KRÁSNÁ OBEC aneb SETKÁNÍ na prahu nových komunálních VOLEB (strategická konference k rozvoji měst, obcí a kritické legislativě)

event_img
Začátek:6.4.2018
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:642018
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Muzeum Jinřichohradecka, Jindřichův Hradec
Lektor:Kombinace několika přednášejících
Cena:0 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:0 Kč

Místo konání

Při včasné registraci a úhradě do 24.3. máte zvýhodněnou cenu a ušetříte celých 600,- Kč!

Do 24.3. - cena pro veřejnou správu a NGO: 2 500,- Kč; od 24.3. je cena 3 100,- Kč

Do 24.3. - běžná cena: 4 500,- Kčod 24.3. je cena 5 100,- Kč

A kdo si pospíší ještě víc? Získá navíc BONUS - SLEVU 5%.

Využijte slevu 5% při úhradě do 19. března; při registraci zadejte slevový kód KRÁSNÁ OBEC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo náměstí 19/I, Jindřichův Hradec

http://www.mjh.cz

V roce 1928 byla otevřena nová expozice muzea v renesanční budově bývalého jezuitského semináře na Balbínově náměstí, kde se muzejní expozice nacházejí doposud. V roce 1935 získalo muzeum svůj nejatraktivnější exponát, Krýzovy jesličky. Od 80. let minulého století muzeum spravuje rozsáhlý komplex kostela sv. Jana Křtitele a bývalého minoritského kláštera ve Štítného ulici, který prošel náročnou rekonstrukcí.  Muzeum Jindřichohradecka uchovává ve své sbírce přes 50 tisíc položek, což představuje více než 100 tisíc sbírkových předmětů mimořádné historické, umělecké a dokumentační hodnoty.

O lektorovi

Naši přednášející jsou experti na slovo vzatí. Všichni pracují ve svém oboru.

...pro lokality jedinečné navenek a přátelské uvnitř...

Strategická konference k rozvoji obcí a regionů, složité legislativě, urbánní politice, územním plánům, významu veřejných prostranství a dalším rozvojovým tématům. Utváření prostředí není zdaleka jen otázkou profesionálů, ale je věcí celé společnosti. Nejen projektantů, stavebníků, investorů a developerů, ale především také politiků a veřejné správy.

V ceně je zahrnuto celodenní občerstvení včetně oběda,  prohlídka města, exkurze kostela sv. Jana Křtitele, expozice jindřichohradeckého církevního umění a minoritského kláštera, muzejní noc, večerní raut, včetně skvělé ochutnávky vína.

Co se naučíte

Podpořte zviditelnění obcí a urbánní politiky, v otevřené diskusi hledejte řešení pro nejlepší praxi rozvoje obcí, měst a lokalit, a to nad rámec vládou schváleného dokumentu Zásady urbánní politiky.

Složité zákony, větší trestněprávní odpovědnost, rostoucí náklady na právní expertizy, kritické podmínky pro rozvoj a plánování. S tím se prakticky denně setkávají představitelé více než šesti tisíc obcí v České republice. Zejména pro ty menší představuje legislativní džungle velmi tvrdý oříšek. Nejen praktické informace pro místní samosprávy, ale také kritické náhledy a očekávání nových parlamentních voleb přinese pátý ročník strategické konference. Nabízíme odbornou platformu, kde vystupující i účastníci mohou volně diskutovat a sdílet své zkušenosti.

Proč?

Nová legislativní smršť hrozí obcím po volbách, je dobré se již teď připravit a diskutovat východiska pro nové zastupitele obcí a měst.

Proč je dobré se zúčastnit

Trable zastupitelů? Aneb SETKÁNÍ na prahu nových VOLEB.

Málokterá oblast života zaznamenává tak intenzivní a dlouhodobou legislativní smršť jako místní samospráva. Sotva se často nepočetný tým představitelů obce naučí aplikovat jeden právní předpis, je tento zrušen a nahrazen jiným, nebo alespoň zásadně novelizován. Zejména také problematika rozvoje obcí a měst je přehlíženou popelkou, proto se jí velmi podrobně věnuje konference KRÁSNÁ OBEC.

… pro lokality jedinečné navenek a přátelské uvnitř …

Zajímáte se o rozvoj, podobu a funkce Vaší obce, či města? Pokud Vám není lhostejné, co se ve Vaší obci, či městě děje, a máte hlavu plnou zlepšovacích nápadů, řekněte to nahlas! Společným dialogem lze totiž snadněji docílit prosazení dobrých záměrů. Utváření prostředí není zdaleka jen otázkou profesionálů, ale je věcí celé společnosti. Nejen projektantů, stavebníků, investorů a developerů, ale především také politiků a veřejné správy.

Časový harmonogram

Odborný program moderuje  Karel Měřínský (emeritní tajemník města Bučovice, čestný člen  Krajského sdružení tajemníků pro Jihomoravský kraj).

Časový prostor

Téma

Přednášející

09.00–09.30

Registrace účastníků

09.30 – 09.40

PŘIVÍTÁNÍ A ZAHÁJENÍ.

Jiřina Nehybová

Ředitelka Regionpartner.

09.40 –10.00

ÚVODNÍ PŘÍSPĚVKY.

 • Město Jindřichův Hradec.
 • Muzeum Jindřichohradecka.

Ing. Stanislav Mrvka

Starosta města Jindřichův Hradec

PhDr. Jaroslav Pikal

Ředitel Muzea Jindřichohradecka

10.00 – 11.00

NA PRAHU NOVÝCH VOLEB.

 • Veřejná správa na prahu nových voleb – minulost, přítomnost, budoucnost?

JUDr. Tomáš Louda, CSc.              

Vedoucí katedry Veřejné správy Právnické fakulty ZČÚ Plzeň.

11.00 – 11.15

Coffeebreak

 

11.15 – 12.30

LEGISLATIVNÍ SMRŠŤ V PRAXI SAMOSPRÁV.

 • Novinky v legislativě z dílny Ministerstva vnitra - dopad na činnost měst a obcí.
 • Zadlužení rodin - klíčové téma současnosti?
 • Dobrá smlouva – zásady pro uzavření bezchybných smluv dle NOZ.
 • GDPR v praxi obce.

Ing. Marie Kostruhová

Ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR.

Ing. Luboš Smrčka, CSc.

Katedra Podnikové ekonomiky, VŠE FPH, Praha.

Mgr. Svatopluk Šimek

Právník, předseda spolku Syndicus.

12.30 – 13.00

PŘIKLADY Z PRAXE A PREZENTACE

 

13.00 – 13.30

Oběd

 

13.30 – 15.00

STRATEGICKÝ ROZVOJ OBCE.

 • Územní plán – základní dokument rozvoje obce.
 • OBCE PRO – program rozvoje obce.
 • Územní a strategické plány měst a obcí v praxi.

v jednání

Odbor územního plánování MMR ČR.

Ing. Martin Kolmistr

Odbor regionální politiky MMR ČR.

Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.

Vedoucí Ústavu plánování krajiny Zahradnické fakulty v Lednici, Mendelovy univerzity v Brně.

15.00 – 15.15

Coffeebreak

 

15.15 – 16.45

URBANISMUS A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ.

 • Nástroje revitalizace a rehabilitace nevyužívaných ploch.
 • Města, obce, regiony a regenerace brownfields.
 • Park jako součást veřejného prostranství.

Ing. arch. Jiří Kugl

České vysoké učení technické v Praze,

Katedra urbanismu a územního plánování.

Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.

VŠB – Technická univerzita Ostrava – Fakulta stavební, Ostrava.

Ing. Zdeněk Sendler          

Projektant a zakladatel Ateliéru zahradní a krajinářské architektury.

 1. – 17.40

KULTURA, PAMÁTKY, CESTOVNÍ RUCH,  JAKO ZDROJ ROZVOJE MUNICIPALIT.

 • Prosazení měst a obcí na evropském hřišti – potenciál kultury v rozvoji obcí.
 • Jak může archeologie napomoci vytvořit obec ještě krásnější.

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.                               

Vedoucí katedry Arts Management,

VŠE FPH, Praha.

Mgr. Vladislav Burian

Archeolog Muzea Jindřichohradecka.

17.40 – 17.50

ZÁVĚR ODBORNÉHO PROGRAMU a předání CERTIFIKÁTŮ

 

18.00 – 19.30

PROHLÍDKA JH A EXKURZE (KOSTEL SV. JANA KŘTITELE, EXPOZICE JINDŘICHOHRADECKÉHO CÍRKEVNÍHO UMĚNÍ A MINORITSKÉHO KLÁŠTERA).

Mgr. Vladislav Burian

(archeolog Muzea Jindřichohradecka, provádějící 23 let výzkumy ve městě). Prohlídka bude doplněna o jeho osobní poznatky z výzkumů.

Muzejní noc

20.00-20.30

Příchod do prostor Muzea.

20.30

Zahájení u číše vína.

Jiřina Nehybová

Ředitelka Regionpartner.

20.10-24.00

Sdružovací večer s rautem.

Neformální diskuse a brainstorming k problematickým okruhům z oblasti  rozvoje obcí a měst, legislativních novinek, včetně větší odpovědnosti a   kritickým podmínkám pro rozvoj a plánování, evropským integračním procesům při respektování národních tradic a potenciálu kultury pro rozvoj lokalit s posezením – výměna praktických zkušeností účastníků konference.

Doprovodný program:

- raut a víno z moravského sklípku

- hudební produkce Los Filipos

- tombola

 

Věříme, že strávíte užitečně a příjemně den v Jindřichově Hradci, což bude pro nás ctí. 

Osnova

Přednášet budou významné osobnosti a přední odborníci na problematiku. Je nám ctí, že pozvání přijali a podělí se s námi o své, někdy velmi draze, nabyté zkušenosti. 

TEMATICKÉ ZAOSTŘENÍ:

 • NA PRAHU NOVÝCH VOLEB.
 • LEGISLATIVNÍ SMRŠŤ V PRAXI SAMOSPRÁV.
 • PŘIKLADY Z PRAXE A PREZENTACE.
 • STRATEGICKÝ ROZVOJ OBCE.
 • URBANISMUS A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ.
 • KULTURA, PAMÁTKY, JAKO ZDROJ ROZVOJE MUNICIPALIT.

Pro koho je kurz vhodný

Na konferenci se sjedou představitelé měst a obcí, kteří budou sdílet své praktické zkušenosti s projekty a procesy vedoucími k zlepšování práce obce, města, úřadu a jeho municipálních organizací. Své praktické poznatky a příklady předá celá řada zkušených starostů, místostarostů, tajemníků a a dalších představitelů měst a obcí ČR, kteří pravidelně tento konferenci navštěvují a podporují.

Naše vstřícná nabídka je směřována nejen na starosty, místostarosty, tajemníky a vedoucí odborů regionálního rozvoje, kultury a cestovního ruchu měst, obcí a krajů a další vedoucí úředníky municipalit na jedné straně, ale také na zástupce z neziskového sektoru, soukromého sektoru, odborníky, experty, poradce a představitele akademické obce na straně druhé. Oslovujeme také investory a podnikatele a zástupce médií. Zveme také další VIP představitele politického a společenského života.

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: