JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU

event_img
Začátek:4.3.2021
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2103105
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:On-line
Lektor:Ing. Miroslava Pýchová
Cena:2500 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos
účastníci den před seminářem (nejpozději  do 20:00 hod) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději  do20:00 hod) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253 

 

 

 

O lektorovi

Ing. Miroslava Pýchová - kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí, při výkonu kontroly hospodaření státních orgánů, územních samosprávných celků a u příjemců dotací mj. 17 let v odboru kontroly Ministerstva financí, konzultantka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů v letech 2014-2020.

 

 

Co se naučíte

Praktický návod, jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

 • Zefektivnění kontroly a interního auditu při zhotovování písemných dokumentů kontroly nebo auditu.
   
 • Srozumitelným a stručným popisem zjištění přispět k vyšší účinnosti kontrol nebo auditů.

 

 

Časový harmonogram

On-line živý přenos

8:45 - 09.00 připojení účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.00-14.00 I. Odborný programu
 

 

 

Osnova

 • Jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři.
 • Druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů: protokol o kontrole, zpráva, zápis, jejich náležitosti stanovené v novém kontrolním řádu a dalších právních předpisech.
 • Struktura protokolu nebo zprávy o kontrole. Příklady věcných chyb.
 • Nepřípustné a nevhodné formulace. Stylistické chyby. 
 • Nesrozumitelnost nebo víceznačnost cizích slov.
 • Chyby při zařazování a tvorbě příloh zpráv a protokolů o kontrole.
 • Správná citace předpisů podle legislativních pravidel a ČSN.
 • Formální úprava textů.
 • Psaní čísel – formální správnost a přesnost zjištění. Příklad tabulky.
 • Doplněno příklady různých písemností zhotovovaných v průběhu a po ukončení kontroly nebo interního auditu.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Pro kontrolní pracovníky, interní auditory a další profese, které sestavují protokoly o kontrole, zprávy o zjištěních z provedeného auditu, zápisy a další odborné texty.

Rovněž pro členy kontrolních a finančních výborů zastupitelstev.

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: