ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s.

 Pobočný spolek ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s.

Moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na kurzy@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

KONFLIKTY A HÁDKY – JAK JE ZDRAVĚ ŘEŠIT

On-line školení , živý přenos
Cílem kurzu je naučit se pracovat s konfliktem bez stresu a umět ho použít pro rozvoj svého potenciálu. Identifikovat, jak zacházíme s energií a kde uniká naše životní síla – co nás vyčerpává. 

 

 

9.2.2023
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.


ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2022

Učte se od nejlepších! 

Účetní závěrka je nejdůležitější vysvědčení o majetkové a finanční kondici společnosti. 

 • Co vše musíme znát a na jaké nejdůležitější kroky je nutné se zaměřit?
 • Kde se nejčastěji dělají chyby a jak se jim vyvarovat?
 • Jak krok za krokem procházet hlavní knihu a co lze vyčíst z jednotlivých účtů?
 • Jak mají správně vypadat výstupy účetní závěrky?

Připravíte se na účetní závěrku roku 2022 a komplexně se seznámíte se změnami a aktualitami dotýkajícími se této oblasti. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti.

 

 

9.2.2023
On-line
Účetnictví
On-line seminář
Květoslava Novotná


DATOVÉ SCHRÁNKY 2023 aneb třesk ve spisové službě

On-line seminář, živý přenos.

Spisovou službu čeká další legislativní třesk!

 • Víte, co přinese automatické zřizování datových schránek v roce 2023?
 • S kým budete muset nově komunikovat pouze skrz datovku?
 • A jaké novinky se chystají pro formulářová podaní?

Blíží se také novela Info zákona, která dopadne i na Vás!

Jaké informace budete muset nově poskytovat?

Od 1. ledna 2023 bude výrazně rozšířen okruh subjektů, kterým bude datová schránka zřízena ze zákona. Povinně bude nově zřízena všem fyzickým podnikajícím osobám (OSVČ) a právnickým osobám, které ji doposud nemají zřízenou.

A to není zdaleka všechno.

EU připravuje novou směrnici NIS 2, která nastaví radikální pravidla kybernetické bezpečnosti.

Jak se dotkne každodenní praxe spisovkářů?

Seznamte se komplexně a prakticky s využíváním datových schránek ve spisové službě a eGovernmentu. V průběhu všech bloků budete upozorňováni na změny v dané oblasti v souvislosti s přijetím předpisů EU e-IDAS a GDPR (např. e-faktury, úplné el. podání) a navazující české legislativy a novel zákona o archivnictví a spisové služby.

Poradíme, jak nastavit a využívat stále nové funkcionality. Upřesníme, zda je nutné autorizovaně konvertovat všechny dokumenty doručené datovou schránkou.

 

 

14.2.2023
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Jan Schwaller


Nový STAVEBNÍ ZÁKON aktuálně - co vlastně platí?

On-line školení, živý přenos
Cílem vzdělávacího semináře je seznámení účastníků s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Bude podán přehled nového stavebního zákona, zejména problematika státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Seminář vysvětlí změny oproti stávající právní úpravě.

Nový stavební zákon - co vlastně platí? Institucionální změny – nepřijde reforma státní správy?Aktuální výklad nového stavebního zákona, dění kolem něj a dopadů navržených novel ze strany Ministerstva pro místních rozvoj a vlády. Stav příprav a implementace. Kam stavební zákon směřuje je téma semináře. Seznamte se přehledně se změnami i mýty, které novelizaci SZ provázejí. Je nový zákon přínos, či hrozba?

Přínos on-line kurzu pro Vás:

Na on-line kurzu se dozvíte současné dění a požadavky kolem nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen. Získáte přehled změn, co už platí a co se očekává, v rámci nového stavebního zákona. Zaměříme se zejména na problematiku státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Ozřejmíte si změny oproti stávající právní úpravě.

 

 

15.2.2023
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


Novela ZÁKONÍKU PRÁCE a pracovněprání praxe v roce 2023

On-line školení, živý přenos
V roce 2023 se budeme v personální a zaměstnavatelské praxi setkávat s novými směrnicemi EU. Do pracovněprávní oblasti přinášejí řadu významných změn. 
Jedná se o největší změnu za posledních několik let. Čeho všeho se změny týkají a jak v praxi postupovat? Změny zákoníku práce i sociálních předpisů v otázkách, které se dotýkají skloubení osobního a pracovního života, stejně jako garance předvídatelných a transparentních pracovních podmínek. A budeme se věnovat také dalším problémům, které se v pracovněprávní legislativě vyskytly v poslední době a nejsou uvedeny v jeho osnově.

Co všechno se mění, jak to budete muset zohlednit v praxi a na co nezapomenout? Zjistíte na tomto vysoce aktuálním kurzu, který vám pomůže se všemi zásadními změnami a jejich aplikací v personální práci.

Nač složitě studovat z různých zdrojů, když Vás naše zkušená lektorka v klidu, v pohodě a srozumitelně změnami provede?

 

 

20.2.2023
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Klára Valentová


DPP nebo DPČ ? (přednosti a úskalí právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr)

Zaměstáváte pracovníky na DPP nebo na DPČ?

Chcete vědět o všech změnách, které jsou právě platné?

Připravili jsme pro vás důležité online školení, které Vám poradí.

Získáte komplexní informace k jedné z forem základního pracovněprávního vztahu a tedy právním vztahům založeným dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Porovnáte odlišnosti tohoto typu zaměstnávání a zaměstnání malého rozsahu, včetně všech povinností, výhod i nevýhod s nimi spojených.

 

 

 

22.2.2023
On-line
Personalistika
On-line seminář
JUDr. Zdeněk Hejhal


VYJEDNÁVÁNÍ a ARGUMENTACE aneb UMĚNÍ PŘESVĚDČIT a DOSÁHNOUT DOHODY

"Dohody, jež nejsou postaveny na principu vzájemné výhodnosti, nemívají dlouhého trvání." George Washington. Ani sebelepší myšlenka nemá naději na prosazení bez přesvědčivosti a dobré výstavby argumentů, reakcí na protiargumenty a zvládnutí vyjednávacích gambitů. Naučte se „Vítězné vyjednávání", jak využít účinné vyjednávací techniky a zvládání nestandardních a stresových situací. Přijďte na trénink, kde Vás za jeden půlden naučíme, jak se sebevědomě prosadit, vhodně odmítnout, diplomaticky sdělit svůj názor či čelit manipulaci. Dokážete správně reagovat v situacích, které jsou komunikačně nepříjemné. Dokážete dosahovat svých vyjednávacích cílů. 

 

 

23.2.2023
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.


Stylistika současné češtiny

On-line školení, živý přenos
Čeština není neměnná: co bylo kdysi považováno za neutrální, může být dnes chápáno jako přepjaté, co bylo cizí, mohlo zdomácnět, co bylo okrajové, může být nyní centrální apod. V kurzu probereme několik desítek stylistických jevů z oblasti slovní zásoby a gramatiky současné češtiny, a to s přihlédnutím k praktickým potřebám tvůrců textů různých žánrů (dopis, e-mail, zpráva, odborný text, článek aj.).

Zaměříme se na jevy, jejichž stylistický status se v posledním období změnil a při jejichž užívání ztrácejí mnozí uživatelé češtiny jistotu. Všechny jazykové příklady budou představeny v přirozených kontextech a nezřídka budou vyloženy v širších souvislostech (např. historických). Zazní rovněž mnohá konkrétní doporučení týkající se dobré stylizace textu a účastníci se seznámí s nejnovějšími jazykovými příručkami různých typů.

 

 

28.2.2023
On-line
Měkké a další dovednosti
On-line seminář
Mgr. Jan Táborský


EMOČNÍ INTELIGENCE a asertivita v životě manažera

Emoční inteligence se dá dobře rozvíjet. Je vědecky dokázáno, že na rozdíl od IQ, která se po dosažení 19 let už významně nemění, EQ (emoční inteligence) se vyvíjí po celý život. Emoční inteligence je klíč k dosažení úspěchu v práci i životě. Nejde často ani tak o to „co se nám děje“, ale „jak se k tomu postavíme“. Proto je míra Vaší emoční inteligence pro spokojený život nejdůležitější.

Uvědomíte si význam emocí ve vašem profesním i osobním životě. Zlepšíte svoji schopnost zvládat vlastní emoce i emoce druhých lidí a účinně s nimi pracovat. Seznámíte se s projevy emoční inteligence a naučíte se tyto projevy analyzovat. Zlepšíte schopnost komunikovat empaticky a předejít tak náročným a konfliktním situacím.

Součástí semináře je bližší představení asertivních technik, díky nimž je možné některým situacím (pro)aktivně předcházet. 

Seminář nabízí nový úhel pohledu na problematiku práce s emocemi, pomoci lépe porozumět vlastnímu jednání a prožívání a nabídnout alternativní možnosti zvládání obtížných situací, v nichž se v pozici vedoucího pracovníka opakovaně ocitáme.

 

 

28.2.2023
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Marie Vinklerová, DiS


Právní minimum úředníka ÚSC (vhodné také pro zastupitele obce, města, kraje)

On-line školení, živý přenos
Na školení získáte průřezové informace zahrnující aktuální legislativní stav právních norem, jimiž se úřad ÚSC nejčastěji řídí v rámci samostatné a přenesené působnosti obce, města, kraje, včetně přehledu právních norem upravujících postavení úředníků.

Získáte přehled a orientaci v základních právních předpisech vztahujících se k legislativě a kompetencím potřebným pro práci úředníka ÚSC, nebo odpovědnostem zastupitele obce, města, kraje.

 

 

1.3.2023
On-line
Veřejná správa
On-line seminář
Mgr. Jiří Moskala, MPA


Poklad jménem PROAKTIVNÍ ASISTENTKA

Proaktivní asistentka je poklad každé společnosti! Tři "nej" předpoklady moderní asistentky jsou: cit pro věc, nadhled nad operativou a perfektnost v detailu. Ovládnete praktické tipy až skoro triky pro hladké zvládání náročné každodenní práce asistentky.

 

 

1.3.2023
Praha - školící centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Mgr. Věra Máchová


PLATNÝ STAVEBNÍ ZÁKON

On-line školení, živý přenos
Kurz poskytne informace o novele stavebního zákona a liniového zákona provedené zákonem č. 403/2020 Sb. a účinné od 1. 1. 2021.

Budete seznámeni se změnami, jež se týkají vymezení nových pojmů, příslušnosti obecných a speciálních stavebních úřadů, vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení. Budou probrány novinky v rámci rozhodování o umístění a povolení stavebních záměrů, včetně nové koncepce kolaudace staveb.

 

 

6.3.2023
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


KREATIVNÍ RÉTORIKA: SLOVNÍ POHOTOVOST a JEDNÁNÍ V OBTÍŽÍCH

Nebojte se mluvit, zbavím Vás strachu a naučím Vás řečnické fígle a triky.

Poznáte své možnosti a najdete vlastní cestu k úspěchu.

Poradím Vám s problémy se sebevědomím, vystupováním a trémou.

Jak použít slovní sebeobranu a hbitou argumentaci. 

V mojí rétorické laboratoři se Vaše rétorické schopnosti stanou uměním. 

Slovo je tak mocné, že umí měnit dění kolem nás.

Lidé, kteří jsou přesvědčiví, mají obrovskou výhodu oproti těm, kteří to neumí.

Namícháme Vám ten nejlepší lektvar pro zvýšení Vašeho sebevědomí a pozitivní mediální obraz, jak v krizi, tak v čase poklidu. 

 • Staňte se obratným, pohotovým a přesvědčivým řečníkem,který si poradí s každou námitkou!
 • Naučte se přesvědčivě argumentovat, obhájit svůj názor a zdokonalte své komunikační dovednosti, zvládat námitky i manipulaci. 

Umění přesvědčit se dá trénovat!

Svěží přístup Karla Voříška pomáhá všem, kteří se musí dnes a denně rychle rozhodovat, kteří organizují nejen sebe, ale také své podřízené a tým, hájí a získávají podporu pro své cíle, projekty, záměry, rozhodnutí. Jednoduše všem, kteří potřebují dostatečné sebevědomí (a někteří s ním bojují i celý život). A to mnohdy bývá nejslabším článkem. Rozhodně to ale není něco, na čem by se nedalo pracovat.

Poutavou formou na svém vlastním příkladu ukazuje, jak se zbavit ostychu před lidmi, vypořádat se s nástrahami jednání s lidmi a veřejného vystupování a hlavně jak překonat sám sebe. Vše je doplněno postřehy a zážitky z téměř dvacetiletého působení PhDr. Karla Voříška v roli moderátora nejen zpravodajství, ale i společenských akcí, konferencí, aukcí a dražeb.

Je to tak snadné, chce si to vyzkoušet a dozvědět se , jak na to.

Najdete odpovědi a získáte tipy, triky a návody.

Karel Vám ukáže směr, cíl už najdete sami. 

 

 

 

7.3.2023
Praha - školící centrum
Osobnostní rozvoj
Workshop
PhDr. Karel Voříšek


ÚLOHA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU 2023 (výkon funkce a smluvní nastavení)

Zákonné povinnosti plynoucí z výkonu funkce statutára jsou jako nálož třaskaviny.

 • Jak eliminovat rizika plynoucí z výkonu funkce statutárního orgánu v roce 2023?
 • Jaká je odpovědnost statutára aneb "dvakrát měř a jednou řež"?
 • Co musí vědět statutár, aby mohl v noci v klidu spát?

Poznejte temná zákoutí zákona, který určuje pravidla podnikání.

Platné právo obsahuje podrobná ustanovení týkající se také nastavení smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu. Zaměříme se na problematiku výkonu funkce statutárního orgánu v obchodní korporaci, především tedy ve společnosti s ručením omezeným nebo v akciové společnosti. Přehledně si projdete základní aspekty vedení společnosti, jakými jsou například principy péče řádného hospodáře, střet zájmů, konkurenční jednání, jejichž právní úprava ovlivňuje každodenní chod společnosti a může rozhodovat i o tom, kdo bude za případnou škodu, kterou společnost utrpí, odpovědný.

Přidaná hodnota:

 • Seznámíte se s praxí a novinkami týkající se výkonu funkce statutára v roce 2023.
 • Zohledníme aktuální judikaturu Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu.
 • Upozorníme Vás na rizika, která jsou nejčastěji opomíjena nebo podceňována.
 • Ukážeme Vám možnosti snížení rizik spojených s výkonem funkce statutára.
 • Získáte doporučení pro „správný“ postup v konkrétních případech v praxi.
 • Dostanete odpovědi na Vaše dotazy.

Poznejte rizika související s výkonem funkce statutára, získejte odpovědi na palčivé otázky  a buďte připraveni čelit problémům předtím, než skutečně nastanou.

 

7.3.2023
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Michal Vrajík


ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY 2023

On-line školení, živý přenos
Seznámíte se komplexně s aktuálním stavem daňových a účetních předpisů.

Získáte za půlden zásadní informace o novinkách v daních a účetnictví, které jsou plánovány pro rok 2023. Srozumitelnou formou projdete změny v účetnictví a daních a aktuální výklady Finanční správy.

Probírat se bude:

Daň z příjmů, DPH, daňový řád, zákoník práce, sociální a zdravotní pojištění.

 

 

 

8.3.2023
On-line
Účetnictví
On-line seminář
Květoslava Novotná


KATASTRÁLNÍ VYHLÁŠKA v roce 2023 (novela a zaměření na věcná břemena)

Dne 23. 11. byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 346/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 

Účinnost katastrální vyhlášky nastala dnem 1. 1. 2023.

Získáte přehled změn a novinek, které se v novele od její účinnosti objevují.

Dozvíte se přesné informace z praxe na katastru přímo od zdroje. Zejména vyhodnocení dopadů nové katastrální vyhlášky, upozornění na problémy s jejím uplatňováním v praxi. Dostanete odpovědi na složité otázkyobjasnění sporných a často diskutovaných okruhů v souvislosti s novou právní úpravou katastrální vyhlášky.  

Významná pozornost bude věnována problematice věcných břemen. Zejména se zaměříme na změny související s jednotkami a se zápisy poznámek a upozornění.

Poznejte vše důležité a podstatné, co Vás v roce 2023 čeká.

9.3.2023
On-line
Právo
On-line seminář
Ing. Naděžda Vitulová


Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření

On-line školení, živý přenos
Každodenně se myjeme, sprchujeme, čistíme si zuby. Tělesnou hygienou začínáme i končíme svůj den. Hygiena je nám vlastní a přirozeně ji dodržujeme. Ale jak je to s hygienou duševní?

Syndrom vyhoření je závažný duševní stav, který se negativně projevuje na našem zdraví, ve vztazích s blízkými i v zaměstnání. Nedejte mu proto šanci zaútočit na vás. Jak lze charakterizovat tento fenomén současné uspěchané doby? Jak ho rozpoznat, jak mu předcházet a nepodlehnout mu?Kdy a jak poznáte, že už jste za hranicí svých možností a poznáte to vůbec? A co s tím posléze dělat? Jak na to Vám poradíme na semináři.

 

 

14.3.2023
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Marie Vinklerová, DiS


Jak na problémového zaměstnance

On-line školení,  živý přenos

Na školení probereme  klíčové povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce a tipy do praxe, jak na problémové zaměstnance. Dozvíte se, jak účinně využívat nástroje zákoníku práce, jak v souladu se zákonem zacházet s problémovými zaměstnanci. Prakticky si proberete nejčastější problémy se zaměstnanci a jejich prohřešky, poskytneme Vám návod, jak nalézt účinné a legální řešení problémů se zaměstnanci, a také upozorníme na nejčastější chyby v praxi zaměstnavatelů.

 

 

16.3.2023
On-line
Personalistika
On-line seminář
Mgr. Klára Valentová


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2023 (novela k zákonu o zadávání veřejných zakázek)

Novinka: Zaostřeno na vše nové, co přináší rok 2023 k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Online živý seminář vede vyhledávaný odborník v oblasti veřejných zakázek a spolutvůrce novely Mgr. Pavel Herman.

Rok 2023 přináší a pravděpodobně ještě přinese řadu zásadních změn v právní regulaci zadávání veřejných zakázek. Změny významně dopadají na zavedené postupy zadavatelů a nutí je vše podrobit důsledné revizi, navíc často bez dostatečného prostoru na přípravu. V rámci semináře vám poskytneme souhrnné informace o všech změnách, které v posledních měsících nastaly i o těch, které ještě nastanou.

Na semináři si posvítíme na obsah novel o zadávání veřejných zakázek, a budeme věnovat pozornost i nejčastějším problémům a změnám, které v zákoně nastaly a nastanou.

22.3.2023
On-line
Právo
Seminář
Mgr. Pavel Herman


Profesionální obchodní (prodejní) dovednosti

On-line školení, živý přenos
Cílem školení je zdokonalit principy profesionálního prodeje, osvojit si zásadní dovednosti vedení prodejních rozhovorů, naučit se dobře zjišťovat potřeby zákazníků, efektivně prezentovat své zboží nebo služby. 
Průzkumy prokázaly, že celá řada začínajících i zkušených obchodníků dosahuje nižších výsledků, než by odpovídalo jejich potenciálu. Jedním z nejčastějších důvodů je nedodržení některých ze základních pravidel úspěšného prodeje. Prostřednictvím praktického nácviku si každý z účastníků uvědomí, které z jeho postupů jsou správné a které mu naopak brání v dosažení potřebných výsledků.

 

 

24.3.2023
On-line
Měkké a další dovednosti
On-line seminář
Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.


INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

On-line školení, živý přenos
Připravíme Vás na přímou práci s klienty. Seznámíte se s aktuální problematikou individuálního plánování s uživatelem sociální služby. Projdete si krok po kroku proces individuálního plánování a jeho smysl v sociální práci. Poznáte efektivní techniky určování potřeb u klientů ve vztahu k plánování sociální služby. Jak mapovat možnosti spolupráce s uživatelem služby. Jak účinně motivovat uživatele sociálních služeb. Jak lze celý proces vhodně zaznamenávat v písemné podobě. Naučíte se komplexní metodu tvorby individuálních plánů i metodu individuální práce s uživatelem. Pochopíte roli klíčového pracovníka a naučíte se sestavit individuální plán. Získáte informace k zákonným povinnostem, na které každá služba musí v oblasti individuálního plánování reagovat.

 

 

28.3.2023
On-line
Sociální oblast
On-line seminář
Mgr. Marie Vinklerová, DiS


PRAKTICKÁ APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA ve vztahu k OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU

On-line školení,  živý přenos.

Vztah stavebního zákona a občanského zákoníku je poměrně složitou problematikou, v níž mnohdy tápou jak osoby obracející se na správní orgán, tak stavební úřady samotné.

 • Jaká je vzájemná vazba těchto zákonů?
 • Jsou to dva samostatné, na sobě nezávislé právní předpisy, nebo se určitým způsobem prolínají?
 • Které záležitosti se řeší u stavebního úřadu a které soudně, když oba předpisy upravují v určitých případech obdobné věci?

Pochopení vzájemných vazeb obou zákonů je založeno na principu nezávislého uplatňování práva soukromého na právu veřejném. Toto rozlišování norem soukromého a veřejného práva však není důvodem k jejich úplné izolaci. Důležité je uvědomění si, že finálně musí oba normové komplexy tvořit jednotný, vnitřně bezrozporný právní řád.

V rámci semináře se podíváme na vzájemný vztah občanského zákoníku a stavebního zákona, na to, jak oba zákony chápou pojem stavby, jak řeší sousedské spory, problematiku vlastnického práva a věcných práv k věci cizí, zejména práva stavby a věcných břemen.

Seminář je ryze prakticky zaměřený na poskytnutí aktuálních informací z této oblasti. Odnesete si její komplexní přehled s tím, že při výkladu bude kladen důraz na příklady a odpovědi na Vaše dotazy.

 

 

 

29.3.2023
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


Co by měl znát a vědět NOVÝ ZASTUPITEL OBCE či MĚSTA

On-line školení, živý přenos
Správa obce je komplexní a rozsáhlá problematika, proto jsme se rozhodli uspořádat online živý seminář pro Vás. Seminář je Váš průvodce, který Vám přehledně představí základní informace o fungování obcí včetně toho, co pro Vás znamená výkon funkce zastupitele obce či města. Dozvíte se účinné rady pro první kroky v zastupitelstvu, přehled Vašich práv a povinností i popis systému odměňování. Jak pracuje zastupitelstvo a rada obce, jaké úkoly plní starosta nebo obecní úřad, a jaké mají tyto orgány kompetence. Podstatné je také vydávání právních předpisů obce a jak správně právně máte postupovat. Cílem není podrobný výklad zákonů, ale spíše podat pomocnou ruku pro rychlou orientaci v oblastech, se kterými se ve své funkci setkáte. Seminář Vám napomůže k plnému a odpovědnému začlenění do aktivit zastupitelstva.

 

 

 

31.3.2023
On-line
Veřejná správa
On-line seminář
Mgr. Jiří Moskala, MPA