Metody sociální práce

event_img
Začátek:8.11.2022
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2211203
Místo konání:On-line
Lektor:Mgr. Marie Vinklerová, DiS
Cena:2000 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2000 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos
účastníci den před seminářem (nejpozději  do večera) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději do večera) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

 KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253 

 

 

O lektorovi

Mgr. Marie Vinklerová, DiS. - Lektorka, která spojuje teorii s praxí, kterou denodenně vykonává. Vychází z praktických příkladů, její semináře jsou nejen praktické, ale i živé. Empatická průvodkyně na cestě k lepšímu životu. V jádru jejího zájmu je vždy člověk, jeho potřeby, jeho rozvoj a komunikace se světem kolem. Věnuje se rozvoji kompetencí vedoucích pracovníků a manažerů. Svými kurzy a semináři napomáhá také pracovníkům v pomáhajících profesích a dalším zájemcům o seberozvoj. Zvyšuje osobní a pracovní efektivitu lidí. Pomáhá jim, aby se stali svou lepší verzí a začali žít naplno. Radí jak objevovat své vnitřní nadšení a proměňovat ho v činy. Má praxi v sociálních službách od roku 2006 jako sociální pracovnice a vedoucí pečovatelské služby. Pracovala na Magistrátu města Olomouce a od roku 2021 pracuje jako sociální pracovnice v Dětském domově. Veškeré své profesní zkušenosti přetavuje do lektorské činnosti, které se věnuje již více než 6 let.

Sociální práce se opírá jednak o rámec společenské solidarity, jednak o ideál naplňování individuálního lidského potenciálu. Velmi důležitá je role sociálního pracovníka, který se stává se součástí klientova světa a ovlivňuje ho! Co k tomu potřebuje? Jaké by měly být jeho kompetence? Na tyto otázky odpovídá seminář vedený profesionální lektorkou s dlouholetou praxí v oboru. 

 

 

 

Co se naučíte

Projdete si konkrétní metody práce s jednotlivcem, skupinou i s komunitou. Seznámíte se se základními metodami v sociální práci a jejich specifiky při práci s různými typy klientů. Dozvíte se jak správně posoudit situaci klienta a zvolit správnou metodu pro danou situaci. Představíme Vám kompetence sociálního pracovníka, přístupy metod sociální práce i etapy sociální práce s klientem. Dále také dilemata v sociální práci. Upřesníte si role pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků, klientů a rodinných příslušníků.  

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Krok za krokem Vás uvedeme do sociální práce s klientem. Od vymezení identity sociální práce a vývoji metod a hodnot sociální práce k objasnění postojů k sociální práci vzhledem k pomoci a kontrole a vyplývajícím dilematům, zda v konkrétní situaci zasáhnout, či nezasáhnout. Prezentovány budou nástroje sloužící k profesionálnímu řešení dilemat od potřeby sebereflexe po kritickou reflexi postupů v konkrétních situacích a schopnost práce v pomáhajících systémech.  Představíme zásady jednotlivých kroků práce s klienty od přípravy na první kontakt s klientem přes posouzení životní situace až k ukončení a evaluaci.  Zároveň budou probírány potřebné znalosti a dovednosti k navázání kvalitního profesionálního vztahu s klientem včetně potřeby respektování vzájemných hranic.

 

 

 

Časový harmonogram

On-line školení,  živý přenos

8.45-09.00 připojení účastníků
09.00-14.00 Odborný program

 

 

 

Osnova

 • Analýza používaných metod sociální práce. 
 • Metody sociální práce ve vztahu k fázím poskytování služby.
 • Zjišťování potřeb uživatele.
 • Pomoc vs. Kontrola.
 • Přístupy zaměřené na řešení.
 • Metody zaměřené na prožívání.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Školení je vhodné zejména pro:

 • Sociální pracovníky.
 • Pracovníky v sociálních službách.
 • Neformální pečovatele.
 • Pracovníky na úseku sociální práce obcí, měst a krajů.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: