AUTORSKÉ PRÁVO AKTUÁLNĚ V ROCE 2022

event_img
Začátek:28.2.2022
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2202205
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Praha - školicí centrum
Lektor:JUDr. Aleš Kout
Cena:2600 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2100 Kč

Místo konání

PRAHA -Adresa školícího centra: 

Učebna společnosti ERC (Evropského regionálního vzdělávacího centra, z.s.) 
Korunní 106 (1.patro)
101 00 Praha 10

 • Naše učebna se nachází v 1 patře budovy.


Jak se k nám dostanete:

 • GPS souřadnice:   50.0753014,   14.457614899999953
 • městská doprava:  tram 5, 16, 26,  zastávka "Orionka"

Poznámka:
Seminář  se bude konat prezenčně.


V případě zhoršení epidemiologické situace a následných plošných opatření vlády však proběhne seminář formou on-line živého vysílání přes aplikaci ZOOM.

_______________________________________________________________

 KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253

 

 

O lektorovi

JUDr. Aleš Kout - Specialista na autorské právo a právo v oblasti kultury a médií, který se této problematice věnuje již více než 30 let a zabývá se rovněž obecnou teorií autorského práva. Je zakladatelem konzultační kanceláře Art & Copyright, která se zaměřuje na služby nejen pro samotné autory a výkonné umělce, ale i pro uživatele autorských děl, jako jsou reklamní agentury, filmové a televizní produkce, divadla, nakladatelství a vydavatelství apod. Jim pomáhá řešit problémy, spojené s identifikací a vypořádáváním autorských práv, připravovat licenční autorské smlouvy a také optimalizovat náklady v této oblasti. Poskytuje rovněž služby v oblasti registrace a úschovy autorských děl. Podílel se v různých fázích na přípravách autorského zákona a publikuje na toto téma v odborných časopisech. Autorské a mediální právo také přednáší na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. V současné době pracuje v samostatném oddělení autorského práva Ministerstva kultury ČR.

Co je moje není tvoje!

Neoprávněným použitím autorského díla je naplněna skutková podstata správního deliktu podle autorského zákona, případně také trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s autorským právem. Závažnost trestného činu se přitom posuzuje podle míry zásahu do práv autora, resp. velikostí prospěchu z takového jednání získaného, případně podle toho, zda protiprávní jednání porušující autorské právo, vykazuje znaky obchodní činnosti či jiného podnikání neoprávněně jednající osoby. Osobami, kterým hrozí trestněprávní postih za porušení autorského práva, přitom mohou být nejen fyzické, ale i právnické osoby.

Poctivá věc se žádných soudů nebojí [Syrus Publilius].

 

 

Co se naučíte

Seznámíte se detailně s  problematikou autorského práva, aktuálními novelami autorského zákona a dopady občanského zákoníku ve vztahu k tématu, včetně aktuálních otázek vyplývajících z aplikační praxe a judikatury, též s přihlédnutím k právní úpravě evropské a aktuálním otázkám autorského práva v rámci Evropské unie.

Informace o aktuálním stavu připravované novelizace.

 • Co přinese implementace směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu?
 • Co bude znamenat pro digitální platformy a jejich uživatele?
 • Co pro vydavatele periodik, pro muzea a galerie?
 • Jak ovlivní autorské právo v reklamě?

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Autorský zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, obsahuje v zásadě komplexní úpravu práva autorského a práv s autorským právem souvisejících, včetně zvláštního práva pořizovatele databáze (od účinnosti nového občanského zákoníku s výjimkou úpravy licenční smlouvy). Nabyl účinnosti 1. prosince 2000, dosud byl třiadvacetkrát novelizován.

Blíží se další novelizace. Aktuálně připravované změny se týkají zejména na implementaci směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Novelizace autorského zákona je nezbytná k implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789, kterou se stanovují pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů, a kterou se mění směrnice Rady 93/83/EHS (dále jen „směrnice OSC“) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu (dále jen „směrnice DSM“).

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení.

12.00-12.30 Prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora).
12.30-14.00 I. blok odborného programu.
14.00-14.30 Přestávka.
14.30-16.00 II. blok odborného programu.

 

 

 

Osnova

 • Úvod do problematiky autorského práva.
 • Obecné principy autorského práva, pojem autor a autorské dílo.
 • Obsah autorských práv.
 • Obsah posledních novel autorského zákona.
 • Vybraná ustanovení autorského zákona (např. zaměstnanecká díla, výjimky z práv, kolektivní správa práv).
 • Volná užití, citace, rozmnožování autorských děl ve školských a obdobných zařízeních.
 • Praktická aplikace ustanovení autorského zákona v oblasti výuky – diskuse.
 • Užití díla a licence (licenční smlouva) podle občanského zákoníku.
 • Aktuální a budoucí autorskoprávní témata v EU a ve Světové organizaci duševního vlastnictví.
 • Připravovaná novelizace.
 • Aktuálně připravované změny týkající se zejména implementace směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

 • Pro veřejnou správu, obce, města, kraje a jejich úředníky.
 • Pro právníky.
 • Pro podnikatele a jejich pracovníky v PR a reklamě.
 • Pro ředitele, zástupce ředitelů škol a školských zařízení, učitele.
 • Pro vzdělávací instituce a pro zaměstnavatele, kteří školí své zaměstnance.
 • Pro všechny další zájemce o problematiku.

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: