ERC je moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na vzdelavani@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

OBČANSKÝ ZÁKONÍK s vazbou na výstavbu a novelu STAVEBNÍHO ZÁKONA

On-line seminář,  živý přenos

Velký on-line seminář o všech novinkách týkajících se stavební činnosti ve vztahu k návazné legislativě. Zaměříme se na novelu stavebního zákona s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku. Nabízíme pohled na problematiku Občanského zákoníku a jeho vazby na výstavbu. 

 

 

 

10.5.2021
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


OBECNÍ ZPRAVODAJ a RADNIČNÍ PERIODIKA - Základní principy při tvorbě a rozvíjení kvalitních obecních zpravodajů

On-line školení - živý přenos

Obecní zpravodaj je hlásná trouba radnice. Osvojte si hlavní pravidla a principy pro vydávání dobrého radničního periodika. Za jedno dopoledne Vás seznámíme s doporučeným obsahem, strukturou, vhodnou grafickou a komunikační podobou a zákonnými limity při vydávání radničních nebo regionálních zpravodajů. Objektivita a vyváženost obsahu radničních periodik je základem komunikační strategie radnice a na semináři získáte praktické příklady dobré a špatné praxe.

 

 

 

11.5.2021
On-line
Právo
On-line seminář
Ing. Jan Škraňka


Prevence syndromu vyhoření – základní principy

On-line školení, živý přenos

K syndromu vyhoření dochází nejčastěji v důsledku dlouhodobého stresu a chybějících mechanismů při zvládání zátěže. Účastníci kurzu se seznámí se souborem preventivních opatření a zásad, které napomáhají udržet si duševní a tělesné zdraví - psychohygienou. V rámci semináře budou nastíněny konkrétní techniky duševní hygieny, budou rozebrány nejčastější faktory podílející se na vzniku syndromu vyhoření. Pozornost přitom bude věnována třem rovinám syndromu vyhoření - fyzické, rozumové a emocionální. Součástí vzdělávacího programu je rovněž nastínění východisek při již diagnostikovaném syndromu vyhoření.

Kurz má akreditaci MPSV: číslo akreditace A2019/0986-SP/PC/PP/VP

 

 

14.5.2021
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Věra Máchová


GDPR - poznatky z aplikační praxe

On-line školení, živý přenos

Navštivte seminář, který Vás na vše, co Vás může v aplikační praxi potkat, dobře připraví a informačně vybaví.  Seminář poskytuje jedinečnou bázi znalostí, potřebných pro plné pochopení nových požadavků pro ochranu dat a pro seznámení se s praktickými přístupy při implementaci GDPR. Seznámíte se s aktuálním výkladem tohoto nařízení, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikační praxi. Získáte názorný návod, jak správně a bez pochybení GPDR implementovat ve vaší organizaci.

Dozvíte se praktické zkušenosti, které zavedení GDPR přineslo, bude diskutována podoba a obsah všech dokumentů, které jsou v souvislosti s touto právní úpravou potřeba u každého, kdo osobní údaje zpracovává.

 

 

17.5.2021
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


Archivní a spisová služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi veřejnoprávních a soukromoprávních původců – aktuálně

On-line školení, živý přenos

Cílem je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novel toho předpisu na původce dokumentů. 

Další probíranou problematikou je nařízení GDPR, předpis EU e-IDAS a jejich dopady na spisové služby veřejnoprávních původců.

 

 

18.5.2021
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Jan Schwaller


NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb., účinná od 1.1.2021

On-line seminář, živý přenos

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se stavebním zákonem s důrazem na jeho aktuální právní úpravu k 1.1.2021, zejména novely stavebního zákona provedené zákony č. 225/2017 Sb. a č. 403/2020 Sb.

V průběhu semináře se seznámíte se změnami, jež se týkají vymezení nových pojmů, příslušnosti obecných a speciálních stavebních úřadů, vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení, novinek v rámci rozhodování o umístění a povolení stavebních záměrů, včetně nové koncepce kolaudace staveb.

Absolvováním semináře získáte komplexní přehled dané problematiky, která bude také názorně demonstrována na praktických příkladech.

 

 

24.5.2021
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


BEZPEČNÁ SMLOUVA aneb jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti

On-line školení,  živý přenost

Jak sestavit, nebo odsouhlasit opravdu „bezpečnou smlouvu“, to je otázka, které se věnuje náš seminář. Počínaje 1.1.2014 vstoupil v účinnost velmi diskutovaný zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Co se od té doby změnilo a jak funguje smluvní právo podle něho v praxi?  O ustálené judikatuře zatím nelze ještě stále hovořit, dokonce není výjimkou, že na obdobnou problematiku smlouvy reagoval např. Nejvyšší soud dvakrát kladně a dvakrát záporně.  Nicméně se nám poměrně jasně začíná projevovat ustálená kontraktační praxe, která dává vědět, jak tvořit smlouvy a na co si v nich dát pozor. Co je již dnes zbytečné a co naopak nutné. Ještě před vznikem samotné smlouvy je třeba dodržet celou řadu povinností. Někdy si nelze všechno jen tak rozmyslet. Tedy ne bez právních následků.

 

 

25.5.2021
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Veronika Odrobinová


Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi roku 2021

On-line seminář, živý přenos

Seznámíte se detailně s právními předpisy upravujícími problematiku katastru nemovitostí, s aktuálními informacemi v oblasti správy katastru nemovitostí, a se změnami v postupech katastrálních úřadů při správě katastru nemovitostí, které vyvolala např. novela zákona o Státním pozemkovém úřadu s účinností od 1.11.2019 nebo novela zákona o pozemkových úpravách a jeho doprovodná novela katastrálního zákona, která provádí úpravy reagující na novelu zákona o pozemkových úpravách, především v oblasti nakládání s historickými věcnými břemeny a zástavními právy převzatými z veřejných knih, s účinností od 1.1.2021.

 

 

 

25.5.2021
On-line
Právo
On-line seminář
Ing. Naděžda Vitulová


DODRŽOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV

On-line školení,  živý přenos

Seminář seznámí účastníky se základními principy autorských práv a jejich dodržování při výuce.  Zvláštní část semináře je věnována možnostem tzv. volného užití autorských děl, zejména citací a dále aspektům rozmnožování autorských děl, zejména učebnic.  Popisuje také nejčastější druhy a případy porušování autorských práv ve školách. 

Seminář předpokládá podrobnou diskusi o praktických problémech v těchto oblastech. 

 

 

26.5.2021
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Aleš Kout


SLOVNÍ SEBEOBRANA – praktické vyjednávání

On-line školení, živý přenos

Čeká Vás seznámení se základními prvky pozitivní komunikace s přihlédnutím ke specifikům obtížné komunikace, jako je např. rozhovor s problémovými či obtížně se vyjadřujícími klienty, vyloženými provokatéry, apod. Jak si udržet vážnost bez sklouznutí do afektu a zachovat si důstojnost. Jak si vytvořit odstup a současně projevit vstřícnost a umět naslouchat. 


 

27.5.2021
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Ing. Mgr. Jiří Svoboda


PUBLIC RELATIONS S PŘEHLEDEM aneb kreativní komunikace a účinné PR

On-line školení, živý přenos

Komunikace někdy může připomínat Babylonskou věž a rozmotat všechny její nuance nebývá snadné… Fascinuje Vás otázka “jak být více vidět”? Přijďte na kreativní trénink k problematice PR a účinné komunikace. Pohybujeme se na pomezí oborů s mnoha tajuplnými názvy: Public relations, komunikace, kreativní psaní, content marketing, SEO. Cíl je však stále stejný: zodpovědět onu klíčovou otázku: “Co mám dělat, aby se o mé činnosti/produktu dozvěděli ti praví lidé?”

 

 

 

27.5.2021
On-line
PR a marketing
On-line seminář
Milan Matyáš Deutsch