Smluvní vztahy ve výstavbě

event_img
Začátek:15.3.2021
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2103213
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:On-line
Lektor:JUDr. Eva Kuzmová
Cena:2400 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos
účastníci den před seminářem (nejpozději do 20:00 hod) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději  do 20:00 hod) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

 KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon 736 251 253 

 

 

 

O lektorovi

JUDr. Eva Kuzmová - právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2004 - 2018 působila jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nyní se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím aj. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které nabyla v rámci své praxe. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci metodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány.

 

 

 

Co se naučíte

Co nezapomenout při přípravě a realizaci stavby z pohledu smluvních vztahů, zejména ve vazbě na nové stavební právo. Znalost smluvních vztahů ve výstavbě je důležitá pro správnou aplikaci nejen v činnosti stavebních úřadů, ale také v investiční, projektové a realizační stavební činnosti. Získáte komplexní přehled uvedené problematiky s důrazem na praktické poznatky využitelné pro Vaši praxi.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

On-line seminář o všech novinkách týkajících se právní úpravy Smlouvy o dílo a Příkazní smlouvy dle OZ, jejich vzájemné provázanosti, vlivu nového stavebního práva na úpravu smluv, včetně dopadu nového zákona o zadávání veřejných zakázek tak, abyste mohli úspěšně zvládnout přípravu a realizaci stavby.

 

 

Časový harmonogram

On-line školení,  živý přenos

8.45-09.00 připojení účastníků
09.00-13.30 Odborný program

 

 

Osnova

 • Občanský zákoník – obecná ustanovení vztahující se ke smlouvám – právní jednání, obchodní zvyklosti, forma úkonů (smlouva ústní x písemná, forma změny smlouvy), neplatnost úkonů, promlčení.
 • Relativní majetková práva – vznik, změny, zánik závazků – uzavření smlouvy, její forma, platnost a účinnost, spotřebitelské smlouvy, změny smlouvy, způsoby ukončení smluv.
 • Závazky z právních jednání – přehled jednotlivých smluvních typů upravených občanským zákoníkem, podrobný rozbor kupní smlouvy, smlouvy o dílo, příkazní smlouvy.
 • Náhrada škody

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Investorům (stavebníkům), pracovníkům investičních oddělení, vedoucím pracovníkům realizačních firem, nezávislým profesionálům ve stavebnictví (projektantům, osobám vykonávajícím TDI), tak i pro širší stavební veřejnost, která chce být informována o současném procesu přípravy a realizace stavby z pohledu smluvních vztahů.

Velmi přínosný je rovněž pro úředníky územních samosprávných celků.

 

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: