ÚLOHA STATUTÁRNÍCH ORGÁN Ů a jejich klíčové povinnosti

event_img
Začátek:16.3.2021
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2102208
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:On-line
Lektor:Mgr. Veronika Odrobinová
Cena:2400 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos
(náhradní termín za přesunuté školení ze dne 25.2.2021 z důvodu nemoci lektorky)
 na tento nový termín pořád přijímíme další přihlášky 

účastníci den před seminářem (nejpozději do 20:00 hod) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději  do 20:00 hod) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253 

 

 

O lektorovi

Veronika Odrobinová je advokátkou, která se ve své praxi zaměřuje zejména na pracovní právo, bankovní a finanční právo, fúze a akvizice a právo obchodních společností. Je zakládající partnerkou advokátní kanceláře GT Legal. Působila více než 20 let v několika mezinárodních advokátních kancelářích. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a studovala rovněž na Université des sciences sociales v Toulouse. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky a francouzsky. Vedle své advokátní praxe se Veronika Odrobinová věnuje i publikační činnosti – je spoluautorkou komentáře k zákoníku práce nakladatelství C. H. Beck a dále pravidelně publikuje odborné články. Také je místopředsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association, členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a European Employment Lawyers Association.

Vyhýbání se zákonným povinnostem je pro statutáře jako nálož třaskaviny.

 • Jaká je odpovědnost statutárních orgánů aneb "dvakrát měř a jednou řež"?
 • Co musí vědět statutář, aby mohl v noci v klidu spát?

Poznejte temná zákoutí zákonů, která určují pravidla podnikání.

 

 

Co se naučíte

Řízení společnosti a podnikání obecně s sebou přináší řadu zákonných povinností, z nichž mnohé ovlivňují každodenní fungování firmy. Platné právo obsahuje podrobná ustanovení týkající se kupříkladu povinného obsahu obchodních listin, náležitostí obchodních vztahů se spotřebiteli či možností nastavení smlouvy o výkonu funkce. Přehledně si projdete základní aspekty vedení společnosti, jakými jsou například principy péče řádného hospodáře, střet zájmů, konkurenční jednání a test insolvence, jejichž právní úprava ovlivňuje každodenní chod společnosti a může rozhodovat i o tom, kdo bude za případnou škodu, kterou společnost utrpí, odpovědný.

Přidaná hodnota:

 • Seznámíte se s aktuální legislativou a praxí týkající se statutářů.
 • Upozorníme Vás na rizika, která jsou nejčastěji opomíjena nebo podceňována.
 • Ukážeme Vám možnosti snížení rizik spojených s výkonem funkce statutáře.
 • Získáte doporučení pro „správný“ postup v konkrétních případech v praxi.
 • Dostanete odpovědi na Vaše dotazy.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Velkému množství povinností statutářů odpovídá rovněž velká míra odpovědnosti, kterou za své (pře)činy nese. Pozor na zlehčovací myšlenku „dělají to tak všichni“, protože když vyvstanou skutečné problémy a spory znamenají pak vážné ohrožení pro celou společnost, kde působíte. Vedení společnosti sebou přináší mnoho povinností a s tím související i odpovědnost vůči jejím členům. V zásadě všechny tyto povinnosti s sebou přináší riziko nezanedbatelné sankce v případě jejich nesplnění a všechny se dotýkají téměř každého českého podnikatele nebo i cizinců podnikajících v Česku. Je tak základní povinností každého manažera, ať již zaměstnance, nebo člena statutárního orgánu, aby se s těmito povinnostmi seznámil a neohrozil tak svou společnost jejich opomenutím či nedostatečným splněním. Na praktických příkladech Vám ukážeme, do jakých situací se můžete ve vedení společnosti dostat a jakým způsobem je máte správně řešit.

 

 

Časový harmonogram

On-line školení,  živý přenos.

08.30-09.00 připojení účastníků.
09.00-13.00 Odborný program
 

 

 

Osnova

 • Vznik a zánik funkce člena statutárního orgánu (volba, odvolání, odstoupení a další).
 • Povinnosti člena statutárního orgánu.
 • Péče řádného hospodáře.
 • Střet zájmů.
 • Smlouva o výkonu funkce – obsah, schvalování, úskalí.
 • Souběh pracovního poměru a výkonu funkce člena statutárního orgánu.
 • Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce.
 • Zvláštní povinnosti člena statutárního orgánu při úpadku.
 • Odpovědnost za porušení povinností.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Především pro statutární orgány společností – jednatele, prokuristy, ředitele, členy představenstva a dále pro manažery, kteří mají odpovědnost za správu financí a majetku společnosti. Ale také pro všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají, nebo hodlají založit vlastní společnost, nebo začít s řízením společnosti.

Vyvarujte se ohrožení společnosti a jděte správnou cestou, my Vám pomůžeme! 

„Dělejte věci tak, jak se dělat mají!“

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: