Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s.

Moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na kurzy@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA v roce 2022 (včetně aktuálního stavu úpravy eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby)

Správně, efektivně a v intencích nejnovější legislativy. Řádná správa dokumentů je věcí jak jednotlivců, tak i privátních subjektů a v neposlední řadě i veřejné správy. Spisová služba aktuálně čelí novým výzvám  v podobě elektronického dokumentu, elektronického úřadování, podepisování a dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů. Stále se zrychlující změny právního prostředí, ve kterém spisová služba funguje, kladou zvýšené nároky na odbornost a soustavné sledování nových směrů a informací v oboru. Výzvu představují i evropské předpisy, např. evropské nařízení GDPR, nařízení eIDAS a také nové české právní předpisy o digitalizaci státní správy a novelizace předpisů stávajících, které mají významný vliv na výkon spisové služby zejména v její elektronické podobě.  

Seznamíte se s novinkami, současnou praxí a postihy v archivní a spisové službě. Proberete si, mimo jiné, významná stanoviska a názory na často pokládané dotazy, které vyplynuly z výkonu spisové služby a archivní péče, nebo z poznatků při kontrolní činnosti.

 

 

19.5.2022
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Jan Schwaller


JAK Z NEDUHU DLUHŮ, včetně opakování akce MILOSTIVÉ LÉTO na podzim 2022

Na osobní půjčku dluží pětina lidí, skrze kreditní kartu pak jeden z deseti Čechů. 

Dluhy, dluhy, dluhy - jak z Vás ven a kudy? Získejte přehled o finančním světě a posilte svoji finanční gramotnost. Projdete si principy úročení, přínosy a nebezpečí vyplývající z využívání běžných finanční produktů z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančních investic. Seznámíme Vás s konturami osobního bankrotu – oddlužení podle novely insolvenčního zákona od 1.7.2021. Čeká nás další oddlužovací akce „Milostivé léto“, která se bude opakovat na podzim 2022.  Je to mimořádný institut pro Vás, kteří máte exekuce vůči státu. Máte možnost se jich zbavit a mít čistý stůl... Představa je taková, že se milostivé léto bude opakovat. Předsedové a předsedkyně stran pětikoalice se již shodli na tom, že je správné oddlužovací akci zopakovat.Odnesete si doporučení ušité přímo Vám na míru.

 

 

19.5.2022
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Ing. Mgr. et Mgr. David Šmejkal


OBECNÍ ZPRAVODAJ a RADNIČNÍ PERIODIKA - Základní principy při tvorbě a rozvíjení kvalitních obecních zpravodajů

On-line školení - živý přenos

Jak správně vést OBECNÍ ZPRAVODAJ před komunálními volbami?

Jak správně informovat o kandidátech?

Kdo budou lidé, kteří budou po zvolení 4 roky řešit chod obce?

Jestli je v obci před domem uklizený chodník, jak funguje v obci mateřská školka, či domov důchodců, ale další spoustu důležitých věcí pro rozvoj obce.

Jak správně komunikovat s voliči i s médii?

Držte se 3 základních pravidel!

Znalost základů politického marketingu, lokálního PR a příslušných zákonů.

To vše se dozvíte na webináři se zkušeným lektorem, který radí obcím jak nejlépe dělat obecní zpravodaj.  Upozorňuje zejména na nejčastější nešvary, kterým by se měli tvůrci zpravodajů vyhnout a naopak radí, jak zpravodaj zmodernizovat a čím mu dodat větší šmrnc. Kromě toho vedl více než desítku volebních kampaní do senátu, komunálních i krajských voleb a dalších veřejných kampaní.

Obecní zpravodaj je hlásná trouba radnice. Osvojte si hlavní pravidla a principy pro vydávání dobrého radničního periodika. Za jedno dopoledne Vás seznámíme s doporučeným obsahem, strukturou, vhodnou grafickou a komunikační podobou a zákonnými limity při vydávání radničních nebo regionálních zpravodajů. Objektivita a vyváženost obsahu radničních periodik je základem komunikační strategie radnice a na semináři získáte praktické příklady dobré a špatné praxe.

 

 

 

24.5.2022
On-line
PR a marketing
On-line seminář
Ing. Jan Škraňka


SEBEKOUČINK aneb vzorce myšlení pro řešení problémů

Staň se tím, kým můžeš a chceš být. Dokážeš víc, než si nyní umíš představit. Pokud přemýšlíme o problému, o tom, co nám vadí nebo o tom, co je špatně, většinou dostáváme stále stejný výsledek – zvyšujeme svůj stres. Posilujeme bloudění v bludném kruhu. A zhoršujeme své nepříjemné pocity.

V čem to vězí?! Vše je v hlavě! Získejte praktický návod, jak z toho bludného kruhu konečně ven. Pusťte se do práce se svým mozkem a jednoduchou technikou začněte měnit své podvědomé programy a tak se Vám začne velmi rychle proměňovat svět kolem Vás a Vaše pocity z něj. Ukážeme Vám nevyhovující vzorce, dle kterých nevědomky jednáte zas a znova a brání vám posunout se dál. Vytáhneme na světlo, co doopravdy chcete, a proč to nemáte. Začněte právě teď a registrujte se na online seminář.

 

 

24.5.2022
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Irena Dušková


AUTORSKÉ PRÁVO AKTUÁLNĚ V ROCE 2022

Autorský zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, obsahuje v zásadě komplexní úpravu práva autorského a práv s autorským právem souvisejících, včetně zvláštního práva pořizovatele databáze (od účinnosti nového občanského zákoníku s výjimkou úpravy licenční smlouvy). Nabyl účinnosti 1. prosince 2000, dosud byl třiadvacetkrát novelizován.

Blíží se další novelizace. Aktuálně připravované změny se týkají zejména na implementaci směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.Novelizace autorského zákona je nezbytná k implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789.

Seznámíte se detailně s  problematikou autorského práva, aktuálními novelami autorského zákona a dopady občanského zákoníku ve vztahu k tématu, včetně aktuálních otázek vyplývajících z aplikační praxe a judikatury, též s přihlédnutím k právní úpravě evropské a aktuálním otázkám autorského práva v rámci Evropské unie.

Získáte informace o aktuálním stavu připravované novelizace.

 

 

26.5.2022
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Aleš Kout


FACEBOOK pro MARKETÉRY - workshop pro PR a CRM on-line manažery

On-line seminář,  živý přenos

Jsou sociální média Vašimi vodami? Pak víte, že on-line marketing jde velmi rychle kupředu. To, co platilo minulý měsíc, už dnes nemusí fungovat. Pokud chcete patřit mezi nejlepší, posuneme Vás o velký skok dál. Poznejte nejnovější trendy, ale i ty budoucí, získejte detailní případové studie, rozšiřte své kontakty a nabijte se energií. Právě pro Vás je jako ulitý workshop Facebook, na který se sjedou top markeťáci z celé ČR.
 

Honza Škraňka, propagátor sociálního marketingu a přední česká osobnost v guerillové kampani, Vás během několika hodin školení provede praktickými ukázkami efektivního využívání této sociální sítě pro promování brandu Vaši značky nebo běžnou komunikaci s klienty.

Školení má podobu workshopu, kdy Vám ve studentském sešitu vzniká paralelně Váš akční plán, struktura redakčního obsahu (contentu), rozdělení kompetencí či plán budgetu reklamní kampaně. Poměrnou část času strávíte v nástrojích Facebook CreatorStudio a Fasebook Business. Je vyžadováno, aby účastníci měli na školení svůj počítač se svým Facebook účtem.

 

 

 

26.5.2022
On-line
PR a marketing
On-line seminář
Ing. Jan Škraňka


PRAKTICKÁ APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA ve vztahu k OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU

On-line školení,  živý přenos.

Vztah stavebního zákona a občanského zákoníku je poměrně složitou problematikou, v níž mnohdy tápou jak osoby obracející se na správní orgán, tak stavební úřady samotné.

  • Jaká je vzájemná vazba těchto zákonů?
  • Jsou to dva samostatné, na sobě nezávislé právní předpisy, nebo se určitým způsobem prolínají?
  • Které záležitosti se řeší u stavebního úřadu a které soudně, když oba předpisy upravují v určitých případech obdobné věci?

Pochopení vzájemných vazeb obou zákonů je založeno na principu nezávislého uplatňování práva soukromého na právu veřejném. Toto rozlišování norem soukromého a veřejného práva však není důvodem k jejich úplné izolaci. Důležité je uvědomění si, že finálně musí oba normové komplexy tvořit jednotný, vnitřně bezrozporný právní řád.

V rámci semináře se podíváme na vzájemný vztah občanského zákoníku a stavebního zákona, na to, jak oba zákony chápou pojem stavby, jak řeší sousedské spory, problematiku vlastnického práva a věcných práv k věci cizí, zejména práva stavby a věcných břemen.

Seminář je ryze prakticky zaměřený na poskytnutí aktuálních informací z této oblasti. Odnesete si její komplexní přehled s tím, že při výkladu bude kladen důraz na příklady a odpovědi na Vaše dotazy.

 

 

 

30.5.2022
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


Jak na problémového zaměstnance

On-line školení,  živý přenos

Na školení probereme  klíčové povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce a tipy do praxe, jak na problémové zaměstnance. Dozvíte se, jak účinně využívat nástroje zákoníku práce, jak v souladu se zákonem zacházet s problémovými zaměstnanci. Prakticky si proberete nejčastější problémy se zaměstnanci a jejich prohřešky, poskytneme Vám návod, jak nalézt účinné a legální řešení problémů se zaměstnanci, a také upozorníme na nejčastější chyby v praxi zaměstnavatelů.

 

 

2.6.2022
On-line
Personalistika
On-line seminář
Mgr. Klára Valentová


Dopady GDPR - vše co potřebujete vědět v roce 2022

Ani v roce 2022 není možné se vyhnout dopadům GDPRpovinné subjekty jak ve veřejném tak soukromém sektoru musí dodržovat řadu povinností a respektovat práva subjektů údajů. Sledovat vývoj v této oblasti a současně jej porovnat s praxí Úřadu pro ochranu osobních údajů je hlavním námětem semináře, který jsme pro Vás připravili.

Seminář, který Vás na vše, co Vás může v aplikační praxi potkat, dobře připraví a informačně vybaví.  Seminář poskytuje jedinečnou bázi znalostí, potřebných pro plné pochopení požadavků pro ochranu dat a pro seznámení se s praktickými přístupy při implementaci GDPR. Seznámíte se s aktuální praxí a dopady tohoto nařízení, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikační praxi. Získáte názorný návod, jak správně a bez pochybení GPDR implementovat ve vaší organizaci.

Dozvíte se také jaká je aktuální situace v procesu přípravy nového nařízení ochrany soukromí v oblasti informačních služeb (ePrivacy), který může ovlivnit některé stávající postupy (zasílání obchodních sdělení a problematika cookies).

Výhodou je živá diskuse o podobě a obsahu všech dokumentů, které jsou v souvislosti s GDPR potřeba u každého, kdo osobní údaje zpracovává.

 

 

13.6.2022
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA v roce 2022 (včetně aktuálního stavu úpravy eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby)

On-line školení, živé vysílání
Správně, efektivně a v intencích nejnovější legislativy.
Řádná správa dokumentů je věcí jak jednotlivců, tak i privátních subjektů a v neposlední řadě i veřejné správy. Spisová služba aktuálně čelí novým výzvám  v podobě elektronického dokumentu, elektronického úřadování, podepisování a dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů. Stále se zrychlující změny právního prostředí, ve kterém spisová služba funguje, kladou zvýšené nároky na odbornost a soustavné sledování nových směrů a informací v oboru. Výzvu představují i evropské předpisy, např. evropské nařízení GDPR, nařízení eIDAS a také nové české právní předpisy o digitalizaci státní správy a novelizace předpisů stávajících, které mají významný vliv na výkon spisové služby zejména v její elektronické podobě.  

Seznamíte se s novinkami, současnou praxí a postihy v archivní a spisové službě. Proberete si, mimo jiné, významná stanoviska a názory na často pokládané dotazy, které vyplynuly z výkonu spisové služby a archivní péče, nebo z poznatků při kontrolní činnosti.

 

 

28.6.2022
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Jan Schwaller


XXI. FÓRUM TAJEMNÍKŮ

21. ročník Fóra tajemníků na Brněnské přehradě v Hotelu Rakovec http://www.hotelrakovec.cz/. Dva dny budou tajemníci a další vedoucí úředníci obcí a měst intenzivně řešit současné priority vedoucí ke zvyšování kvality služeb poskytovaných úřady obcí občanům.  Vítají možnost diskutovat poslední novinky a novely na jednom místě.

Tradice prověřená dobrou praxí. Posláním Fóra tajemníků je napomáhat posilování institucionální kapacity ve veřejné správě, podporovat zavádění principů dobré správy v úřadech měst a obcí ČR a přispívat k jejich profesionalizaci a k výkonu dobré správy.


Záštitu poskytl tajemník Magistrátu města Brna Ing. Oliver Pospíšil.
 

Účast potvrdil zakladatel tradic pořádání „fóra tajemníků“ v Brně emeritní tajemník Ing. Pavel Loutocký (byl dlouhých 27 let tajemníkem brněnského magistrátu). Fórum je odborně garantováno účastí ředitele Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR Ing. Bc. Miroslavem Veselým. Odborným konzultantem pro sestavení programu je emeritní tajemník a čestný člen Sdružení tajemníků Ing. Karel Měřínský, který bude „fórum“ moderovat. V programu vystoupí další zkušení tajemníci a tajemnice. Svými přednáškami rozšíří rozhledy a nastíní legislativní výhledy představitelé klíčových ministerstev ČR a vyhledávaní odborníci z praxe.
 

Rétorická pohotovost pro vedoucí úředníky obcí.


Letos program obohatíme o nový trénink , který povede zpravodajce CNN Prima NEWS Karel Voříšek.
 

Ohňostroj v rámci světové přehlídky ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS.
Po dvouleté přetržce z důvodu COVID-19 budete mít možnost 29.6. večer shlédnout velkolepé ohňostrojné představení nad hladinou Brněnské přehrady.
 

Vyhlášený společenský večer.
Součástí "fóra" bude samozřejmě velmi oblíbený společenský večer s živou brněnskou kapelou  Bronx Beat, rautem a tombolou.

 

Zájem je značný, kontaktují nás další a další účastníci předchozích ročníků "fór" a těší se na letošní setkání.

Budeme rádi, když se přidáte také.

 

 

29.6.2022 - 30.6.2022
HOTEL RAKOVEC na Brněnské přehradě https://www.hotelrakovec.cz/
Veřejná správa
Konference
Kombinace několika přednášejících


SOUBĚH FUNKCÍ ano, či ne (rizika a ohrožení)?

On-line školení, živý přenos
Neznalost zákonných povinností je pro statutáře jako nálož třaskaviny
Jaká je odpovědnost za souběh funkcí statutářů aneb "dvakrát měř a jednou řež"? Co musí vědět statutář, aby mohl v noci v klidu spát? Poznejte temná zákoutí zákonů, která určují pravidla podnikání. Tzv. souběh funkcí je stále aktuálním tématem, kdy v posledních letech přinesla rozhodovací praxe, zejména Ústavní soud a Nejvyšší soud, zajímavá soudní rozhodnutí, která znamenají posun v problematice souběhu funkcí. Dozvíte se klíčová soudní rozhodnutí a zhodnotíme, jaký mají dopad do praxe, a to jak pro obchodní korporace, tak pro členy statutárních orgánů. Dle judikatury a převažujícího názoru odborné veřejnosti je souběh funkcí v řadě případů nelegální a může mít negativní dopad zejména na osoby ve funkci statutárního orgánu. Poradíme, jak mají vypadat smlouvy o výkonu funkce, co je možné v jejich rámci sjednat a co se naopak nedoporučuje. Rádi vám vše zodpovíme.

 

 

29.6.2022
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Klára Valentová


Jak na problémového zaměstnance

On-line školení,  živý přenos

Na školení probereme  klíčové povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce a tipy do praxe, jak na problémové zaměstnance. Dozvíte se, jak účinně využívat nástroje zákoníku práce, jak v souladu se zákonem zacházet s problémovými zaměstnanci. Prakticky si proberete nejčastější problémy se zaměstnanci a jejich prohřešky, poskytneme Vám návod, jak nalézt účinné a legální řešení problémů se zaměstnanci, a také upozorníme na nejčastější chyby v praxi zaměstnavatelů.

 

 

14.7.2022
On-line
Personalistika
On-line seminář
Mgr. Klára Valentová


Nový STAVEBNÍ ZÁKON aktuálně - co vlastně platí?

Nový stavební zákon - co vlastně platí? Institucionální změny – nepřijde reforma státní správy?Aktuální výklad nového stavebního zákona, dění kolem něj a dopadů navržených novel ze strany Ministerstva pro místních rozvoj a vlády. Stav příprav a implementace, očekávané dění v Poslanecké sněmovně a ve městech, které získávají vlastní stavební předpisy. Novela stavebního zákona, jejíž návrh vláda Petra Fialy schválila a postoupí k projednání Parlamentu, navrhuje odložit účinnost klíčových pasáží nové stavební legislativy do 1. července 2024. K původnímu datu, 1. červenci 2023, by tak vstoupila v platnost pouze část, která se týká tzv. vyhrazených staveb, tedy velkých investičních akcí, jako jsou například liniové stavby, které podle nové legislativy budou spadat do působnosti Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu. Odložen by byl vznik plánovaných krajských stavebních úřadů. Vláda urychleně připravuje komplexní novelu stavebního zákona, která bude věcně řešit nedostatky nové stavební legislativy. Seznamte se přehledně se změnami i mýty, které novelizaci SZ provázejí. Je nový zákon přínos, či hrozba?

Přínos on-line kurzu pro Vás:

Na on-line kurzu se dozvíte současné dění a požadavky kolem nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen. Získáte přehled změn, co už platí a co se očekává, v rámci nového stavebního zákona. Zaměříme se zejména na problematiku státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Ozřejmíte si změny oproti stávající právní úpravě.

 

 

18.7.2022
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA v roce 2022 (včetně aktuálního stavu úpravy eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby)

On-line školení, živý přenos
Správně, efektivně a v intencích nejnovější legislativy.
Řádná správa dokumentů je věcí jak jednotlivců, tak i privátních subjektů a v neposlední řadě i veřejné správy. Spisová služba aktuálně čelí novým výzvám  v podobě elektronického dokumentu, elektronického úřadování, podepisování a dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů. Stále se zrychlující změny právního prostředí, ve kterém spisová služba funguje, kladou zvýšené nároky na odbornost a soustavné sledování nových směrů a informací v oboru. Výzvu představují i evropské předpisy, např. evropské nařízení GDPR, nařízení eIDAS a také nové české právní předpisy o digitalizaci státní správy a novelizace předpisů stávajících, které mají významný vliv na výkon spisové služby zejména v její elektronické podobě.  

Seznamíte se s novinkami, současnou praxí a postihy v archivní a spisové službě. Proberete si, mimo jiné, významná stanoviska a názory na často pokládané dotazy, které vyplynuly z výkonu spisové služby a archivní péče, nebo z poznatků při kontrolní činnosti.

 

 

28.7.2022
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Jan Schwaller


XVI. NÁRODNÍ SNĚM REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ČR

Obce a města jsou základem našeho státu.

Celorepublikové rokování představitelů měst, obcí, krajů, sdružení obcí, místních akčních skupin a regionů, které se schází jednou za rok.

Ve znamení blížících se voleb do zastupitelstev měst a obcí.

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford

Práce zastupitele není povinnost, ale dar.

Sněm je neocenitelnou „platformou“ pro vrcholné představitele obcí, kterým napomáhá naplňovat zákonné povinnosti a zároveň dosáhnout očekávaných představ o správě své obce. Usnadní jim snadněji proplouvat rozbouřenými vodami paragrafů zákonů a jak se úspěšně vyhnout nástrahám vyhlášek a nařízení.

...pro obce jedinečné navenek a přátelské uvnitř...

Problematika rozvoje obcí a měst je přehlíženou popelkou. Málokterá oblast života zaznamenává tak intenzivní a dlouhodobou legislativní smršť jako místní samospráva. Sotva se často nepočetný tým představitelů obce naučí aplikovat jeden právní předpis, je tento zrušen a nahrazen jiným, nebo alespoň zásadně novelizován. Přitom představitelé obcí znají situaci v místě a řeší skutečné problémy vyplývající ze života, tak aby se občanům dobře žilo. 

Proto nabízíme představitelům měst a obcí účast na celostátním sněmu, které nabízí intenzivní a praktickou výměnu názoru k aktuálním problémům, umožní diskutovat klíčové otázky, které mohou představitelé obcí využít pro dobrou správu obcí, které zastupují. Získáte praktické rady zkušených odborníků a zástupců klíčových ministerstev. Provedeme Vás základními povinnostmi dobrého představitele obce a legislativními úskalími, která Vás provázejí. Usnadníme Vám snadněji proplouvat rozbouřenými vodami paragrafů zákonů a poradíme, jak se úspěšně vyhnout nástrahám vyhlášek a nařízení.  

Trable obcí pod palbou otázek: Stěžejním rámcem odborného programu Sněmu je strategická diskuse, která napomáhá  intenzivní a praktické výměně názorů k aktuálním problémům, umožní diskutovat klíčové otázky, které mohou představitelé veřejné správy využít pro rozvoj samospráv a výkon dobré správy. Následně pak mohou svá konsensuální stanoviska prosazovat při hájení zájmů samospráv.

Otáčivé hlediště - opera "Mefisto".
Po tříleté přetržce (z důvodu oprav hlediště) budete mít možnost 10.8. večer shlédnout velkolepou operu v zámecké zahradě Českokrumovského zámku.

Vyhlášený společenský večer.
Součástí "sněmu" bude samozřejmě velmi oblíbený společenský večer s živou jindřichohradeckou kapelou  "Los Filipos" a jejich Paganinim, houslovým virtuózem, rautem a tombolou.

Genius Loci místa konání.

Sněm se záměrně koná ve výstavném historickém městě Český Krumlov, které může a dovede nabídnout nejen svou krásu architektonickou a kulturní, včetně okolní přírody, do které naši předci toto sídlo zasadili, ale i současné společenské, kulturní a turistické programy a aktivity. Účastníci sněmu mohou načerpat inspiraci a nejednu zkušenost pro realizaci obdobných aktivit ve svých obcích i městech, a vytvořit tak optimální podmínky pro rozvoj lokalit, měst a obcí plošně po celé republice.  

Zájem o účast je značný, kontaktují nás další a další účastníci předchozích ročníků sněmu a těší se na letošní setkání.

Budeme rádi, když se přidáte také.

10.8.2022 - 11.8.2022
HOTEL GOLD; Linecká 55, Český Krumlov, http://www.hotelgold.cz/cz/kontakty
Veřejná správa
Konference
Kombinace několika přednášejících


SOUBĚH FUNKCÍ ano, či ne (rizika a ohrožení)?

On-line školení, živý přenos
Neznalost zákonných povinností je pro statutáře jako nálož třaskaviny
Jaká je odpovědnost za souběh funkcí statutářů aneb "dvakrát měř a jednou řež"? Co musí vědět statutář, aby mohl v noci v klidu spát? Poznejte temná zákoutí zákonů, která určují pravidla podnikání. Tzv. souběh funkcí je stále aktuálním tématem, kdy v posledních letech přinesla rozhodovací praxe, zejména Ústavní soud a Nejvyšší soud, zajímavá soudní rozhodnutí, která znamenají posun v problematice souběhu funkcí. Dozvíte se klíčová soudní rozhodnutí a zhodnotíme, jaký mají dopad do praxe, a to jak pro obchodní korporace, tak pro členy statutárních orgánů. Dle judikatury a převažujícího názoru odborné veřejnosti je souběh funkcí v řadě případů nelegální a může mít negativní dopad zejména na osoby ve funkci statutárního orgánu. Poradíme, jak mají vypadat smlouvy o výkonu funkce, co je možné v jejich rámci sjednat a co se naopak nedoporučuje. Rádi vám vše zodpovíme.

 

 

10.8.2022
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Klára Valentová