Velká novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1. 1. 2021 a povinnosti s tím spjaté

event_img
Začátek:25.3.2021
Konec:26.3.2021
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:2103212
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:On-line
Lektor:Mgr. Veronika Odrobinová
Cena:4800 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:4400 Kč

Místo konání

POZOR - přesun školení, nový termín bude dodatečně upřesněn.

 

On-line školení,  živý přenos
účastníci den před seminářem (nejpozději  do 20:00 hod) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději  do 20:00 hod) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

 KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253 

 

 

O lektorovi

Veronika Odrobinová je advokátkou, která se ve své praxi zaměřuje zejména na pracovní právo, bankovní a finanční právo, fúze a akvizice a právo obchodních společností. Je zakládající partnerkou advokátní kanceláře GT Legal. Působila více než 20 let v několika mezinárodních advokátních kancelářích. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a studovala rovněž na Université des sciences sociales v Toulouse. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky a francouzsky. Vedle své advokátní praxe se Veronika Odrobinová věnuje i publikační činnosti – je spoluautorkou komentáře k zákoníku práce nakladatelství C. H. Beck a dále pravidelně publikuje odborné články. Také je místopředsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association, členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a European Employment Lawyers Association.

Dne 1. ledna 2021 vstoupila v účinnost velká novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.). Vedle odstranění legislativně technických chyb a nepřesností přináší nespočet věcných změn a posunů, s nimiž se korporátní praxe bude muset vypořádat.

 

 

 

Co se naučíte

Popíšeme Vám, co se v zákoně o korporacích od 1. 1. 2021 změnilo. Upozorníme Vás na situace, kdy taková změna vyžaduje změnu dokumentace nebo změnu přístupu, a to včetně lhůty, do kdy je třeba takovou změnu zavést. Povíme si, jaké sankce hrozí v případě nesplnění takových povinností. Změny budeme demonstrovat na praktických případech, abyste pochopili, co konkrétně se změnilo a případně i proč.

Přidaná hodnota: odborník vás seznámí s novou právní úpravou, jejím smyslem a účelem. Budete vědět, co a do kdy je ve vaší korporaci třeba změnit. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Zákon o korporacích prošel opravdu zásadní a podstatnou revizí. Bude proto třeba, aby každá korporace zrevidovala svou dokumentaci (např. stanovy, společenské smlouvy, zakladatelské listiny, ale i smlouvy s členy orgánů apod.) i svou praxi (rozdělování zisku, volba členů orgánů, změny členů orgánů, organizace valných hromad apod.). Díky semináři budete vědět, co je konkrétně u vás třeba změnit, jak a do kdy. Pochopíte, proč ke změnám dochází a k čemu tyto změny směřují. Budete tyto změny umět vysvětlit svému týmu. Pokud k implementaci změn včas nedojde, hrozí korporaci sankce – soud může rozhodnout o jejím zrušení s likvidací nebo může dojít k zániku funkce člena statutárního orgánu.

 

 

 

Časový harmonogram

On-line školení,  živý přenos

1. den - 25.3.2021
9.00-09.30 připojení účastníků
09.30-13.00  Odborný program

2. den - 26.3.2021
9.00-09.30 připojení účastníků
09.30-13.00  Odborný program

 

 

 

Osnova

První den 25.3.2021 – změny v obecné části ZOK

 • Změny při zakládání společností
 • Výplata podílu na zisku a jiných vlastních zdrojů
 • Záloha na podíl na zisku
 • Odstoupení z funkce
 • Smlouva o výkonu funkce
 • Právnická osoba jako člen voleného orgánu
 • Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce
 • Zvláštní povinnost při úpadku korporace
 • Změny v koncernovém právu

 

Druhý den 26.3.2021 – změny v s.r.o. a a.s.

 • S.r.o.
  • Společenská smlouva
  • Podíly
  • Valná hromada
  • Rozhodování per rollam
  • Ukončení účasti a konkurs
  • Změny základního kapitálu
 • A.s.
  • Založení společnosti
  • Akcie
  • Valná hromada
  • Squeeze out
  • Valná hromada
  • Rozhodování per rollam
  • Dualistický systém
  • Monistický systém
  • Člen dozorčí rady volený zaměstnanci
  • Změny základního kapitálu

 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Pro všechny, kteří se v praxi zabývají fungováním korporací. Členům statutárních orgánů a jiných orgánů obchodních korporací, zaměstnancům na pozicích s příslušnými pravomocemi, právníkům.

 

 

 

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: