Efektivní práce s konfliktem – vybrané techniky (on-line živý přenos)

event_img
Začátek:13.1.2021
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2101101
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:On-line
Lektor:Mgr. Věra Máchová
Cena:1900 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

On-line živý přenos
účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

 

O lektorovi

Mgr. Věra Machová - specialistka a lektorka rozvoje osobních a manažerských dovedností. Poradkyně na psychodiagnostiku při výběrových řízeních a personálních auditech - také Assessment Centre a Development Centre. Spolupracuje s významnými společnostmi s firmami jako např.: Walmark, PSJ Holding, OKAY, Humanic, Danone, Třinecké železárny, Vítkovice, RWE, Kooperativa, VZP, Xella Ytong, Cement Hranice, Česká pošta, Moravia IT, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo financí a další. Vystudovala FF MU Brno, obor: psychologie, specializace: psychologie organizace a práce. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR (2000).

 

Kurz má akreditaci MPSV i MVČR:

 • MPSV číslo akreditace: A2020/0680-SP/PC/PP/VP
 • MV ČR: číslo akreditace: AK/PV-503/2017  a AK/VE-279/2017 

 

 

Co se naučíte

Na kurzu se budeme snažit hlouběji pochopit, pojmenovat, rozpoznat a reflektovat svoji komunikaci s klientem v konfliktních situacích; připravíme se tak na efektivnější zvládání konfliktních situací odpovídající naší profesní roli. Posílíme svoji dovednost analyzovat konflikt - příčinu a jeho účastníky. Seznámíme se se strategiemi zvládání vlastních emocí, strategiemi zvládání samotných konfliktů a s odstupňovaným přístupem k řešení konfliktů. Budeme mít příležitost uvědomit si své silné stránky a své rozvojové potřeby v oblasti řešení konfliktů, podpoříme umění vědomé volby metod práce s klienty.

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Cílové kompetence:

 • Seznámí se s problematikou konfliktů, jejich analýzou a typologií.
 • Vytvoří si představu, jak předcházet konfliktům a co dělat, když se ke konfliktu schyluje.
 • Získá představu o základních strategiích zvládání konfliktů.
 • Rozšíří si povědomí o svých silných stránkách a rozvojových potřebách v oblasti řešení konfliktů.
 • Vyzkouší si na modelovém případu z praxe účastníků strategii hledání řešení konfliktní situace.

 

 

Časový harmonogram

09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.

 

 

Osnova

Obsah

1. Úvod
Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků. Seznam konfliktních situací z praxe účastníků.

2. Úvod do problematiky - co je to konflikt
Co je to konflikt, mezilidská komunikace a zdroje konfliktů; plíživý vs. otevřený, roviny a druhy konfliktů, pozitivní a destruktivní konflikt.

3. Strategie zvládání konfliktů
Konflikt a profesní role. 5 základních strategií zvládání konfliktů (ignorování, vztahování, vyjednávání, kontramanipulace, prosazení se); odstupňování řešení konfliktu.

4. Konfliktotvorné osoby
Úvod do problematiky: přímá agrese; arogance; kverulování; manipulace: neoprávněná kritika, citové vydírání aj.

5. Konfliktotvorné situace
Úvod do problematiky: vytýkání nedostatků/chyb; sdělování "špatných zpráv"; jak přijímat kritiku; zvládání námitek; zvládání nesouhlasu.

6. Rozbor 2 - 3 konfliktů z praxe účastníků a následný trénink v modelové situaci
Metoda skupinového řešení problémů; diskuze, dotazy, trénink v modelové situaci.

7. Závěr kurzu
Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů, hodnocení.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Kurz je rčen širokému okruhu zájemců – úředníkům i voleným představitelům obcí a krajů, pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb a dalších profesí - kteří jsou při jednání s klienty často vystaveni nebezpečí konfliktních situací.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: