FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT ve veřejné správě

event_img
Začátek:18.6.2020
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2006101
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Brno - školící centrum
Lektor:Ing. Miroslava Pýchová
Cena:2900 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

BRNO - Adresa školícího centra:

   Učebna společnosti Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s. 
   Panská 13
   602 00 BRNO
   tel.: +420 725 993 812

 

Možnosti Parkování:

 

 

O lektorovi

Ing. Miroslava Pýchová - kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí ve výkonu kontroly u státních orgánů, územních samosprávných celků a u příjemců dotací, mj. 17 let v odboru kontroly Ministerstva financí, konzultantka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů od roku 2014 dosud.

 

 

Co se naučíte

Proč je dobré se zúčastnit

Připomeneme si povinnosti, které stanoví obcím, krajům, organizačním složkám státu, příspěvkovým organizacím, veřejným VŠ, zdravotním pojišťovnám a v.v.i. zákon o finanční kontrole.

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení. 

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-14.30 
odborný program 

 

 

Osnova

Kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů
o kontrole.

 • Povinnosti orgánů veřejné správy stanovené v zákoně o finanční kontrole vč. poslední novely účinné od 1.1.2020 a dalších předpisech – praktická aplikace a problémy.

 • Vnitřní a veřejnosprávní kontrola
 • Kontrolní systém v obci, kraji, příspěvkové organizaci, státním orgánu.
 • Úloha kontrolních útvarů, útvaru interního auditu a výborů zastupitelstva.
 • Příklad dotazníku ke kontrolnímu systému po linii řízení.
 • Příklady vnitřních předpisů o kontrole, pravidla výkonu vnitřní kontroly nebo interního auditu, dokumentace předběžné kontroly, vymezení činností  kontrolního útvaru aj.
 • Omezení pro kontrolu a interní audit (utajované informace, osobní údaje v souvislosti s GDPR, diskriminace aj.)
 • Možnost nebo povinnost oznamovat podezření na trestný čin.
 • Diskuse k právům a povinnostem kontroly.


   

Pro koho je kurz vhodný

Kurz je určen pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit v orgánech veřejné správy a také pro vedoucí zaměstnance, kteří se zajímají o kontrolu.

Zúčastnit se mohou rovněž zastupitelé a členové kontrolních a finančních výborů.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: