DODRŽOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV

event_img
Začátek:26.5.2021
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2101202
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:On-line
Lektor:JUDr. Aleš Kout
Cena:2200 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2200 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos
účastníci den před seminářem (nejpozději do 20:00 hod) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději do 20:00 hod) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

 KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253 

 

 

 

O lektorovi

JUDr. Aleš Kout - Specialista na autorské právo a právo v oblasti kultury a médií, který se této problematice věnuje již více než 30 let a zabývá se rovněž obecnou teorií autorského práva. Je zakladatelem konzultační kanceláře Art & Copyright, která se zaměřuje na služby nejen pro samotné autory a výkonné umělce, ale i pro uživatele autorských děl, jako jsou reklamní agentury, filmové a televizní produkce, divadla, nakladatelství a vydavatelství apod. Jim pomáhá řešit problémy, spojené s identifikací a vypořádáváním autorských práv, připravovat licenční autorské smlouvy a také optimalizovat náklady v této oblasti. Poskytuje rovněž služby v oblasti registrace a úschovy autorských děl. Podílel se v různých fázích na přípravách autorského zákona a publikuje na toto téma v odborných časopisech. Autorské a mediální právo také přednáší na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. V současné době pracuje v samostatném oddělení autorského práva Ministerstva kultury ČR.

Co je moje není tvoje!

Neoprávněným použitím autorského díla je naplněna skutková podstata správního deliktu podle autorského zákona, případně také trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s autorským právem. Závažnost trestného činu se přitom posuzuje podle míry zásahu do práv autora, resp. velikostí prospěchu z takového jednání získaného, případně podle toho, zda protiprávní jednání porušující autorské právo, vykazuje znaky obchodní činnosti či jiného podnikání neoprávněně jednající osoby. Osobami, kterým hrozí trestněprávní postih za porušení autorského práva, přitom mohou být nejen fyzické, ale i právnické osoby.

Poctivá věc se žádných soudů nebojí [Syrus Publilius].

 

 

 

Co se naučíte

Seminář seznámí se základními principy autorských práv a jejich dodržování při výuce. 

Zvláštní část semináře je věnována možnostem tzv. volného užití autorských děl, zejména citací a dále aspektům rozmnožování autorských děl, zejména učebnic.  Popisuje také nejčastější druhy a případy porušování autorských práv ve školách. 


Seminář předpokládá podrobnou diskusi o praktických problémech v těchto oblastech.

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Seminář umožňuje ujasnit si právní vztahy v oblasti výuky a vyhnout se možnému porušování autorského zákona při přípravě výuky i výuce samotné. 

 

 

 

Časový harmonogram

On-line živý přenos

8:45.00-09.00 připojení účastníků
09.00-14.00 Odborný program

 

 

 

Osnova

1. Obecné principy autorského práva, pojem autor a autorské dílo. 
2. Obsah autorských práv. 
3. Volná užití, citace, rozmnožování autorských děl ve školských a obdobných zařízeních. 
4. Praktická aplikace ustanovení autorského zákona v oblasti výuky – diskuse. 

 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

 • Pro ředitele, zástupce ředitelů škol a školských zařízení, učitele.
 • Pro vzdělávací instituce a pro zaměstnavatele, kteří školí své zaměstnance.
 • Pro všechny další zájemce o problematiku.

 

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: