Projektová dokumentace a související činnosti 2021

event_img
Začátek:19.4.2021
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2103205
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:On-line
Lektor:Ing. Jiří Blažek
Cena:2200 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos.
(náhradní termín za přesuntuté školení 19.3.2021. Pořád přijímáme další přihlášky)

účastníci den před seminářem (nejpozději do 20:00 hod) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději  do 20:00 hod) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253 

 

 

O lektorovi

Ing. Jiří Blažek - zkušený odborný lektor s obrovským rozsahem školení, který působí i jako technický poradce. Je autorem mnoha odborných publikací a speciálních sborníků. Přednáší od roku 1990 a specializuje se především na oblast investiční výstavby, projektové činnosti a inženýrských výkonů, vzdělávací a poradenskou činnost ve stavebnictví.

 

 

Co se naučíte

Budou probrány:  jednotlivé druhy dokumentace pro umísťování staveb, dokumentace pro povolování staveb a dokumentace pro odstraňování staveb. 

Seminář se věnuje i ekonomické části dokumentace (smluvním ujednáním, souhrnnému rozpočtu, správnému rozdělení výkazu výměr) a normovým hodnotám. 

Budou také probrány  i činnosti spojené s výstavbou, jako je autorský dozor, technický dozor či koordinátor BOZP.


 

Proč je dobré se zúčastnit

Obsah semináře je zaměřen na provedení výkladu soupisu prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) z  hlediska možností změn zadání a realizace ve veřejných zakázkách. 

 

 

Časový harmonogram

On-line školení, živý přenos

8.45 -09.00 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora)
09.00-14.00 Odborný program


 

 

Osnova

Obsah semináře:

Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku.

 • Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací.
 • Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky
 • Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod.
 • Autorství, autorská práva, licenční smlouvy.
 • Duševní vlastnictví - technická práva.
   
 • Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:
 • stavebního zákona
 • občanského zákoníku
 • zákona o veřejných zakázkách
 • účetních a daňových předpisů
   
 • Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci.
 • Cenové předpisy a výkazy výměr.
   
 • Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku.
 • Průzkumy, zkoušky, měření,revize nezbytné v dokumentaci.
 • Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.
 • Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí.
 • Dokumentace pro územní plány, regulační plány
 • Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, opravy, udržování.
 • Správní řízení.
 • Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí.


 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen:

 • Pro pracovníky investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací.
 • Pro zaměstnance odborů výstavby a správy majetku, stavebních úřadů, úředníky územních samospráv odpovědné za oblast investic a stavebních dozorů.

   
Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: