Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi roku 2021

event_img
Začátek:8.4.2021
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:2104202
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:On-line
Lektor:Ing. Naděžda Vitulová
Cena:2400 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos
účastníci den před seminářem (nejpozději  do 20:00 hod) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději do 20:00 hod) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

 KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253 

O lektorovi

Ing. Naděžda Vitulová - emeritní dlouholetá pracovnice resortu ČUZK Katastrálního pracoviště Brno-město, kde po dobu několika let působila na pozici ředitelky. Je autorkou řady odborných publikací a článků (podílela se např. na oceňované knize Věcná břemena od A do Z). Pracuje v oblasti evidence nemovitostí, katastru nemovitostí od nástupu do zaměstnání. Asi 3 roky vykonávala pozici kontrolora vedení evidence nemovitostí v celém Jihomoravském kraji. Spolupracuje s Masarykovou univerzitou a VUT FAST Brno, a to buď jako přednášející nebo člen komise u závěrečných obhajob diplomové práce.

Katastr zažívá horký přerod, vyvstávají nové otázky.                                                                                                      

Co platí a co se chystá?

Poznejte současnou praxi na katastru přímo od zdroje!

 

 

 

Co se naučíte

Seznámíte se detailně s právními předpisy upravujícími problematiku katastru nemovitostí, s aktuálními informacemi v oblasti správy katastru nemovitostí a se změnami v postupech katastrálních úřadů při správě katastru nemovitostí, které vyvolala např. novela zákona o Státním pozemkovém úřadu s účinností od 1. 11. 2019 nebo novela zákona o pozemkových úpravách a jeho doprovodná novela katastrálního zákona, která provádí úpravy reagující na novelu zákona o pozemkových úpravách, především v oblasti nakládání s historickými věcnými břemeny a zástavními právy převzatými z veřejných knih, s účinností od 1. 1. 2021.

Proč je dobré se zúčastnit

Za dobu účinnosti nového katastrálního zákona o nových prováděcích předpisech se k němu objevuje řada problémů a nejasností, vyvstává množství otázek. Současně začátkem roku 2021 nabývá účinnosti novela katastrálního zákona.

Co tedy získáte?

Praktický návod, jak se vyvarovat nedostatků při podání návrhů na změny zápisu v katastru nemovitostí a seznámení se změnami souvisejícími se správou katastru. Vyhodnocení zkušeností, upozornění na problémy praxe spojené s novým katastrem nemovitostí, odpovědi na složité otázky a objasnění sporných a často diskutovaných okruhů v souvislosti s novou právní úpravou katastru nemovitostí.

Časový harmonogram

On-line seminář, živý přenos

8.45 - 9.00 připojení účastníků
9.00 - 14.00 Odborný program

 

 

Osnova

 • novela katastrálního zákona ohledně věcných břemen, další možnosti výmazu starých věcných břemen, nové poznámky v katastru nemovitostí (účinnost začátkem roku 2021)
 • digitální technická mapa kraje (zejména obsah a poskytování údajů z ní, obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury), digitální technická mapa obce, digitální mapa veřejné správy (novela zeměměřického zákona č. 47/2020 Sb., vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje)
 • katastr nemovitostí jako veřejný seznam
 • vztah katastru nemovitostí a základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
 • novely katastrálního zákona a prováděcích vyhlášek (s ohledem na GDPR), novely občanského zákoníku týkající se předkupního právo spoluvlastníka a bytového spoluvlastnictví
 • předmět evidence katastru nemovitostí v důsledku uplatnění zásady, že stavba je součástí pozemku se zvláštním zřetelem na vodní díla
 • zápis údajů o budově, včetně vlastnického práva rozestavěné budovy, dočasné budovy, jednotky
 • zápis údajů o vlastnících (včetně adresy místa trvalého pobytu, ověřování adresy v RÚIAN, způsob vytvoření adresy - ukázky)
 • práva zapisovaná do katastru nemovitostí (zrušení předkupního práva spoluvlastníka novelou č. 163/2020 Sb.)
 • druhy zápisů práv (vklad, záznam a poznámka), zápisy jiných údajů,
 • vkladové řízení, náležitosti návrhu na vklad (i elektronického), přílohy návrhu, zahájení vkladového řízení bez návrhu informace o plombě, služba sledování změn,
 • přezkum soukromé listiny a veřejné listiny ve vkladovém řízení, včetně přezkumu nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním smlouvy v registru smluv
 • registr smluv v praxi katastrálních úřadů, stanoviska ČÚZK k registru smluv
 • list vlastnictví s ukázkami zápisů jednotlivých práv
 • darování pro případ smrti
 • evropské dědické osvědčení a zápis do katastru nemovitostí (možnosti dané novelou katastrální vyhlášky č. 301/2019 Sb.)
 • poznámky a upozornění v katastru nemovitostí
 • revize údajů katastru nemovitostí (novela katastrální vyhlášky č. 87/2017 Sb., přechodná ustanovení katastrálního zákona, odstraňování zápisů na nežijící nebo neznámé vlastníky, ukázky zápisu těchto poznámek a upozornění
 • dopady nouzového stavu v důsledku koronavirové krize na katastr nemovitostí
 • nová judikatura po 1. 1. 2014 týkající se věcných práv k nemovitostem
 • diskuse a odpovědi na dotazy

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Pro pracovníky obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, pozemkové úřady, developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele a stavitele nemovitostí, zemědělce, architekty, pracovníky v krajině, pracovníky projekcí a širokou podnikatelskou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Ale také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy nemovitostí v novém občanském zákoníku, včetně jejich provázání do katastrální legislativy. 

 

 

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: