Prevence syndromu vyhoření – základní principy

event_img
Začátek:14.5.2021
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2104106
Č. akreditace:A2019/0986-SP/PC/PP/VP
Místo konání:On-line
Lektor:Mgr. Věra Máchová
Cena:2100 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2100 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos
účastníci den před seminářem (nejpozději  do 20:00 hod) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději  do20:00 hod) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

KONTAKTY:

  • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
  • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

  • e-mail: kurzy@i-erc.cz
  • telefon:  736 251 253 

 

 

O lektorovi

Mgr. Věra Machová - specialistka a lektorka rozvoje osobních a manažerských dovedností. Poradkyně na psychodiagnostiku při výběrových řízeních a personálních auditech - také Assessment Centre a Development Centre. Spolupracuje s významnými společnostmi s firmami jako např.: Walmark, PSJ Holding, OKAY, Humanic, Danone, Třinecké železárny, Vítkovice, RWE, Kooperativa, VZP, Xella Ytong, Cement Hranice, Česká pošta, Moravia IT, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo financí a další. Vystudovala FF MU Brno, obor: psychologie, specializace: psychologie organizace a práce. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR (2000).

 

Kurz má akreditaci MPSV - číslo akreditace: A2019/0986-SP/PC/PP/VP

 

 

Co se naučíte

K syndromu vyhoření dochází nejčastěji v důsledku dlouhodobého stresu a chybějících mechanismů při zvládání zátěže.

Účastníci kurzu se seznámí se souborem preventivních opatření a zásad, které napomáhají udržet si duševní a tělesné zdraví - psychohygienou. V rámci semináře budou nastíněny konkrétní techniky duševní hygieny, budou rozebrány nejčastější faktory podílející se na vzniku syndromu vyhoření. Pozornost přitom bude věnována třem rovinám syndromu vyhoření - fyzické, rozumové a emocionální. Součástí vzdělávacího programu je rovněž nastínění východisek při již diagnostikovaném syndromu vyhoření.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Cílové kompetence:

Absolvent kurzu bude schopen rozlišit hranici, kdy už dlouhodobá zátěž negativně ovlivňuje jeho psychické i fyzické zdraví. Bude znát faktory, které situaci zhoršují. Uvědomí si nutnost tuto situaci řešit. Bude znát možnosti, jak postupovat při regeneraci a obnově sil. Seznámí se se základními oblastmi psychohygieny a vybranými dílčími technikami z oblasti psychohygieny. Vyzkouší si relaxační techniku.

 

 

Časový harmonogram

On-line školení, živý přenos

08.00-08.30 připojení účastníků 
08.30-15.30 Odborný program
 

 

 

Osnova

Obsah

1.Úvod

Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

2. Stres a jeho působení na člověka

Stresory, typy stresu, příznaky stresu, jak být v psychické pohodě.

3. Relaxační techniky – teorie, ukázky

Ukázka tzv. čištění hlavy a techniky „přenesení se na hezké místo“, ukázka progresivní relaxace.

4. Syndrom vyhoření

Inventář syndromu vyhoření, roviny syndromu vyhoření (tělesná, emocionální, rozumová, sociální), fáze syndromu vyhoření (nadšení, stagnace, frustrace, apatie, vyhoření), faktory zvyšující pravděpodobnost syndromu vyhoření. Východiska ze syndromu vyhoření.

5. Techniky prevence syndromu vyhoření

Podle temperamentu (vybití, relaxace, odreagování, transformace), podle časové posloupnosti (preventivní, 1. pomoc, následné), deset současných směrů v prevenci syndromu vyhoření (zdravá životospráva, timemanagement, zdravé sebevědomí, pozitivní myšlení, asertivita, relaxační techniky, imaginace-vizualizace, focusing, bioenergetické cviky, supervize).

6. Závěr kurzu

           Společná rekapitulace

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Pro všechny, kteří potřebují využívat maximálně svůj každodenní potenciál, mít dostatek energie na to opravdu důležité. 

Pro ty, kteří se nechtějí dostat do únavy, špatného pocitu nezvládání, či dokonce syndromu vyhoření. 

Pro ty, které chtějí vědět, jak dobře a ve zdraví běžet svým životem a být s tím během plně v souladu.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

  • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
  • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
  • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
  • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
  • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
  • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: