PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI V ROCE 2022 V NÁVAZNOSTI NA „NOVELU STAVEBNÍHO ZÁKONA“

event_img
Začátek:10.3.2022
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2202203
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Praha - školicí centrum
Lektor:Ing. Jiří Blažek
Cena:2600 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2200 Kč

Místo konání

PRAHA  - Adresa místa konání:

Učebna společnosti ERC (Evropského regionálního vzdělávacího centra) z.s. 
Korunní 106 (1.patro)
101 00 Praha 10
tel.: +420 725 993 812

 • Naše učebna se nachází v 1 patře budovy.


Jak se k nám dostanete:

 • GPS souřadnice:   50.0753014,   14.457614899999953
 • městská doprava:  tram 10,11,16  zastávka "Orionka"

 

KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253 

 

 

O lektorovi

Ing. Jiří Blažek - zkušený odborný lektor s obrovským rozsahem školení, který působí i jako technický poradce. Je autorem mnoha odborných publikací a speciálních sborníků. Přednáší od roku 1990 a specializuje se především na oblast investiční výstavby, projektové činnosti a inženýrských výkonů, vzdělávací a poradenskou činnost ve stavebnictví.

Umět pouze řemeslo pro úspěch nestačí! 

Praktický 1 denní kurz zaměřený na vše, co na stavbě potřebujete, nejen o projektové dokumentaci a stavebních dokumentech. Žádaná a „ostrá“ témata jako je výkresová a stavební dokumentace, stavební deník, normy, bezpečnost práce a povinná školení.

Každý účastník obdrží studijní  materiál zpracovaný lektorem - sborník 50 stran.

 

Co se naučíte

Velmi zkušený lektor s účastníky školení projde jednotlivé druhy dokumentace pro umísťování staveb, dokumentace pro povolování staveb a dokumentace pro odstraňování staveb. 

Seminář se věnuje i ekonomické části dokumentace (smluvním ujednáním, souhrnnému rozpočtu, správnému rozdělení výkazu výměr) a normovým hodnotám. 

Lektor kurzu projde i činnosti spojené s výstavbou, jako je autorský dozor, technický dozor či koordinátor BOZP.

Získáte cenný výklad soupisu prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) z  hlediska možností změn zadání a realizace ve veřejných zakázkách.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Novela stavebního zákona přináší úpravu správních řízení a nové požadavky na projektovou dokumentaci.  

Jakým rizikům by se měli vyvarovat stavebníci? 

Nejdůležitější je v tomto směru projektová dokumentace, která musí být zpracována oprávněnou osobou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace musí navíc odpovídat územnímu rozhodnutí (nebo jeho alternativě). V praxi zaznamenáváme často od různých dodavatelů veliký rozdíl především v kvalitě zpracování a kvalitě detailů v projektové dokumentaci. Pro pohodovou a bezproblémovou stavbu doporučujeme detailně se seznámit s problematikou co je opravdu projektová dokumentace, aby dokázali posoudit kvalitu zpracování dokumentace od daného projektanta. Kvalitně zpracovaným projektem totiž zákazník ušetří především náklady za vícepráce, které se musí dodělávat, jelikož na ně v projektu nebylo myšleno, či byly detaily v projektu špatně zpracované.

Na kurzu zazní také další žádaná a ostrá témata jako je výkresová a stavební dokumentace, stavební deník, normy, bezpečnost práce a povinná školení.


 

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení.

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora)
09.30-12.00 I. blok odborného programu
12.00-12.30 přestávka (podáváme občerstvení)
12.30-14.00 II. blok odborného programu

 

 

Osnova

Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI V ROCE 2022 V NÁVAZNOSTI NA „NOVELU STAVEBNÍHO ZÁKONA“.

 • Novela stavebního zákona - úprava správních řízení, požadavky na dokumentaci.
 • Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku.
 • Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací.
 • Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky
 • Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod.
 • Autorství, autorská práva, licenční smlouvy.
 • Duševní vlastnictví - technická práva.
 • Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:
             - stavebního zákona
             - občanského zákoníku
             - zákona o veřejných zakázkách
             - účetních a daňových předpisů
 • Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci, hodnota věci.
 • Cenové předpisy a výkazy výměr.
 • Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku.
 • Průzkumy, zkoušky, měření,revize nezbytné v dokumentaci.
 • Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.
 • Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí.
 • Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie.
 • Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, opravy, udržování.
 • Správní řízení.
 • Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku - Občanský zákoník (NOZ).
 • Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace, objednatele a stavebníka podle NSZ a NOZ.
 • Dokumentace a projednávání EIA.
 • Nařízení EP a Rady EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh - uplatnění v dokumentaci.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Pro pracovníky investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací a veřejnou správu.

Zejména pro:

 • pro pracovníky odborů výstavby a správy majetku,
 • pro pracovníky stavebních úřadů, úředníky územních samospráv odpovědné za oblast investic a stavebních dozorů,
 • pro pracovníky investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: