XVI. NÁRODNÍ SNĚM REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ČR

event_img
Začátek:10.8.2022
Konec:11.8.2022
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:20221008
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:HOTEL GOLD; Linecká 55, Český Krumlov, http://www.hotelgold.cz/cz/kontakty
Lektor:Kombinace několika přednášejících
Cena:0 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:0 Kč

Místo konání

10.8.2022 Sraz účastníků u společného oběda.

Krumlovský mlýn, Široká 80, Český Krumlov;  http://krumlovskymlyn.cz/restaurace/

Volitelné eventy (nutno objednat a uhradit samostatně).

 • Oběd:                                                                                        300,- Kč
 • Zámek Český Krumlov:                                                           250,- Kč
 • Egon Schiele Art Centrum:                                                      200,- Kč
 • Museum Fotoatelier Seidel:                                                     150,- Kč
 • Muzeum voskových figurín a zrcadlový labyrint:                   190,- Kč
 • Otáčivé hlediště a opera „Mesiáš“:                                    1 200,- Kč

11.8. 2022 Konferenční program a společenský večer.

Hotel Gold, Linecká 55, Český Krumlov; http://www.hotelgold.cz/cz/kontakty

Ubytování si účastníci potvrzují a hradí sami.

Pozorrezervace v Hotelu Gold je do  15. července 2022.

Tel.: +420 380 712 551 nebo 602 424 727; e-mail: gold@hotelgold.cz.

Cena ubytování je 1 950 Kč/dvoulůžkový pokoj a 1 800 Kč/jednolůžkový pokoj. Cena dvolůžkového pokoje je bez ohledu na využítí jedním či dvěma osobami. Uvedené ceny jsou včetně snídaně a DPH, pouze městský poplatek 50Kč/osoba/noc není v ceně.

Horká linka pondělí - pátek od 10.00 do 13.00 hod.

+420 736 251 253

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na "sněm"
 • další dotazy ohledně ubytování, organizace a fakturace

E-mail: kurzy@i-erc.cz

O lektorovi

Naši přednášející jsou experti na slovo vzatí. Všichni pracují ve svém oboru.

...poznejte s námi šance rozvoje svého regionu...

Celorepublikové rokování představitelů měst, obcí, krajů, sdružení obcí, místních akčních skupin a regionů, které se schází jednou za rok.

Ve znamení blížících se voleb do zastupitelstev měst a obcí.

XVI. ročník charismatického sněmu a Genius Loci Českého Krumlova.

Trable obcí pod palbou otázek: Stěžejním rámcem odborného programu Sněmu je strategická diskuse, která napomáhá  intenzivní a praktické výměně názorů k aktuálním problémům, umožní diskutovat klíčové otázky, které mohou představitelé veřejné správy využít pro rozvoj samospráv a výkon dobré správy. Následně pak mohou svá konsensuální stanoviska prosazovat při hájení zájmů samospráv.

Co se naučíte

ZAŘAĎTE SE MEZI AKTÉRY S VLIVEM A VIZÍ.

Pokládáme si za čest pomáhat Vám všem, kterým leží na srdci ekonomický, hospodářský, kulturní a sociální rozvoj regionů ČR a jejich dobrá správa. Orientace a zaměření sněmu je na hledání potenciálu pro rozvoj měst a obcí, regionální politiku, ekonomickou prosperitu a sociální soudržnost v regionech. Cílem sněmu je spojit aktéry s vlivem a vizí toho, jak by se mohla národní regionální politika vyvíjet.

V tomto okamžiku máme tu čest předložit Vám aktuální harmonogram, a těšíme se, že naše pozvání přijmete a společně vytvoříme důstojnou a příjemnou atmosféru letošnímu sněmu. Očekáváme účast významných a důležitých hostů, kteří vystoupí se svými příspěvky a podněty. 

ZÁMĚR:

Každoročně pořádáme Národní sněm regionů soudržnosti v Českém Krumlově. Tematické zaměření je na oblast aktuální legislativy, přípravy voleb do zastupitelstev obcí na podzim 2022, managementu regionálního rozvoje, municipálního marketingu, cestovního ruchu a využití potenciálu kultury jako významného rozvojového faktoru. Přednášející budou prezentovat nejen teoretická východiska a návrhy řešení, ale i příklady dobré praxe ve vybraných odborných tématech.  Důležitou součástí je otevřená diskuze, která Vám může pomoci nalézt konkrétní řešení.

AKREDITACE: Sněm je koncipován na podporu dobré správy regionů a ÚSC a je akreditován MVČR, podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, účastníci sněmu obdrží  osvědčení o absolvování v souladu se zněním § 25 odst. 2 zákona č.312/2002 Sb.

EVENTY : Připravili jsme pro Vás nejen nabitý konferenční program, ale také možnost poznat něco z kutlutního života z historického města a památky UNESCO. Eventy, které Vám nabízíme jsou volitelné a můžete si rezervovat všechny, nebo jen ty, které Vás nejvíc osloví.

Oběd v Krumlovském mlýně.

Bývalý poddanský mlýn "pod hradem" patří k nejstarším budovám v Českém Krumlově. Je o něm zmínka již v listině (základním privilegiu města) Petra I. z Rožmberka z roku 1347. Parcela č. p. 80 je výslovně vedena jako zastavěná roku 1514. Roku 1596 se Petr Vok z Rožmberka vzdal poddanského platu ve prospěch obce. Tímto se stal mlýn městským. Následovala velká přestavba v letech 1608 - 1611. Prvním městským mlynářem byl Mates Schemerle. Jako první emfyteutický majitel (majitel, který se dělí o vlastnictví spolu s vrchností a pánem pozemku) nastoupil roku 1782 mlynář Antonín Postel. Tehdy byl dnešní objekt č. p. 80 oddělen od č. p. 82 a dalších budov na Ostrově. K mlýnu v té době patřil také jez. Po roce 1850 byl mlýn v soukromém vlastnictví.

Hrad a zámek v Českém Krumlově.

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. V původní půdorysné dispozici, hmotové skladbě, interiérové instalaci i architektonickém detailu je dochován stavební vývoj od 14. do 19. století. Prohlídka původních historických zámeckých interiérů z doby renesance a baroka. Součástí prohlídkové trasy je mimo jiné zámecká kaple sv. Jiří, eggenberský sál se "zlatým" kočárem a proslulý rokokový maškarní sál.

Egon Schiele Art Centrum.

Egon Schiele se otevřením Art Centra v roce 1993 do Českého Krumlova vrátil. Vedle celoroční výstavy kreseb a akvarelů a dokumentační výstavy k životu a dílu umělce je k vidění Schielem navržený vlastní nábytek, posmrtná maska a jediná Schieleho plastika. Egon Schiele Art Centrum je mezinárodně uznávanou a velmi navštěvovanou institucí.Vedle stálé expozice věnované dílu a životu Egona Schieleho nabízí galerie na ploše 3.000 m2 výměnné výstavy klasického a současného umění 20. a 21. století. Ke shlédnutí bude výstava obrazů a kreseb Andreje Bělocvětova k blížícímu se 100. výročí narození umělce s velkým talentem a mimořádným životním příběhem. Přes 200 děl zahrnuje tvorbu od 50. do 90. let 20. století.

Museum Fotoatelier Seidel.

Fotoateliér Seidel je mimořádný kulturní projekt světového významu. Zastavíte se v minulosti a necháte se okouzlit místem, které skrývá příběh o počátcích fotografie, pohnutý osud průkopníků tohoto řemesla i fotografickou kroniku česko-německo-rakouského pomezí konce 19. a první poloviny 20. století. Josef Seidel a jeho syn František ve svých dílech mj. zmapovali i dnes již zaniklou část česko-německo-rakouského pohraničí - památky, vesnice a sídla, která již mnohdy neexistují. Projekt se významně dotýká jak německé otázky, tak nešťastného poválečného vývoje v tehdejším Československu, což se odráží ve vlastní fotografické tvorbě i v pohnutém osudu rodiny Seidlových. Díky vysoké míře autenticity a komplexnosti se Museum Fotoateliér Seidel řadí ke skutečným světovým unikátům.

Muzeum voskových figurín a zrcadlový labyrint.

Výstavní prostor muzea voskových figurín je koncipován na šesti stech metrech čtverečných. Ve sklepení můžete obdivovat umění středověkých řemesel, upoutá vás alchymistická dílna, ukázka staré krčmy. Nahlédnete pod ruce jihočeských rybářů a budete se divit, na co lovili v dřívějších dobách kapry. Prohlídka samotných voskových figurin je zajímavým zážitkem. Poznáte tu řadu různých osobností. Například Bedřicha Smetanu, Charlieho Chaplina, Dalajlámu nebo Švejka. Vše je zde působivě nasvíceno a doprovodí vás i zvukové efekty, takže si odnesete téměř dokonalý dojem ze středověku.    Na prohlídku muzea navazuje zrcadlový labyrint, který patří mezi největší v evropě.    Labyrint tvoří 90 zrcadel, kterými se budete hodně motat a hledat cestičky, kudy se z něj dostat. Nebudete vědět, která cesta je skutečná a která jen zdáním. Unikátně navržená síň chodeb  vytváří totiž efekt nekonečné řady chodeb a optických klamů. Na hlavní síň navazuje v horním patře budovy ještě další část tvořená čirými zrcadly. Součástí celé atrakce je obludárium se zrcadly, které deformují hlavy, nohy i celá těla příchozích.

Otáčivé hlediště v zámeckém parku a opera „Mesiáš“.

Otáčivé hlediště Český Krumlov je originálně řešené hlediště přírodního plenérového divadla, umístěné v zahradě českokrumlovského zámku. Jeho historie sahá do roku 1958, kdy je prosadil v Čechách naturalizovaný scénograf lotyšského původu Joan Brehms (1907–1995) společně s tehdejším režisérem Jihočeského divadla Ottou Haasem. Princip otáčivého hlediště, zasazeného do po staletí vytvářeného zámeckého lesoparku s rokokovým zámečkem Bellarie, je velikou předností, kterou nemají k dispozici ani jiné slavnější venkovní scény v zahraničí, jakými jsou například jezerní jeviště v Bregenzu, aréna ve Veroně či středomořské amfiteátry. Jevištní plocha je tvořena rozlehlým parkem, který umožňuje využívat ojedinělost nádherné scenérie zámecké zahrady, která vytváří pro divadelní příběhy jedinečnou atmosféru. V případě hudební produkce – tedy převážně operních a baletních představení – je spojení hudby, tance a okolní přírody mimořádným uměleckým zážitkem.

Opera „Mesiáš“. Zažijete scénické zpracování slavného oratoria G. F. Händela. Letní noc, iluminovaná zámecká zahrada a sto padesát účinkujících v replikách barokních kostýmů. Velkolepé scénické zpracování nejslavnějšího oratoria všech dob Vás přenese doprostřed zahradní slavnosti, kde v magické atmosféře šerosvitu ožije strhující biblický příběh o Ježíši Kristovi. A pokud znáte slavný sbor „Hallelujah“, vězte, že je jen jedním z mnoha úchvatných čísel, jimiž toto geniální hudební dílo oplývá.

Čekají Vás krásné časy v úžasném městě, jehož genius loci Vás ohromí.

Proč je dobré se zúčastnit

Obce a města jsou základem našeho státu.

Celorepublikové rokování představitelů měst, obcí, krajů, sdružení obcí, místních akčních skupin a regionů, které se schází jednou za rok.

Ve znamení blížících se voleb do zastupitelstev měst a obcí.

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford

Práce zastupitele není povinnost, ale dar.

Sněm je neocenitelnou „platformou“ pro vrcholné představitele obcí, kterým napomáhá naplňovat zákonné povinnosti a zároveň dosáhnout očekávaných představ o správě své obce. Usnadní jim snadněji proplouvat rozbouřenými vodami paragrafů zákonů a jak se úspěšně vyhnout nástrahám vyhlášek a nařízení.

...pro obce jedinečné navenek a přátelské uvnitř...

Problematika rozvoje obcí a měst je přehlíženou popelkou. Málokterá oblast života zaznamenává tak intenzivní a dlouhodobou legislativní smršť jako místní samospráva. Sotva se často nepočetný tým představitelů obce naučí aplikovat jeden právní předpis, je tento zrušen a nahrazen jiným, nebo alespoň zásadně novelizován. Přitom představitelé obcí znají situaci v místě a řeší skutečné problémy vyplývající ze života, tak aby se občanům dobře žilo. 

Proto nabízíme představitelům měst a obcí účast na celostátním sněmu, které nabízí intenzivní a praktickou výměnu názoru k aktuálním problémům, umožní diskutovat klíčové otázky, které mohou představitelé obcí využít pro dobrou správu obcí, které zastupují. Získáte praktické rady zkušených odborníků a zástupců klíčových ministerstev. Provedeme Vás základními povinnostmi dobrého představitele obce a legislativními úskalími, která Vás provázejí. Usnadníme Vám snadněji proplouvat rozbouřenými vodami paragrafů zákonů a poradíme, jak se úspěšně vyhnout nástrahám vyhlášek a nařízení.  

Trable obcí pod palbou otázek: Stěžejním rámcem odborného programu Sněmu je strategická diskuse, která napomáhá  intenzivní a praktické výměně názorů k aktuálním problémům, umožní diskutovat klíčové otázky, které mohou představitelé veřejné správy využít pro rozvoj samospráv a výkon dobré správy. Následně pak mohou svá konsensuální stanoviska prosazovat při hájení zájmů samospráv.

Otáčivé hlediště - opera "Mefisto".
Po tříleté přetržce (z důvodu oprav hlediště) budete mít možnost 10.8. večer shlédnout velkolepou operu v zámecké zahradě Českokrumovského zámku.

Hlediště v zámecké zahradě je po rekonstrukci opět v provozu a o večerní představení je velký zájem. Máme omezený počet vstupenek a možnost jejich objednání končí 10. července. Vstupenku si zavčas rezervujete a bude potřeba současně uhradit její cenu 1 200,- Kč.

Prosím potvrďte Váš zájem co nejdříve.

Vyhlášený společenský večer.
Součástí "sněmu" bude samozřejmě velmi oblíbený společenský večer s živou jindřichohradeckou kapelou  "Los Filipos" a jejich Paganinim, houslovým virtuózem, rautem a tombolou.

Genius Loci místa konání.

Sněm se záměrně koná ve výstavném historickém městě Český Krumlov, které může a dovede nabídnout nejen svou krásu architektonickou a kulturní, včetně okolní přírody, do které naši předci toto sídlo zasadili, ale i současné společenské, kulturní a turistické programy a aktivity. Účastníci sněmu mohou načerpat inspiraci a nejednu zkušenost pro realizaci obdobných aktivit ve svých obcích i městech, a vytvořit tak optimální podmínky pro rozvoj lokalit, měst a obcí plošně po celé republice.  

Zájem o účast je značný, kontaktují nás další a další účastníci předchozích ročníků sněmu a těší se na letošní setkání.

Budeme rádi, když se přidáte také.

Časový harmonogram

10. srpna 2022 Volitelné eventy a prohlídky

(nejsou zahrnuty v konferenčním poplatku, hradí se samostatně dle Vašeho výběru).

Sraz:  Krumlovský mlýn, Široká 80, Český Krumlov

Časový prostor

Event

Místo konání

12.30 - 14.00

Oběd

Restaurace Krumlovský mlýn

14.15 - 18.00

Volitelné prohlídky

 • Zámek Český Krumlov.
 • Egon Schiele Art Centrum.
 • Museum Fotoatelier Seidel.             
 • Muzeum voskových figurín a zrcadlový labyrint.                 

20.45

Opera „Mesiáš“

   Otáčivé hlediště Český Krumlov
   U Zámecké zahrady 

   www.otacivehlediste.cz

11. srpna 2022 Konferenční program sněmu.

Hotel Gold, Linecká 55, Český Krumlov

09.00 – 09.30               Prezence účastníků

09.30 – 10.00               Zahájení a úvodní slovo

10.00 – 12.30               I. blok konferenčního programu

12.30 – 13.00               Oběd

13.30 – 17.30               II. blok konferenčního programu

17.30 – 19.00               Volný program

11. srpna 2022 Sdružovací společenský večer a neformální výměna zkušeností.

(účast na společenském večeru je zahrnuta v konferenčním poplatku)

19.00-19.30

Přípitek účastníků konference.

Od 19.30

Společenský večer.

Neformální diskuse k problematikám rozvoje obcí a lokalit. Výměna praktických zkušeností účastníků sněmu.

Doprovodný program:

- raut

- živá hudba Los Filipos

- tombola

Osnova

TEMATICKÉ ZAOSTŘENÍ:

 • AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA A CO SE CHYSTÁ.
 • VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ NA PODZIM 2022.
 • REGIONÁLNÍ ROZVOJ A VÝKON DOBRÉ SPRÁVY.
 • POTENCIÁL CESTOVNÍHO RUCHU PRO MÉSTA A OBCE.
 • KULTURA JAKO EKONOMICKÝ FENOMÉN PRO ROZVOJ OBCÍ A LOKALIT.
 • AKTUÁLNÍ DOTACE A JAK DÁL PO ROCE 2022.
 • SOCIÁLNÍ DIALOG V REGIONECH.
 • PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE A PŘEDSTAVENÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ.

Pro koho je kurz vhodný

S KÝM SE MŮŽETE POTKAT: Naše vstřícná nabídka je směřována na starosty, místostarosty, tajemníky, zastupitele, vedoucí management měst, obcí a krajů na jedné straně, a zástupce z neziskového sektoru, soukromého sektoru, odborníky, experty, poradce a představitele akademické obce na straně druhé. Oslovujeme také investory a podnikatele a zástupce médií. Zveme rovněž další VIP představitele politického a společenského života.

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami


Ke kurzu je možné přiobjednat doprovodný program. Pro jeho výběr klikněte v daném okně na Vámi požadovanou aktivitu.
Doprovodný program není v ceně kurzu a je hrazen zvlášť!
Pro výběr více aktivit podržte CTRL a klikněte na aktivity, které si přejete zvolit.

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobilDoprovodný program