SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA v roce 2022 (včetně aktuálního stavu úpravy eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby)

event_img
Začátek:31.3.2022
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2203211
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:On-line
Lektor:Mgr. Jan Schwaller
Cena:2600 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2300 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos
účastníci den před seminářem (nejpozději odpoledne do 14:00 hod) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději odpoledne do 14:00 hod) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 KONTAKT:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz.
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace.

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253

 

O lektorovi

Mgr. Jan Schwaller - vedoucí oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob, Archiv hlavního města Prahy. Je uznávaným odborníkem na problematiku archivace. Má bohatou publikační činnost a je zkušeným lektorem. Prošel řadou metodických jednání s původci, kde se řešila problematika uchovávání digitálních dokumentů i z důvodu datových schránek.

Správně, efektivně a v intencích nejnovější legislativy.

Řádná správa dokumentů je věcí jak jednotlivců, tak i privátních subjektů a v neposlední řadě i veřejné správy. 

 • Jak archivovat účetní doklady?
 • Jak dlouho je musím skladovat?  
 • Kdy mohu stohy papírů skartovat?
 • Můžu být stíhaný, když dokumenty nearchivuji?

Všechny tyto otázky a ještě další Vám zodpoví akreditovaný seminář.

 

 

 

Co se naučíte

Seznamíte se s novinkami, současnou praxí a postihy v archivní a spisové službě. Proberete si, mimo jiné, významná stanoviska a názory na často pokládané dotazy, které vyplynuly z výkonu spisové služby a archivní péče, nebo z poznatků při kontrolní činnosti. 

 • Poslední probíraná novela archivního zákona vešla v platnost dne 24.4.2019 v souvislosti s  přijetím zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
   
 • Vyhláška č. 85/2019 Sb. – platná od 1.7.2019 – technická novela vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby - novinky.
   
 • Další probíranou problematikou je nařízení GDPR, předpis EU e-IDAS a jejich dopady na spisové služby veřejnoprávních původců.
 • Seznámíte se aktuálním stavem úpravy atestací eSSl a novelizací právních předpisů spisové služby, základními principy a praktickými návody.

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Spisová služba aktuálně čelí novým výzvám v podobě elektronického dokumentu, elektronického úřadování, podepisování a dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů. Stále se zrychlující změny právního prostředí, ve kterém spisová služba funguje, kladou zvýšené nároky na odbornost a soustavné sledování nových směrů a informací v oboru. Výzvu představují i evropské předpisy, např. evropské nařízení GDPR, nařízení eIDAS a také nové české právní předpisy o digitalizaci státní správy a novelizace předpisů stávajících, které mají významný vliv na výkon spisové služby zejména v její elektronické podobě.

 

 

Časový harmonogram

On-line školení, živý přenos.

08.45-09.00 Připojení účastníků. 
09.30-13.30 Odborný program.

 

 

Osnova

Seminář je dělen do pěti bloků:

1- Úvod do problematiky: Seznámení se základní legislativou i souvisejícími předpisy, dělení původců dokumentů dle zákona, otázka předarchivního dohledu a kontrol.

2.Spisová služba: Operace související s příjmem, evidencí, zpracováním, vyřizováním, podepisováním, ukládáním a skartací dokumentů -  spisová služba v analogové i elektronické podobě – viz vyhláška č. 283/2014 Sb., která mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.

 • Návaznost operací spisové služby na systém datových schránek.
 • Informace o systému administrativy u původců bez povinné spisové služby.
 • GDPR, ochrana osobních údajů, elektr. podání a elektr. faktury.

3. Skartační řízení: Podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení a jejich odlišnosti u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, předávání archiválií do veřejných archivů.

 • Specifika skartačního řízení dokumentů v elektronické podobě, příprava jeho realizace.

4. Evidence archiválií, povinnosti a práva vlastníků archiválií.

5. Předmět kontrol, možnosti zřízení vlastních archivů, podoba a vybavení spisoven, přestupky a sankce, povinnosti pro komerční spisovny.

6. Dotazy, diskuse.

V průběhu všech bloků jsou posluchači upozorňováni na změny v dané oblasti v souvislosti s přijetím předpisů EU e-IDAS a GDPR (např. e-faktury, úplné el. podání) a navazující české legislativy a novel zákona o archivnictví a spisové služby.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsané v obchodním rejstříku, náboženské a odborové organizace, komerční spisovny a další.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: