Vedení účetnictví pro statutární zástupce příspěvkových organizací

event_img
Začátek:12.10.2022
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2210102
Místo konání:On-line
Lektor:Ing. Hana Juráňová
Cena:2050 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2050 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos
účastníci den před seminářem (nejpozději  do večera) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději do večera) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

 KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon: 736 251 253

 

 

 

O lektorovi

Ing. Hana Juráňová - působí jako daňová poradkyně, auditorka a ředitelka společnosti Finaudit s.r.o. Olomouc. Je členkou sekce pro neziskové organizace při komoře daňových poradců, dlouhodobě se zabývá legislativou platnou pro hospodaření organizací v rámci veřejné správy. Provádí kontrolní činnost, podílí se na přezkumech hospodaření a auditech účetních závěrek, poskytuje konzultační služby, věnuje se metodické pomoci klientům z podnikatelské oblasti a územně samosprávných celků. Je spoluautorkou publikace Inventarizace ve veřejné správě. Od roku 2005 se věnuje také přednáškové činnosti.

Ředitelé příspěvkových organizací, jejich zástupci a další vedoucí zaměstnanci, kteří se podílejí na řízení organizace, by se měli orientovat v základních ekonomických pojmech. Měli by rozumět výkazům, které prezentují výsledky hospodaření účetních jednotek, za které jsou odpovědni a které jsou výsledkem jejich činnosti.

 

 

 

 

Co se naučíte

Seznámení se základními právními předpisy platnými pro vedení účetnictví jako podkladu pro sestavování účetních závěrek, pro plnění daňových povinností i pro doložení oprávněného čerpání dotací atd.

Účastníci se na konkrétním příkladu účetních knih fiktivní p.o. seznámí s informacemi uvedenými v účetních knihách, s jejich vzájemnými souvislostmi, s interpretací vývoje zůstatků rozvážných i výsledkových účtů, s vazbou na schválené rozpočty a se zobrazením konečných účetních stavů v konkrétních výkazech účetní závěrky.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

V právních předpisech jsou užívány pojmy, kterým je nutno rozumět, aby bylo možno správně plánovat, řídit a kontrolovat finanční i účetní operace příspěvkové organizace. Cílem semináře je vysvětlit, kde jsou uvedeny definice základních pojmů, uvést příklady jejich použití a seznámit se s nejčastějšími chybami, které v praxi vedou k riziku zjištění chybných postupů při kontrolách i k riziku následných sankcí.

 

 

 

Časový harmonogram

On-line školení, živý přenos

08.45-09.00    Připojení účastníků.
09.00-14.00    Odborný program

 

 

Osnova

 • Stručné seznámení s významnými částmi platných předpisů pro vedení účetnictví vybraných účetních jednotek, pro povinné schvalovací procesy před uzavřením smluvních vztahů nebo odesíláním objednávek, pro hospodaření p.o. (malá i velká rozpočtová pravidla), pro rozpočty, jejich schvalování a zveřejňování, pro dotace ze  státního rozpočtu i z rozpočtu obcí a krajů, pro daně (daň z příjmů, DPH, silniční daň).
 • Kdo je odpovědný za vedení účetnictví, kdo je odpovědný za obsahy uzavřených smluvních vztahů. Pojmy účetní doklad, daňový doklad, příjmy a výdaje, náklady a výnosy.
 • Vysvětlení co je účetní závěrka, jaký je její obsah, jak rozumět výkazům rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow a příloha ve vzájemných souvislostech, jak probíhá sestavení a schválení účetní závěrky
 • Vysvětlení pojmů – provozní x investiční s vazbou na čerpání a tvorbu fondu investic (FRM), s vazbou na účel přijaté dotace
 • Vysvětlení základních účetních pojmů, kde je najdeme v účetních knihách a kam se zobrazí ve výkazech.
 • Stálá aktiva, Oběžná aktiva, Vlastní zdroje, Závazky. Náklady, Výnosy, Vnitroorganizační účetnictví, Podrozvahové účty.
 • Proces inventarizace – podmínka průkaznosti, stručné seznámení s předpisy, konkrétní příklad jednoho vstupního podkladu a navazujícího konečného dokumentu splňujícího povinný formát.
 • Povinné zveřejnění závěrky.
 • Všechny účetní pojmy a jejich vzájemné vztahy budou vysvětlovány na příkladu účetní knihy a sestavených výkazech fiktivní p.o., které budou mít účastníci semináře k dispozici.

 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Pro ředitele jak příspěvkových organizací zřízených obcemi nebo kraji, tak příspěvkových organizací zřízených organizačními složkami státu, jejich zástupce a další vedoucí zaměstnance, kteří se podílejí na řízení organizace, protože by se měli orientovat v základních ekonomických pojmech. Měli by rozumět výkazům, které prezentují výsledky hospodaření účetních jednotek, za které jsou odpovědni a které jsou výsledkem jejich činnosti. 

Kromě nich je kurz vhodný i pro zaměstnance zřizovatelů, kteří mají odpovědnost za řízení finančních vztahů mezi zřizovatelem a p.o., za návrhy metodických postupů pro p.o. i za plánování a provádění kontrol u p.o..

 

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: