XIX. FÓRUM TAJEMNÍKŮ

event_img
Začátek:10.6.2020
Konec:11.6.2020
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:1062020
Č. akreditace: AK/I-30/2017
Místo konání:
Lektor:Kombinace několika přednášejících
Cena:0 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:0 Kč

Místo konání

Brněnská přehrada, HOTEL RAKOVEC (http://www.hotelrakovec.cz/)

O lektorovi

Naši přednášející jsou experti na slovo vzatí. Všichni pracují ve svém oboru.

Záštita emeritního tajemníka Magistrátu města Brna Ing. Pavla Loutockého.

Dlouhých 27 let byl Pavel Loutocký tajemníkem brněnského magistrátu. Zažil sedm primátorů! V březnu z úřadu odešel do důchodu.

Tradice prověřená dobrou praxí.

Fórum tajemníků k výkonu dobré správy ÚSC.

Pořádáme každoročně v rámci oslav Brno – Město uprostřed Evropy.

Co se naučíte

Aktuální problematiky řízení a správy úřadu obce. 

Fórum má za cíl zvýšit kvalifikaci a profesionalitu tajemníků a tajemnic úřadů měst a obcí, ale i dalších vedoucích pracovníků a personalistů.

Proč je dobré se zúčastnit

Posláním je napomáhat posilování institucionální kapacity ve veřejné správě, podporovat zavádění principů dobré správy v úřadech měst, obcí a krajů ČR a přispívat k jejich profesionalizaci a k výkonu dobré správy.

AKREDITACE  AK/I-30/2017

Fórum tajemníků k výkonu dobré správy ÚSC je akreditováno u MVČR podle zákona 312/2002 Sb., účastníci konference obdrží platné osvědčení.

Časový harmonogram

I.den  - 10. 6. 2020
09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.30 I. blok odborného programu 
12.30-13.15 oběd 
13.15-17.00 II. blok odborného programu 


od 19.00 Společný večer.

Neformální diskuse k problematickým okruhům z oblasti řízení obcí – výměna praktických zkušeností účastníků „Fóra tajemníků“. Navazuje volná zábava (tombola, cimbál, raut, ochutnávka vína …).

Bohužel ohňostrůjné představení 2020 se letos v souvislosti s covid-19 nekoná.

O to více se Vám však v průběhu večera budeme věnovat a čeká Vás nejen cimbál, ale další kulturní program s překvapením, kterým Vám zajisté možnost shlédnutí ohňostroje vynahradíme.


II.den - 11. 6. 2020
09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.30 III. blok odborného programu 
13.00-14.00 oběd

Osnova

Moderuje Ing. Karel Měřínský,

emeritní tajemník Města Bučovice, čestný člen Sdružení tajemníků.

I. DEN

STŘEDA 10. ČERVNA 2020

 

Časový prostor

Téma

Přednášející

09.00 – 09.30

Registrace účastníků

09.30 - 10.00

Zahájení.

Jiřina Nehybová

Ředitelka REGIONPARTNER.

Ing. Karel Měřínský

Emeritní tajemník Města Bučovice, čestný člen Sdružení tajemníků

Ing. Pavel Loutocký

Emeritní tajemník Magistrátu města Brna.

10.00 - 12.30

Informace z oblasti legislativy  - připravované novely zákonů, nařízení vlády aj. novinky, co se chystá.

Ing. Marie Kostruhová

Ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy, Ministerstvo vnitra ČR.

12.30 –13.15

Oběd

13.15 - 14.00

Smart City Brno - zkušenosti města Brna se zaváděním chytrých řešení.

Mgr. František Kubeš

Vedoucí Odboru  strategického rozvoje a spolupráce. Magistrát města Brna.

14.00 - 14.45

Pracovně právní problematika v prostředí obecních úřadů. Pracovněprávní vztahy, hodnocení a odměňování úředníků, pracovní doba úředníků.

 Mgr. Andrea Kovářová

Specialistka na pracovněprávní vztahy, odměňování a hodnocení úředníků ÚSC, tvorbu vnitřních předpisů obecních a městských úřadů, aj.Tajemnice Městského úřadu Bučovice.

14.45 – 15.00

Coffeebreak

 

15.15 - 16.00

Nový stavební zákon – přínos, či hrozba?

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS; vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty UK v Praze; člen Legislativní rady vlády; dlouholetý náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu, vedoucí autorského kolektivu nového stavebního zákona; držitel České ceny za architekturu.

16.00 - 16.45

Novinky - novela zákona o ověřování, zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, elektronické podpisy, časová razítka v současné praxi ÚSC.

Mgr. Ida Kárná, MPA

Dlouholetá zkušená lektorka, odbornice na danou problematiku. Tajemnice města Bílovice nad Svitavou.

16.45 - 17.00

PRO města a obce.

Šéfredaktor měsíčníku PRO města a obce.

17.15 –19.00

Volný program

Od 19.00

Společná večeře /Společenský večer/. Neformální diskuse k problematickým okruhům z oblasti řízení obcí – výměna praktických zkušeností účastníků „Fóra tajemníků“. Volná zábava (tombola, cimbál, raut, ochutnávka vína …)

II. DEN

ČTVRTEK 11. ČERVNA 2020

 

Časový prostor

Téma

Přednášející

09.00 – 09.30

Příchod účastníků

09.30 –10.10

Kybernetická bezpečnost – poznatky NÚKIB.

Ing. Jaroslav Šmíd

Náměstek pro sekci bezpečnosti digitalizace, výzkumu a vzdělávání. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

 

10.10 –10.50

Problematika přestupků na úseku střetu zájmů - videokonference.

Odbor střetu zájmů a boje proti korupci.Ministerstvo spravedlnosti ČR.

10.50 – 11.40

Územní plánování měst a obcí, problémy stavebně právních procesů.

Mgr. Marek Peringer

Právník, Kancelář architekta města Brna.

11.40 – 12.30

Současná praxe v aplikaci GDPR ve veřejné správě.

Mgr. Vít Křížka

Advokát, advokátní kancelář Křížka Kuckirová Legal. Jeho vědecká činnost na téma „Jak myslí soudce?“ byla oceněna Českou advokátní komorou titulem Právník roku v kategorii Talent roku. Pověřenec pro ochranu osobních údajů Městská část Brno-střed.

12.30 –12.45

Závěrečné zhodnocení programu a předání osvědčení o účasti 2020.

13.00 –14.00

Společný oběd a ukončení Fóra tajemníků 2020.

Pro koho je kurz vhodný

Tajemníkům a tajemnicím úřadů měst a obcí, vedoucím pracovníkům a personalistům. 

V ceně je zahrnuto občerstvení, včetně obědů a společné večeře.

UBYTOVÁNÍ si účastníci hradí sami a rezervace do vyčerpání kapacity přes:

Hotel Rakovec  http://www.hotelrakovec.cz/.

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

  • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
  • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
  • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
  • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
  • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
  • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: