ÚSPĚŠNÁ PROJEKTOVÁ ŽÁDOST: Jak úspěšně zahájit, realizovat a dokončit schválený projekt - základy projektového řízení

event_img
Začátek:1.6.2018
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:1806107
Č. akreditace:AK/PV-436/2017
Místo konání:Brno - školící centrum
Cena:3100 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2600 Kč

Místo konání

ZRUŠENO

Školení se ruší z technických důvodů.

________________________________________

 

BRNO - Adresa školícího centra:
   Učebna společnosti ERC (Evropského regionálního vzdělávacího centra) z.s. 
   Panská 13
   602 00 BRNO
   tel.: 725 993 812

Možnosti Parkování:
•  Parkovací dům ,,JD Parking" Brno (Rooseveltova 3)  - podzemní parkoviště u Janáčkova divadla, 
http://www.garazejanackovodivadlo.cz/

•  Parkovací dům ,,PD Rozmarýn" (Kounicova 2), http://www.parkovani-brno-centrum.cz/jednorazove

 

 

Přednášející:

Mgr. et Bc. Marek Lauermann

Mgr. et Bc. Marek Lauermann - erudovaný lektor a konzultant na národní a mezinárodní úrovni pro oblast tvorby a řízení projektů o dotace z fondů EU. V současnosti působí na VUT v Brně jako vedoucí přípravy a realizaci projektů v Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně a je členem kolegia ředitele ÚSI. Rovněž působí na postu externího konzultanta The International centre for excelence of community schools – ICECS. Má dlouholeté zkušenosti s tvorbou a realizací projektů v rámci Strukturálních fondů. V současnosti působí zejména jako hodnotitel individuálních projektů a globálních grantů v rámci Strukturálních fondů (OP VVV – MŠMT, OP Zaměstnanost – MPSV), Národní agentury pro evropské projekty a v dalších grantových programech na národní i mezinárodní úrovni. Je autorem šesti publikací z oblasti dějin židovské komunity. Jeho poslední kniha Přepsali se, tak jsem tady. Příběh Dagmar Lieblové byla přeložena do 3 jazyků.

Mgr. Lenka Zemanová, MPA

Mgr. Lenka Zemanová, MPA, - expertka v oblasti projektového managementu je absolventkou magisterského studia na Masarykově univerzitě a postgraduálního studia na Právnické fakultě téže univerzity a The Nottingham Trent University. Odborně se zaměřuje na strategický a projektový management, zejména na řízení projektových procesů, řízení kvality a rovněž řízení procesů přenosu znalostí a technologií do praxe. Má 17tileté zkušenosti v projektovém managementu v oblasti přípravy, realizace a hodnocení projektů (již z období předvstupních fondů EU a všech navazujících programových období) a 14tileté zkušenosti ve vedoucích pozicích při vedení projektových týmů. Působila řadu let jako hodnotitel a arbitr operačních programů SF EU. Vede kurzy projektového managementu a řízení rizik, během svého působení na Masarykově univerzitě přednášela projektový management a seminář VaV v praxi pro studenty doktorských studijních programů. Mgr. Zemanová má zkušenosti s přípravou a řízením projektů zejména v oblasti vzdělávání, výzkumu a rozvoje infrastruktury, včetně rozsáhlých projektů konsorciálních a infrastrukturních. Od 1. 1. 2017 je ředitelkou NETME Centre – výzkumného centra při Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

 

 

 

Co se naučíte

Projekty jsou jedinečné úkoly, které vznikají, když je potřeba udělat něco, co se dříve nedělalo. Jejich charakteristickým rysem je nutnost dosáhnout plánovaného cíle v plánovaném čase a s plánovanými náklady.

Řízení projektů je součástí pracovní náplně stále více osob. Projektové řízení nabízí metody a nástroje, jak uskutečnit zdánlivě nemožné – dodržet termín, rozpočet i požadované výstupy.

Kurz je založený na praktickém provádění a procvičování nejdůležitějších činností projektového manažera.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Cíle kurzu:

Účastníci budou umět využít základní nástroje a metody plánování a řízení projektů s důrazem na jejich využití při přípravě projektové či grantové. 

Po absolvování semináře budou schopni sestavit projektovou žádost a také budou schopni čelit výzvám, které přinese realizace projektu.

 

Metodika kurzu:

 • Interaktivní výklad s cílenou diskuzí
 • příklady z praxe,
 • cvičení
 • hry
 • řešení případové studie.

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení. 

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.00 I. blok odborného programu 
12.00-12.30 přestávka (podáváme občerstvení) 
12.30-15.30 II. blok odborného programu 

 

 

Osnova

 • Principy a pravidla projektového řízení, co je projekt, životní cyklus projektu
 •  Kompetence manažera projektu a složení projektového týmu
 •  Správné zadání projektu a stanovení cílů projektu
 •  Plánování projektu – času, zdrojů a nákladů
 •  Rizika v projektu
 •  Kontrola a řízení realizace projektu
 • Tvorba žádosti od jejího založení, přes různé aspekty spojené s realizací projektu až po jeho úspěšné zakončení
  • Jak se orientovat ve struktuře projektové žádosti a jejich příloh v rámci různých druhů výzev
  • co vás může potkat od schválení žádosti do zahájení realizace – požadavky hodnotící komise, krácení, námitky
  • realizace projektu aneb nikdy nic nejde přesně podle plánu – změnová řízení v průběhu realizace, publicita, vykazování indikátorů
  • jak projekt správně zakončit

 

 

Pro koho je kurz vhodný

 • Vedoucím úředníkům a úředníkům, kteří vedou projekty nebo jsou členy projektových týmů
 • Manažerům a pracovníkům, kteří příležitostně vedou projekty
 • Členům projektových týmů
 • Nově jmenovaným manažerům projektů bez předchozích zkušeností

 

 

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: