NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb., účinná od 1.1.2021

event_img
Začátek:8.2.2021
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:2102211
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:On-line
Lektor:JUDr. Eva Kuzmová
Cena:2200 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos.
účastníci den před seminářem (nejpozději do 20:00 hod) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději  do 20:00 hod) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253 

 

 

 

O lektorovi

JUDr. Eva Kuzmová - právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2004 - 2018 působila jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nyní se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím aj. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které nabyla v rámci své praxe. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci metodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány.

 

 

 

Co se naučíte

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se stavebním zákonem s důrazem na jeho aktuální právní úpravu k 1.1.2021, zejména novely stavebního zákona provedené zákony č. 225/2017 Sb. a č. 403/2020 Sb.

Primárním cílem je snaha objasnit a vysvětlit základní pojmy a instituty územního a stavebního řízení, včetně dalších činností stavebních úřadů dle stavebního zákona. Účastníkům semináře bude vysvětlena a prezentována možná aplikace stavebního zákona a jeho základních institutů v praxi. Činnosti stavebních úřadů budou vysvětlovány v návaznosti na správní řád, který je subsidiárním právním předpisem při řízeních a činnostech úřadů dle stavebního zákona.

Seminář bude zaměřen na vymezení územního řízení, jednotlivých typů územních rozhodnutí, územního souhlasu a územních opatření obecné povahy, dále na stavební řízení o povolení stavby, včetně vymezení typů staveb, které lze realizovat na základě ohlášení, činnosti stavebního úřadu v rámci ohlašování staveb, dále na instituty společného povolení, včetně společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, dále na oznámení záměru s certifikátem AI, dále možnosti užívání staveb, včetně informace o dalších institutech upravených stavebním zákonem.

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Absolvováním semináře získáte komplexní přehled dané problematiky, která bude také názorně demonstrována na praktických příkladech.

 

 

 

 

Časový harmonogram

On-line seminář,  živý přenos

8.45 -09.00 Připojení účastníků
09.00-12.00 I. blok odborného programu.
12.00-12.15 přestávka
12.15-14.00 II. blok odborného programu.

 

 

 

Osnova

 • Základní pojmy
 • Závazná stanoviska - změny od 1.1.2021
 • Působnost stavebních úřadů
 • Územní rozhodnutí:
  • druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ
  • územní souhlas, společný souhlas
 • Územní řízení:
  • podmínky
  • proces vedení
  • účastníci řízení
 • Společné územní a stavební řízení
 • Specifika liniového zákona – změny od 1.1.2021
 • Územní/společné řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí
 • Územní souhlas
 • Společný souhlas
 • Souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI,
 • Změna stavby před dokončením
 • Kolaudace
 • Změna v účelu užívání
 • Diskuze, dotazy

 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen pro:

 • pracovníky obecních a městských úřadů (úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, zejména obecné a speciální stavební úřady, majetkové odbory aj.,)
   
 • ale dále i pro všechny zájemce zabývající se problematikou stavebního práva
   
 • a také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

 

 

 

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: