Jednání s lidmi s psychopatickými rysy – rozpoznávání a komunikace

event_img
Začátek:3.2.2021
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2102201
Č. akreditace:A2020/0997-SP/PC/PP/VP
Místo konání:On-line
Lektor:Mgr. Věra Máchová
Cena:1900 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos.
účastníci den před seminářem (nejpozději do 20:00 hod) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději  do 20:00 hod) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

 

 

O lektorovi

Mgr. Věra Machová - specialistka a lektorka rozvoje osobních a manažerských dovedností. Poradkyně na psychodiagnostiku při výběrových řízeních a personálních auditech - také Assessment Centre a Development Centre. Spolupracuje s významnými společnostmi s firmami jako např.: Walmark, PSJ Holding, OKAY, Humanic, Danone, Třinecké železárny, Vítkovice, RWE, Kooperativa, VZP, Xella Ytong, Cement Hranice, Česká pošta, Moravia IT, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo financí a další. Vystudovala FF MU Brno, obor: psychologie, specializace: psychologie organizace a práce. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR (2000).


 

číslo akreditace: A2020/0997-SP/PC/PP/VP
Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV ČR 

________________________________________________

 

 

Co se naučíte

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách se často setkávají s impulzivními klienty, s klienty se známkami agrese ve svém chování, se zhoršenou schopností adaptace a spolupráce..., kteří současně mohou být velmi manipulativní, možná i charizmatičtí... Pro volbu správné strategie zvládání pracovních situací a konfliktů s těmito lidmi se potřebují orientovat v lidských povahách i v základech psychopatologie.

Účastníci kurzu se seznámí se základy problematiky disociativní poruchy osobnosti, konceptu psychopatie a psychologie lidí s psychopatickými rysy. Poskytnuté informace umožní absolventům lépe odlišit aktuálně používané medicínské termíny a termíny používané v současném mediálním prostoru. Výuka představí základní poznatky z práce Roberta Hareho a Hareho škálu psychopatie PCL-R. Prezentovány budou současné výzkumy v oblasti konceptu psychopatie a jejich dopad na zásady práce, komunikace a řešení konfliktů s lidmi s psychopatickými rysy. Bude upozorněno na možné destruktivní působení osobnosti s psychopatickými rysy, na obtíže při odhalování tohoto  působení a zdůrazněna důležitost dodržování zásad bezpečné komunikace s těmito lidmi. Budou doporučeny vybrané techniky, které se jeví jako vhodné používat při poskytování péče lidem s psychopatickými rysy. Uvedeme případy „dobré praxe“ a rozebereme vybrané konfliktní situace z praxe účastníků.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Cílové kompetence:

Účastníci kurzu se seznámí se základy problematiky disociativní poruchy osobnosti, konceptu psychopatie a lidí s psychopatickými rysy. Rozšíří si znalosti ohledně předpokládané struktury osobnosti, předpokládaných specifických dovedností, potřeb a typických strategií chování osobnosti s psychopatickými rysy. Naučí se základní principy, o které se opírá účinná profesní komunikace, strategie spolupráce a řešení konfliktů s lidmi s psychopatickými rysy. Uvědomí si typické chyby při komunikaci s lidmi s psychopatickými rysy. Porozumí vybraným technikám, o které se opírá péče o lidi s psychopatickými rysy.

 

 

Časový harmonogram

On-line seminář,  živý přenos

8.45 -09.00 Připojení účastníků
09.00-14.00 Odborný program
 

 

Osnova

1. Úvod.
Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

2. Psychopatie v kontextu disociální poruchy osobnosti a koncept psychopatie.
Disociální porucha osobnosti F60.2 (MKN-10) - osobnost sociopatická, osobnost psychopatická. Antisociální porucha dle DSM V. Odlišení od narcistické, histrionské a emočně nestabilní poruchy osobnosti. Komorbidita. Názory na příčiny vzniku psychopatických rysů. Projevy připomínající psychopatické rysy u dětí a mladistvých. Obtíže při zjišťování psychopatie, psychopatických rysů. Projevy mužské a ženské psychopatie. Robert Hare - kriminální psycholog, přední odborník na problematiku psychopatie. Kriminalita lidí s psychopatickými rysy. Tzv. korporátní psychopati. Hareho škála psychopatie - PCL-R, české vydání. B-Scan. Big 5 - OCEAN model. Kevin Dutton - teorie psychopatického spektra.

3. Výzkumy v oblasti psychopatických rysů a dopad do praxe v sociální sféře.
Výzkumy v oblasti fungování lidského mozku lidí s psychopatickými rysy - odlišnosti způsobující jiný způsob prožívání emocí, zvláště strachu, a svědomí. Výzkumy o vlivu psychopatických rysů na zvládání mimořádně stresových situací - místo akutní stresové reakce změněný stav vědomí, theta vlny. Výzkumy o vlivu psychopatických rysů na vnímání a zvládání sociálních situací - emoční barvoslepost, chladná empatie, adaptace na společnost a zvláštnosti v oblasti morálky při řešení morálních dilemat. Výzkum zaměřený na odhalování nebezpečných osobností profesionály v oblasti sociálních služeb. Neúspěšné strategie při snaze navázat fungující vztah spolupráce sociálním pracovníkem či pracovníkem v sociálních službách s klientem s psychopatickými rysy - vysvětlení na příkladech z praxe.

4. Specifické dovednosti a potřeby spojované s osobnostmi vykazující psychopatické rysy.
Charisma, šarm/hypnóza, paralýza - mimořádná dovednost oslabit u partnera v komunikaci kritické myšlení a vůli. Přesvědčování, výmluvnost, lhaní - dovednost účinné manipulace. Nadstandardně úspěšná "hra na lítost". Dovednost rozpoznat podle chůze oslabené jedince (oběti násilného činu, šikany). Dovednost navázání psychopatického pouta - používané strategie.  Potřeba vzrušení, extrémních zážitků. Potřeby lidí s psychopatickými rysy ve vztahu k rodinným příslušníkům. Potřeby lidí s psychopatickými rysy ve vztahu ke společnosti. Vzájemné vztahy mezi osobnostmi s psychopatickými rysy.  Potřeba okamžitého uspokojení.

5. Jak jednat s lidmi s psychopatickými rysy.
Nutnost bezpečí a ochrany pracovníka při práci s lidmi s psychopatickými rysy. Zásady pro jednání s lidmi s psychopatickými rysy při standardní pracovní situaci. Příprava pracovníka před mimořádným jednáním, techniky sebeobrany v průběhu jednání. Jak předcházet krizovým situacím, které mohou při kontaktu s takovým klientem vzniknout. Jak postupovat při řešení konfliktu s člověkem s psychopatickými rysy. Vybrané techniky, o které se opírá péče o lidi s psychopatickými rysy (nastavení pravidel, pozitivní podmiňování aj.).. Duševní hygiena pracovníka. Příklady „dobré praxe“. Shrnutí - úspěšné strategie pro práci s klientem s psychopatickými rysy.

6. Rozbor situace/situací z praxe účastníků.
Rozbor 1-2 situace/situací z praxe účastníků.

7. Závěr kurzu.
Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů.

 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

 

 

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

  • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
  • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
  • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
  • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
  • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
  • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: