AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA VE STAVEBNICTVÍ v roce 2022 (nový občanský zákoník, činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb, katastr nemovitostí, ocenění daných

event_img
Začátek:25.3.2022
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2203208
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Praha - školicí centrum
Lektor:Ing. Jiří Blažek
Cena:2600 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2200 Kč

Místo konání

PRAHA  - Adresa místa konání:

Učebna společnosti ERC (Evropského regionálního vzdělávacího centra) z.s. 
Korunní 106 (1.patro)
101 00 Praha 10
tel.: +420 725 993 812

 • Naše učebna se nachází v 1 patře budovy.


Jak se k nám dostanete:

 • GPS souřadnice:   50.0753014,   14.457614899999953
 • městská doprava:  tram 10,11,16  zastávka "Orionka"

ZÁKAZNICKÁ LINKA:
pondělí - pátek od 10:00 do 13:00

tel.č.: 736 251 253

E-mail: kurzy@i-erc.cz

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz,
 • dotazy ohledně kurzu, jeho termínu, fakturace, apod.

 

O lektorovi

Ing. Jiří Blažek - zkušený odborný lektor s obrovským rozsahem školení, který působí i jako technický poradce. Je autorem mnoha odborných publikací a speciálních sborníků. Přednáší od roku 1990 a specializuje se především na oblast investiční výstavby, projektové činnosti a inženýrských výkonů, vzdělávací a poradenskou činnost ve stavebnictví.

Praktické zkušenosti na Vaší straně!

Komplexní průvodce aktuální legislativou ve stavebnictví pro rok 2022.

Proč ji znát, kdo ji musí povinně respektovat a kdo za její nerespektování nakonec platí.

Co se naučíte

Představíme Vám právní předpisy a aktuální legislativu, zejména pak nedávné změny, které se týkají katastru nemovitostí, novely stavebního zákona, nový zákon o veřejném zadávání a jejich návaznost na nový občanský zákoník.

Prakticky si projdete činnosti a smlouvy ve stavebnictví, investorsko-inženýrskou činnost a realizaci staveb, katastr nemovitostí, ocenění daných činností a smluvní vztahy.

Proč je dobré se zúčastnit

Projdete si stavební legislativu pro rok 2022.

Díky tomu si nejen rozšíříte své obzory v oblasti práva, ale také vyjasníte praktické postupy a dodržování právních předpisů. Seznámíme Vás se změnami veřejného stavebního práva (velká novela stavebního zákona a prováděcích vyhlášek), či soukromého práva (nový občanský zákoník) mající vliv na stavební činnost v České republice.

Poradíme Vám, na co je třeba si v praxi dávat pozor a budou zodpovězeny Vaše dotazy.

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení.

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora).
09.30-12.00 I. blok odborného programu.
12.00-12.30 přestávka (podáváme občerstvení).
12.30-14.00 II. blok odborného programu.

Osnova

 • Návrh nového stavebního zákona, základní změny oproti stávajícím předpisům.
 • Novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve znění novely č. 169/2018 Sb. a novely 403/2020.
 • Novela stavebního zákona č. 225/2017 - správní řízení, lhůty, zákonná a nezákonná závazná stanoviska.
 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., smluvní ujednání a zásady tvorby smluv, verze je účinná od 1.1.2021.
 • Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání.
 • Druhy smluv k těmto činnostem, vady smluv, nesprávná ustanovení, vyvlastňovací řízení, omezení vlastnických práv.
 • Činnosti ve stavebnictví - práva a povinnosti:

-         zpracovatel dokumentace, vady dokumentace

-         autorský dozor, technický dozor, manager projektu

-         koordinátor bezpečnosti práce, správce programu

-         nejčastější vady dokumentace a jejich řešení

-         autorská a průmyslová práva, porušování těchto práv a řešení náhrad

 • Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě, omezení a vyvlastnění majetkových práv, zákony a vyhlášky.
 • Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele, stavbyvedoucího.
 • Postupy umísťování, povolování a užívání staveb. Dodatečné povolování staveb.
 • Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady. Správná volba dokumentace (vyhl. č. 499/2006 Sb., 146/2008 Sb., 405/2017 Sb., 169/2016 Sb., 403/2000 Sb., 583/2020 Sb.), dokumentace technických zařízení.
 • Postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr - právní předpisy.
 • Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí - sdružení). Navazující řízení § 184b SZ.
 • Rozčlenění stavby dle daňových předpisů v souhrnném rozpočtu a výkazu výměr (jedná se o smluvní část).
 • Fakturace a zatřídění pořízeného majetku. DPH staveb pro sociální bydlení, ZDP - bytová potřeba § 4a.
 • Řešení autorských práv a jejich porušení, řešení průmyslových práv, duševního vlastnictví.
 • Vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení.
 • Rozbor a závaznost norem, technických předpisů, neřízení EP a Rady EU, např. 305/2011, odkazy na rozsudky soudů.
 • Rozbor a závaznost druhu cen - 4 základní předpisy.
 • Bezpečnostní a technické předpisy ve stavebnictví.
 • Zatřídění majetku obcí (zákon č. 250/2000 Sb.) a vztah vůči dodavateli stavby z hlediska jeho povinnosti zatřídit fakturované práce.
 • Dopravní a technická infrastruktura, ochranná pásma, věcná břemena.
 • Plošné stavby, komunikace, chodníky parkoviště a inženýrské sítě.
 • Katastr nemovitostí a navazující úkony, závaznost nebo nezávaznost údajů z KN (4 předpisy).

Pro koho je kurz vhodný

Pro pracovníky investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, pracovníkům odborů výstavby a správy majetku.

Seminář je určen osobám realizujícím přípravu stavebních záměrů, řešících stavební rozhodnutí nebo opatření vyžadované stavebním zákonem, uplatňováním vlastnických práv, smluvních ujednání z hlediska výsledku - stavebního díla - stavebních prací a nezbytnou nikoliv nadbytečnou dokumentaci.

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: