi a obnově katastrálního operátu, o poskytování údajů z katastru nemovitostí a právních důsledcích porušení povinností na úseku katastru nemovitostí.
 • Jakou má katastr nemovitostí vazbu na další evidenční systémy týkající se nemovitostí.
 • Seznámíte se detailně s právní úpravy, judikatury, literatury a příkladů z oblasti katastru nemovitostí prostředkovat jejich poznání a praktické použití.
 • Dotazy z praxe pro lepší orientaci při využívání všech dostupných údajů z katastru.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Katastr je veřejný seznam, neboli evidence vlastnických i jiných práv k nemovitostem.

Protože nelze připustit, aby ten, kdo jedná v dobré víře v údaje zapsané ve veřejném seznamu, byl ve své důvěře v jejich správnost zklamán, zakotvuje občanský zákoník princip materiální publicity údajů ve veřejných seznamech, tj. ochranu dobré víry třetích osob, jednajících v důvěře ve správnost a úplnost zápisu v seznamu. Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu.

Vyvstávají otázky, jak se to má jak se to má se zápisy v katastru v dobré víře?

 

 

Časový harmonogram

On-line seminář, živý přenos.

8.45 - 09.00 Připojení účastníků.
9.00 - 14.00 Odborný program.

 

 

Osnova

 • Katastr nemovitostí jako veřejný seznam.
 • Význam rekodifikace soukromého práva pro evidenci práv v KN a jejich ochranu.
 • Základní zásady vedení katastru nemovitostí.
 • Pojem, funkce, cíl, předmět a obsah katastru.
 • Zápisy práv a jiných údajů do katastru v dobré víře, východiska.
 • Vklad, záznam, poznámka do katastru nemovitostí.
 • Zápis jiných údajů do katastru nemovitostí.
 • Stavba a katastr nemovitostí.
 • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a katastr nemovitostí.
 • Geometrický plán.
 • Vytyčování pozemků.
 • Oprava chyby v katastrálním operátu.
 • Obnova katastrálního operátu.
 • Pozemkové úpravy a katastr nemovitostí.
 • Poskytování údajů z katastru.
 • Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných ve vztahu ke katastru nemovitostí.
 • Odpovědnost za porušování povinností na úseku katastru nemovitostí.
 • Státní správa na úseku katastru nemovitostí.
 • Obce a orgány veřejné správy ve vztahu ke katastru nemovitostí.
 • Katastr nemovitostí a přezkumná činnost soudů.
 • Otázky a odpovědi.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Pro všechny, kteří pracují s údaji katastru.

Pro zaměstnance nejen obecních úřadů, kteří ve své činnosti využívají údaje katastru, ale také veřejnosti, která si ověřuje zápisy v katastru pro nakládání s nemovitostmi, k vyhotovování listin určených k zápisům do katastru, případně k evidenci majetku - nemovitostí.

 • Pro pracovníky obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, pozemkové úřady, developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele a stavitele nemovitostí, zemědělce, architekty, pracovníky v krajině, pracovníky projekcí a širokou podnikatelskou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.
 • Ale také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy nemovitostí v novém občanském zákoníku, včetně jejich provázání do katastrální legislativy.

 

 

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: