ERC je moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na vzdelavani@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

Archivní a spisová služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi veřejnoprávních a soukromoprávních původců – aktuálně

Cílem je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novel toho předpisu na původce dokumentů. 

Další probíranou problematikou je nařízení GDPR, předpis EU e-IDAS a jejich dopady na spisové služby veřejnoprávních původců.

 

 

22.9.2020
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Mgr. Jan Schwaller


ASSESSMENT CENTRUM - principy, příprava a realizace v kostce

V rámci školení se naučíte, jak připravit Assessment Centre pro výběrové řízení. Nejprve si řekneme, o co při této metodě jde – základní principy, východiska, použití a očekávatelné výstupy. Dále se seznámíte s vytvářením „kompetencí“ a kompetenčního profilu obsazované pracovní pozice. Následovat bude přehled technik a metod, kterými je možné tyto kompetence ověřovat, které je možné do Assessment Centre zařadit. Poté se dozvíte se, jak designovat Assessment Centre a také, co všechno je třeba organizačně ošetřit. Ujasníme si, jak se provádí příprava hodnotitelů, jak zpracujeme výstupy a jak dále nakládat s výsledky. Součástí školení je intenzivní nácvik v roli hodnotitele a hodnoceného.

Cílem semináře je získat znalosti o způsobu přípravy, řízení průběhu a využití metody assessment centre – součástí je také sebezkušenost v modelových situacích a nácvik hodnocení.

Výukové metody, které budou použity na semináři: interaktivní přednáška, diskuze, brainstorming, test, nácvik hodnocení; cvičení – prezentace, týmové hry, hraní rolí

 

 

23.9.2020
Brno - školící centrum
Personalistika
Seminář
Mgr. Věra Máchová